eEKG

eEKG Free App

Rated 3.79/5 (58) —  Free Android application by CardioZIMIT Group Sp. z o.o.

About eEKG

eEKG to pierwsze w Polsce interaktywne narzędzie edukacyjne dedykowane na urządzenia
mobilne.

Uwaga! Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów Prawa farmaceutycznego. Aktywacja aplikacji wymaga kodu dostępu. W celu uzyskania kodu skontaktuj się z przedstawicielem firmy Servier: [email protected]

Czy chcesz poznać tajniki opisu EKG? A może chcesz jeszcze lepiej niż dotychczas nauczyć się je opisywać? Algorytm opisu krzywych pomoże Ci w tym, prowadząc krok po przez wszystkie załamki EKG. Program został przygotowany przez prof. Rafała Baranowskiego.

W aplikacji znajdziemy ponadto:
- stale rozbudowywaną bazę najciekawszych zapisów EKG, które możemy rozwiązywać w formie quizu, opatrzone komentarzem ekspertów,
- materiały edukacyjne ułatwiające poznanie lub przypomnienie przed egzaminem zasad oceny wybranych elementów zapisu EKG,
- eksperymentalny moduł wspomagający naukę interpretacji wyniku badania EKG poprzez próbę automatycznej analizy wybranych elementów zapisu,
- newsletter edukacyjny.

Zespół autorów dopełnił wszelkich starań żeby zapewnić wysoki standard prezentowanych treści. Materiały edukacyjne zostały przygotowane w oparcu o obowiązujące zalecenia oceny zapisu EKG. Ambicją twórców było dostarczenie użytkownikowi syntetycznej wiedzy w sposób łatwy do przyswojenia.

Podstawowym celem aplikacji jest ciekawa i interaktywna prezentacja treści edukacyjnych, szczególnie istotnych w codziennej pracy lekarza każdej specjalności, od chirurga i anestezjologa po lekarza medycyny rodzinnej i kardiologa. Narzędzie może stanowić szybka podpowiedź w trakcie oceny zapisów EKG w codziennej praktyce. Będzie też cenną pomocą przed egzaminami ze znajomości zasad opisu zapisu EKG.

W sprawie uwag i sugestii dotyczących funkcjonowania aplikacji prosimy o kontakt mailowy [email protected] eEKG Poland's first interactive educational tool dedicated devices
Mobile.

Warning! The application is intended only to persons authorized to prescribe or persons engaged in marketing in medicinal products within the meaning of the Pharmaceutical Law. Activating the application requires access code. In order to get the code, contact your representative Servier: [email protected]

Do you want to learn the secrets of the description of ECG? Or maybe you want even better than ever to learn how to describe them? The algorithm description of curves will help you with this, leading step by all the ECG waves. The program was prepared by prof. Rafal Baranowski.

In addition, the application can find:
- A constantly expanding database of the most interesting ECG that we can resolve in the form of a quiz, accompanied by expert commentary,
- Educational materials to help understanding or reminder before the exam rules for the assessment of selected elements of the ECG,
- Experimental module supporting science interpretation of the result by trying ECG automatic analysis of selected elements of writing,
- Educational newsletter.

The team of authors fulfilled every effort to ensure the high standard of the presented content. Educational materials have been prepared in oparcu with applicable recommendations of the assessment of the ECG. Our ambition was to provide the user with a synthetic knowledge in an easy to assimilate.

The primary purpose of the application is interesting and interactive presentation of educational content, especially important in the daily work of each medical specialty, from the surgeon and anesthetist a doctor of family medicine and a cardiologist. The tool can provide a quick hint during the assessment of ECG in daily practice. There will also be a valuable aid before exams with knowledge of the principles described ECG.

For comments and suggestions regarding the functioning of the application, please contact us [email protected]

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install eEKG version 3.8 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.cardiozimit.madrytcameradeviceapi19, download eEKG.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Nowy przypadek ekg.
Version update eEKG was updated to version 3.8
More downloads  eEKG reached 10 000 - 50 000 downloads
Version update eEKG was updated to version 2.2
More downloads  eEKG reached 5 000 - 10 000 downloads

What are users saying about eEKG

S70%
by S####:

Bardzo prymitywny.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.85
58 users

5

4

3

2

1