ล่าขุมทรัพย์ใต้มหาสมุทร

ล่าขุมทรัพย์ใต้มหาสมุทร Free App

Rated 3.85/5 (20) —  Free Android application by Education Bangkok Metropolitan Administrator

Advertisements

About ล่าขุมทรัพย์ใต้มหาสมุทร

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยออกแบบ Application ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหา Application
- เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย บทเรียนเกี่ยวกับคำควบกล้ำ ซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นควบกล้ำกับตัว ร ล ว
ออกเสียงเป็นคำเดียวกัน โดยเนื้อหาใน Application นี้ จะกล่าวถึงคำควบกล้ำแท้เท่านั้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงและเขียนคำควบกล้ำได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเข้าใจความหมายของคำควบกล้ำ Application was created to stimulate the students interest in learning. Learning coupled with fun. And to review the essence of the lesson to help the students understand. And result in a better recognition by design Application to comply with the content of learning language Thailand. For Grade 2 year.

Content Application.
   - Application content includes lessons on diphthongs. These are words that have a consonant at the diphthongs with that.
Pronounced the same as the contents of this Application are mentioned only genuine diphthongs.

Learning objectives.
   - Students can read aloud and write diphthongs correctly. And understand the meaning of diphthongs.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ล่าขุมทรัพย์ใต้มหาสมุทร version 1 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: air.IMI.treasure, download ล่าขุมทรัพย์ใต้มหาสมุทร.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
n/a
Not
rated
Android app


Oh snap! No comments are available for ล่าขุมทรัพย์ใต้มหาสมุทร at the moment. Be the first to leave one!