Edulabia

Edulabia Free App

Rated 4.50/5 (6) —  Free Android application by Next Data

Advertisements

About Edulabia

Edulabia

Děti si chtějí hrát, ale musí se učit.
Nabízíme pro ně obojí. Díky moderním technologiím je dnes možné víc než kdy jindy naplnit Komenského krédo škola hrou.

Aplikace Edulabia nabízí k vyzkoušení interaktivní výuku dějepisu a fyziky. Pro registrované školy je k dispozici plný obsah, který neustále přibývá.

V dějepisu se dostáváme do Egypta a náš snový cestovatel proplouvá krajinou. Cestou se setkává s různými překážkami. Dozvídá se informace a řeší jednoduché úkoly. Seznamuje se s tím, jak staří egypťané zavlažovali svá pole, jak seli obilí, jaké používali písmo, jaké měli bohy…
Po dokončení letu následuje vždy větší hádanka, kterou mohou, ale nemusí řešit.
O tom, jak byli pozorní se mohou snadno přesvědčit pomocí testu, který je součástí každé úrovně.

V ukázce z učiva fyziky máte možnost vyzkoušet první sadu kapitol z učiva pro 6.třídu.
Ke každé kapitole jsou přiřazeny testy k danému tématu, ve kterých si může žák ověřit nabyté vědomosti.

Pokud aplikaci spustíte v online módu a na serveru www.edulabia.com si založíte vlastní školu, pak se můžete přihlásit k této škole a sledovat výsledky testů žáků na webu. Tam uvidíte, jak si vedli v testech, které otázky jim dělaly problémy, kolik času strávili při vyřešení testu a další užitečné informace. Edulabia

Children want to play, but they have to learn.
We offer them both. Thanks to modern technology it is possible today more than ever to fulfill credo Comenius school play.

Applications Edulabia offers to try interactive teaching of history and physics. For registered school is to a full content that is constantly growing.

In history, we come to Egypt and our dreamy traveler passing through the countryside. Along the way, they encounter various obstacles. It learns information and solve simple tasks. Acquainted with the way the ancient Egyptians irrigated their fields, both sowed grain, which used a script, what should the gods ...
After completion of the flight is always followed by a larger puzzle that may or may not solve.
About how attentive they can easily persuaded by testing, which is part of each level.

In the sample of the subject matter of physics, you can try the first set of chapters of the curriculum for 6.třídu.
Each chapter is assigned tests on the subject in which a student can verify the acquired knowledge.

If you run the application in online mode and server www.edulabia.com you create your own school, then you can subscribe to this school, and track test results of students on the Web. There you will see how fared in the tests, which questions they caused problems, how much time they spent in solving test and other useful information.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Edulabia version on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: com.NextData.Edulabia, download Edulabia.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Nové kapitoly, Dějepis, Testy
More downloads  Edulabia reached 50 - 100 downloads
More downloads  Edulabia reached 10 - 50 downloads

Oh snap! No comments are available for Edulabia at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
6 users

5

4

3

2

1