Leer lezen met Lola

Leer lezen met Lola$4.79

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by BeiZ

Advertisements

About Leer lezen met Lola

Een goede leesvaardigheid biedt kinderen de beste leerkansen tijdens hun schooljaren. Lola's rijmwoordenwoud is de tiende leerapplicatie van Lola Panda.

Ze werd professioneel ontworpen en kan voordeel halen uit gebruikersdata van tientallen miljoenen kinderen wereldwijd die genieten van de educatieve games van Lola Panda.

We hebben de app zo leuk mogelijk gemaakt, opdat kinderen graag leren en je hen niet speciaal ervoor hoeft te stimuleren. De gebruiksvriendelijkheid van de app is helemaal gemaakt volgens Lola Panda kwaliteit.

De meeste kleuters vinden het leuk om te spelen met woorden en rijmen. Op die manier beginnen kinderen met hun fonologische bewustzijn, ook al beseffen ze het zelf niet. Dankzij een goed ontwikkeld fonologisch bewustzijn kunnen kinderen van het ene op het andere woord overgaan door letters toe te voegen, te verwijderen of te vervangen, bijvoorbeeld rat - lat - mat. Om vroeg te leren lezen denken onderzoekers dat het belangrijk is dat kinderen de vorm van taal herkennen, dat wil zeggen dat ze kunnen rijmen.

Educatieve inhoud:
* Gemakkelijk niveau 1: eenvoudige woorden met hetzelfde rijmende woordeinde, ak - zak
* Gemakkelijk niveau 2: eenvoudige words met hetzelfde rijmende woordeinde, eg - heg
* Gemakkelijk niveau 3: redelijk eenvoudige woorden met hetzelfde rijmende woordeinde, om -trom
* Gemiddeld niveau 1: alledaagse woorden die hetzelfde klinken en hetzelfde geschreven worden, aar - haar
* Gemiddeld niveau 2: minder alledaagse woorden met hetzelfde rijmende woordeinde, ijl - bijl
* Gemiddeld niveau 3: moeilijke woorden die rijmen, met dezelfde en verschillende woordeindes, oot - boot - rood
* Moeilijk niveau 1: uitdagende woorden die rijmen, met dezelfde en verschillende woordeindes, pijl - peil - vijl
* Moeilijk niveau 2: moeilijke woorden die rijmen, met dezelfde en verschillende woordeindes, plant - pand - strand
* Moeilijk niveau 3: moeilijke woorden die rijmen, met dezelfde en verschillende woordeindes, poes - bloes - blues

Lola’s rijmwoordenwoud is geschikt voor kinderen die Lola’s alfabet-trein en Lola's ABC feestje te gemakkelijk vinden, maar nog niet vlot kunnen lezen. Deze app is geschikt voor zowel kleuters als voor de 1ste klas en kan zowel in groep als alleen gebruikt worden.

Kinderen kunnen de app alleen gebruiken door te starten met het gemakkelijke niveau. Naarmate het kind leert en meer taken correct uitvoert, zal de app automatisch naar moeilijkere opdrachten gaan. Alternatief kunnen ouders of leraren een gepast niveau selecteren om het leerproces alleen op die taken te richten. A good reading skills offers children the best learning opportunities throughout their school years. Lola's rhyme word forest is the tenth application of teachings Lola Panda.

She has been professionally designed and can take advantage of user data from tens of millions of children worldwide who enjoy educational games Lola Panda.

We have made the app as fun as possible so that children love to learn and you do not make special need to encourage them. The usability of the app is completely designed according Lola Panda quality.

Most children love to play with words and rhymes. That way children begin their phonological awareness, even though they do not realize it themselves. Thanks to a well-developed phonological awareness to children from one pass to another word by adding letters, remove, or replace, for example, rat - bar - mat. Learning to read early researchers believe that it is important that children recognize the form of language, meaning that they can fit.

Educational content:
* Easy Level 1: simple words with the same rhyming word ending, AK - bag
* Easy Level 2: simple words with the same rhyming word endings, eg - hedge
* Easy Level 3: fairly simple words with the same rhyming word end to -trom
* Average Level 1: everyday words that sound the same and the same written, spike - her
* Average Level 2: less everyday words with the same rhyming word ending, rave - ax
* Average Level 3: difficult words that rhyme with the same and different word endings, oot - boat - red
* Difficult Level 1: challenging words that rhyme with the same and different word endings, arrow - level - file
* Difficult Level 2: difficult words that rhyme with the same and different word endings, plant - property - beach
* Difficult Level 3: difficult words that rhyme with the same and different word endings, cat - blouse - blues

Lola's rhyme forest is suitable for children Lola's Alphabet Train and Lola's ABC party to easily find, but still not able to read fluently. This app is suitable for toddlers and for 1st class and can both be used as a group.

Children can only use the app to start with the easy level. As the child learns more and tasks properly, the app will automatically go to more difficult tasks. Alternatively, parents or teachers to select an appropriate level to focus only on those tasks learning.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Leer lezen met Lola version 1.0.9 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: com.beizoy.lolarhymingnl, download Leer lezen met Lola.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0.3+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for Leer lezen met Lola at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1