សៀវភៅ(សង្ខេប​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ)

សៀវភៅ(សង្ខេប​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ) Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Kingdom App 1988

Advertisements

About សៀវភៅ(សង្ខេប​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ)

-សៀវភៅ ប្រវត្តិវិទ្យា (សម័យ​អាណាព្យាបាល​បារាំង-ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ទី​២)
-សេចក្ដី​សង្ខេប​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​សម្រាប់​ជំនួយ​ស្មារតី​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ ចេញផ្សាយ​ឆ្នាំ​២០១៧ ជា​ឯកសារ​ជំនួយ​ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​សិស្ស​ក្នុង​ការយល់ និង​វិភាគ​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់ៗ ចំណុច​ចម្រូង​ចម្រាស​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ និង​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ការ​ស្រាវជ្រាវ​បន្ថែម។
-ជាសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចដែលលោកអក្នងាយស្រូលDownload
-ងាយស្រួលអាន
-ងាយយល់
-ងាយស្រួលប្រើទោៈបីមិនបើកinternetក៏ដោយ
-រូបភាពច្បាស់ល្អ
-យើងខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីនេៈឡើងក្នុងគោលបំណងទុកជាឯកសារសំរាប់ប្រជាពលរដ្ធខ្មែរទូទៅដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់។
-លោកអក្នអាចទាញយកឯកសារជា:Androind Application ផ្សេងៗទៀតមាននៅ៖
https://kingdomapp1988.blogspot.com
-It Free .Not for sale.
-រក្សារសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖http://www.krou.moeys.gov.kh - History books (French protectorate Cambodia - update 2)
Summary - Support for history lessons to students in grade 12 released in 2017 as an aid to facilitate the students to understand and analyze the controversial moments in history, and as a basis for further research.
- an electronic book that he was in easy Download
- Easy to read
- easy to understand
- Easy to use internet
- The image quality
- We create ne aimed Archived for the common citizen to study and learn.
- mercury can download an application: Androind other:
https://kingdomapp1988.blogspot.com
-It Free .Not for sale.
- All Rights Reserved by: http: //www.krou.moeys.gov.kh

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install សៀវភៅ(សង្ខេប​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ) version 1.0 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: com.brovotrtrue2018, download សៀវភៅ(សង្ខេប​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ).apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for សៀវភៅ(សង្ខេប​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ) at the moment. Be the first to leave one!