Lifeguard Egmond

Lifeguard Egmond Free App

Rated 4.50/5 (2) —  Free Android application by ON / OFF Marketing

Advertisements

About Lifeguard Egmond

De Egmondse Reddingsbrigade heeft circa 150 leden. Ongeveer 75 leden worden actief ingezet tijdens de toezichtstaak. De overige leden zijn jeugdleden welke nog niet worden ingezet voor de repressieve taak en oudere leden welke hun actieve tijd bij de reddingsbrigade hebben gehad.

Lid worden kan vanaf 11 jaar maar de minimale leeftijd voor de actieve bewakingstaak is 15 jaar. Je hoeft niet perse vanaf jongs af aan lid te worden, wanneer je oudere bent kan je ook zeker strandwacht worden.

De bekendste taak is de toezichtstaak welke in de zomermaanden wordt uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie over deze toezichtstaak. Maar ook buiten de toezichttijden en buiten het zomermaanden is de ERB actief bij calamiteiten maar ook bij diverse evenementen.

De zomermaanden juni, juli en augustus is de strandpost van de Egmondse Reddingsbrigade vanaf 9.00 tot 18.00 uur geopend. Tijdens deze reguliere openingstijden zorgen de strandwachten ervoor dat het materieel gereed is en dat bezoekers ontvangen kunnen worden. Maar niet alleen toezicht houden is een taak voor de ERB, er zijn meer aspecten.

Gedurende de openingstijden zijn minimaal twee ervaren strandwachten aanwezig, in de weekenden worden deze aangevuld met minder ervaren strandwachten.

Preventie is de belangrijkste taak. Varend, rijdend en/of lopend worden diverse patrouilles gedaan om zo strandbezoekers en zwemmers/baders te waarschuwen voor eventueel aanwezige gevaren. Vanzelfsprekend wordt er vanaf de strandpost met verrekijkers toezicht gehouden.

Buiten deze openingstijden en in de wintermaanden staat een alarmploeg van circa 25 leden klaar om ingezet te worden wanneer er zich calamiteiten voordoen. Deze inzetten worden veelal geleid door de meldkamer Noord-Holland Noord (1-1-2-).

De Egmondse Reddingsbrigade is dus niet alleen in de zomermaanden actief. Buiten de zomer zijn ook veel calamiteiten. Zo zijn er ongevallen zoals beenbreuken, paardenongevallen en onwelwordingen op het strand en in het duingebied.

Ook bij regionale, provinciale of landelijke (water)calamiteiten kan beroep gedaan worden op de Egmondse Reddingsbrigade. Reddingsbrigade Nederland coördineert deze inzetten en heeft hiervoor bij de Egmondse Reddingsbrigade een vaartuig gestationeerd. In het verleden zijn diverse inzetten geweest zoals bij Tuindorp Oostzaan en de wateroverlast in Limburg in 1993 en 1995. The Egmond Rescue has about 150 members. About 75 members are actively used during the monitoring task. The other members are youth members which are not yet used to the repressive task and older members who have had their working time to the rescue.

Join starts 11 years but the minimum age for active monitoring task 15 years. You do not necessarily from an early age to become a member if you are older, you can be sure lifeguard.

The biggest task is the monitoring task which is carried out in the summer months. Click here for more information on this supervisory task. But outside the surveillance and times outside the summer months, the ERB active in emergencies but also in various events.

The summer months of June, July and August, the beach post Egmond Rescue open from 9:00 to 18:00. During the regular opening hours ensure lifeguards ensure that the equipment is ready and visitors can be received. But not just oversee a task for the ERB, there are more aspects.

During the hours are at least two experienced lifeguards, weekends are supplemented it with less experienced lifeguards.

Prevention is the most important task. Sailing, rolling and / or a running various patrols be done in order to alert as beach visitors and swimmers / bathers for hazards which may be present. Course will be held from the beach with binoculars post supervision.

Outside these hours and during the winter months is an emergency team of approximately 25 members ready to be deployed when emergencies occur. These bets are often led by the ARC Noord-Holland (1-1-2-).

The Egmond Rescue is not only active in the summer months. Outside the summer are also many calamities. There are accidents such as bone fractures, horse accidents and ill individuals get on the beach and in the dunes.

Also at regional, state or national (water) events can be called on the Egmond Rescue. Reddingsbrigade Netherlands coordinates of these bets and has for this purpose a vessel stationed at the Egmond Reddingsbrigade. In the past been various inserts such as Tuindorp Oostzaan and the floods in Limburg in 1993 and 1995.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Lifeguard Egmond version 1.3.0.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: com.app.p8908IE, download Lifeguard Egmond.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for Lifeguard Egmond at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
2 users

5

4

3

2

1