MijnKantoor App

MijnKantoor App Free App

Rated 5.00/5 (2) —  Free Android application by Internetbureau Holder BV

Advertisements

About MijnKantoor App

Mijn Kantoorapp is een app die zowel voor de accountant als de ondernemer inzicht en overzicht geeft in de processen, taken en alerts die op dat moment spelen.
Zo kunt u bijvoorbeeld aangiften die voor u klaar staan bekijken en goedkeuren, waarna deze worden doorgestuurd naar de Belastingdienst. Ook kunt u met deze app documenten eSignen, zoals offertes en opdrachtbevestigingen, waarna deze in de back office systemen van het katoor worden verwerkt.
Een handige dashboard app geeft u inzicht in de actuele stand van uw bedrijf, gebaseerd op de financiele administratie van uw onderneming. Wij bieden u meerdere handige apps waarmee u de voor u lopende en geplande taken kunt volgen en signaleringen ontvangt over de voortgang.

Inzicht in lopende processen en acties
U kunt in deze app zien met welke processen u bezig bent, een teller houdt bij hoeveel acties open staan en een overzichtelijke timeline per proces geeft in een oogopslag weer waar u in dit proces bent gebleven en welke acties door u of uw accountant moeten worden opgepakt.
U ziet ook aan de hand van alerts in de app welke acties al langer open staan en actie vereisen van uw kant.
Mijn kantoorapp biedt ook een Drive app aan, hiermee heeft u inzicht in uw documenten bij de accountant. U kunt ook documenten uploaden, zodat de medewerker op kantoor het verder kan verwerken.
Uw accountant kan u vragen informatie aan te leveren voor de dienstverlening, daarbij worden checklistgestuurde vragen aan u gesteld, zodat u in snelle stappen de juiste gegevens aanlevert voor verwerking.
Contactgegevens van de accountant of relatiebeheerder zijn zichtbaar, u kunt zodoende ook contact opnemen met de accountant.
Voordat u gebruik kunt maken van deze app heeft u de inloggevens nodig van Mijn Kantoorapp. Uw relatiebeheerder kan u hier verder mee helpen. My Kantoorapp is an app that both the auditor and the entrepreneur gives insight and overview of the processes, tasks and alerts that play at that time.
For example you can view reports that are waiting for you and approve, after which it will be forwarded to the tax authorities. Alternatively eSignen documents with this app, such as quotations and order confirmations, after which they are processed in the back office of the katoor systems.
A convenient dashboard app gives you insight into the current state of your business, based on the financial records of your business. We offer several useful apps that allow you to monitor the tasks running and planned for you and receive alerts about the progress.

Understanding current processes and actions
You can see this app with which processes you are working, a counter keeps track of how many actions are open and gives a clear timeline for each process at a glance back where you left off in this process and what actions need to be picked up by you or your accountant .
You will also see on the basis of alerts in the app which actions are open longer and require action on your part.
My kantoorapp also provides a Drive app, allows you to audit the insight into your documents. You can also upload documents so that the employee in the office can process it further.
Your accountant may ask you to provide information services, thereby be controlled checklist of questions to you, so you quick steps provide the correct data for processing.
Contact the accountant or relationship manager will be visible, so you can also contact the auditor.
Before you can use this app, you have the necessary login data My Kantoorapp. Your account manager can help with this.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install MijnKantoor App version 1.0.4 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: com.bettyblocks.mijnkantoorapp, download MijnKantoor App.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Add bugfixes for opening documents

Oh snap! No comments are available for MijnKantoor App at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
2 users

5

4

3

2

1