ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ

ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by MIS Publishing Co., Ltd.

Advertisements

About ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ

App เสียงแบบฝึกหัดสำหรับฝึกทักษะการฟัง-การพูด ออกเสียงโดย Native Speaker โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ"

ฝึกฟัง-พูด จากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ฝึกอ่าน จากบทกลอน เนื้อเพลง ข่าว บทสนทนาในภาพยนตร์ ฝึกเขียน จากบทความเชิงสารคดี เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

เชี่ยวชาญครบถ้วนทุกทักษะ เก่งภาษาอังกฤษในเล่มเดียว!

เนื้อหาภายในหนังสือ
=============
รวมเนื้อหาพื้นฐานทั้ง 5 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล เพื่อให้คุณได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูหรือเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เน้นอธิบายอย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจทีละ Step ก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาใหม่ มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เพื่อทดสอบความเข้าใจท้ายเรื่อง นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกเทคนิคและข้อสังเกตต่างๆ เพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสร้างพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

+ 20 หัวข้อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน สำหรับฝึกทักษะการฟังพูดให้คล่องแคล่วจาก 3 แบบฝึกหัดทดสอบ
- ฝึกพูดตามเจ้าของภาษา
- ฟังประโยคภาษาไทยแล้วตอบเป็นประโยคภาษาอังกฤษ
- ฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษแล้วตอบคำถาม

+ 20 เรื่องจากเพลง หนัง กลอน และบทความ สำหรับฝึกทักษะเพื่อจับใจความได้อย่างถูกต้อง

+ เรียนรู้เทคนิคการเขียนที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับประโยค และ 5 Workshop หัวข้องานเขียนที่พบบ่อยและเทคนิคที่ทำให้งานเขียนน่าสนใจ

+ เทคนิคการแปลขั้นพื้นฐานที่จะทำให้คุณเข้าใจได้โดยง่าย และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกทักษะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.misbook.com/
ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่ http://www.misbook.com/app App voice exercises for practicing listening skills - speech by Native Speaker by combining with books. "Listening - Speaking - Reading - Writing - English translation."

Practice listening - dialogue spoken by the daily reading of a poem, lyrics, news, movies, writing dialogue in fiction articles. To develop the English language skills to progress along the way.

Specializing in all skills English Fluency in one book!

The content inside the book
=============
Including the basic content of the 5 skills in spoken and written translation to practice your English language skills to progress along the way.
For those who want to refresh or start learning English themselves. Focus explained thoroughly to understand Step-by before the new content. There are exercises with solutions To test their understanding of the subject In addition, the insertion technique and remarks. In order for you to deploy correctly and build a good foundation for learning in higher levels further.

20 threads in everyday situations. Practice listening skills to speak fluently in 3 practice tests.
     - Practice speaking English
     - Listen and answer sentence Thailand as an English sentence.
     - Listen to a conversation in English, then answer questions.

20 songs from the movie Bolt and articles for comprehension skills so correctly.

+ Learn writing techniques that add color to the sentence and 5 Workshop topics writings and common technique that makes writing interesting.

+ Basic translation techniques that will allow you to understand it easily. And can be applied to all skills.

More information on http://www.misbook.com/
Follow news about the App at http://www.misbook.com/app.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ version 1.2 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: air.com.misbook.A5skillsenglish, download ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ at the moment. Be the first to leave one!