Dr.Picardschool

Dr.Picardschool Free App

Rated 5.00/5 (3) —  Free Android application by Maakmijnapp.com

Advertisements

About Dr.Picardschool

Welkom op de App van Dr. Picardtschool

Protestants-christelijke basisschool

CBS Dr. Picardt is een protestants-christelijke basisschool waar iedereen welkom is.
We geven dagelijks inhoud aan het christelijke karakter van onze school. Wij doen dat in de wetenschap en verwachting dat ouders dit onderschrijven of daarmee instemmen.

Afgestemd op de ontwikkeling van kinderen
De ontwikkeling van de kinderen is de basis voor de afstemming van het onderwijs. We zorgen voor een ononderbroken leerontwikkeling door de hele basisschooltijd heen.

We besteden veel aandacht aan taal, rekenen en lezen. Met.behulp van moderne methoden leggen we een degelijk kennisfundament. Mochten er problemen zijn op het gebied van taal of lezen, dan hebben we op school een voorziening voor logopedie. De professioneel ingerichte praktijk behandelt daarnaast nog andere problematiek, klik hier voor meer informatie.

Natuurlijk is er ook ruimte voor de creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling .Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het programma Rots & Water.

Fijne en veilige leeromgeving voor iedereen

We bieden een fijne en veilige leeromgeving, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen hiervan.

Met plezier naar school

Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. We werken aan hun zelfvertrouwen, we leren hen voor zichzelf op komen en rekening te houden met anderen. We stimuleren de zelfstandigheid en leren wat eigen verantwoordelijkheid is. De leerkracht werkt bewust aan een goede sfeer in de groep, zodat kinderen de mogelijkheid hebben zich optimaal te ontwikkelen.

- Blijf op de hoogte van alle nieuws
- Bekijk onze fotoalbum
- U kunt een aanvraag indienen voor het overblijven van uw kind
- Verstuur ons leuke foto's
- Blijf op de hoogte van onze activiteiten Welcome to the App Dr. Picardtschool

Protestant primary school

Dr. CBS. Picardt is a Protestant school where everyone is welcome.
We provide daily content to the Christian character of our school. We do so in the knowledge and expectation that the parents endorse or agree.

Geared to children's development
The development of the children is the basis for the coordination of education. We provide a continuous learning development throughout the school over time.

We pay close attention to language, math and reading. Met.behulp of modern methods we lay a solid knowledge foundation. If there are problems in the area of ​​language or reading, then we have a provision in school for speech therapy. The professionally equipped practice also covers other issues, click here for more information.

Of course there is also room for the creative, social-emotional and physical development. For the socio-emotional development we use the Rock & Water program.

Comfortable and safe learning environment for everyone

We offer a fine and safe learning environment, where children, parents and teachers feel at home. We are alert to discrimination and bullying and work to prevent them.

Enjoy going to school

It is important that children enjoy going to school. We work on their self-confidence, we teach them to stand up for themselves and to take account of others. We encourage independence and learn what responsibility is. The teacher consciously works to a good atmosphere in the group, so that children have the opportunity to develop optimally.

- Keep track of all news
- View our gallery
- You can apply for the remaining of your child
- Send us cute pictures
- Stay informed of our activities

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Dr.Picardschool version 4.1.4 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: com.app_picardt.layout, download Dr.Picardschool.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
Bug
buster
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
bug fixes
Version update Dr.Picardschool was updated to version 4.1.4
Version update Dr.Picardschool was updated to version 4.1.2
Version update Dr.Picardschool was updated to version 4.0.1

Oh snap! No comments are available for Dr.Picardschool at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
3 users

5

4

3

2

1