Sức Bền Vật Liệu

Sức Bền Vật Liệu Free App

Rated 4.97/5 (75) —  Free Android application by Tạ Đức Tâm

Advertisements

About Sức Bền Vật Liệu

APP SỨC BỀN VẬT LIỆU được tôi hoàn thiện bao gồm các phần sau: CÔNG THỨC CƠ BẢN, TỔNG HỢP BẢNG TRA CỨU, ĐỀ THI – ĐÁP ÁN, GIỚI THIỆU. Các phần trên bao gồm gần như TOÀN BỘ nội dung của môn học Sức bền vật liệu, với các phân loại đảm bảo dễ dàng tra cứu nhất.

1. CÔNG THỨC CƠ BẢN

Toàn bộ 134 công thức tính toán của 12 chương Sức bền vật liệu được phân loại, đặt tên rõ ràng theo từng chương. Mỗi công thức được trình bày bao gồm, TÊN, NỘI DUNG, GIẢI THÍCH ĐẠI LƯỢNG đầy đủ, rõ ràng. Các bạn tra cứu rất nhanh chóng và hiệu quả. Không cần phải học thuộc nhiều.

2. TỔNG HỢP BẢNG TRA CỨU (KHÔNG ĐÂU CÓ)

~1000 hình vẽ, 444 công thức để tra cứu, bao gồm các biểu đồ nội lực, chuyển vị, kết quả nhân biểu đồ…được hoàn thiện một cách chính xác, số liệu rõ ràng, hình vẽ đẹp, sắc nét. Tôi đã tổng hợp các bảng tra cứu như sau:

35 biểu đồ nội lực + 44 mặt cắt nguy hiểm, giá trị mô-men lớn nhất của 35 Dầm tĩnh định
11 biểu đồ nội lực + 9 chuyển vị lớn nhất của 11 Dầm siêu tĩnh
17 biểu đồ nội lực + 17 mặt cắt nguy hiểm, giá trị mô-men lớn nhất của 17 Dầm tĩnh định
16 biểu đồ nội lực Khung siêu tĩnh
43 Đặc trưng hình học của 8 mặt cắt
28 Trọng tâm, diện tích 14 biểu đồ
55 Kết quả nhân biểu đồ Vereshaghin
96 Chuyển vị của 29 dầm chịu uốn
13 Hệ số liên kết ổn định của 13 kết cấu chịu nén
24 Tần số riêng, vận tốc góc riêng của 12 kết cấu dao động
22 Hệ số và khối lượng thu gọn của 11 kết cấu chịu va chạm

Toàn bộ các bảng tra cứu trên đều có hình vẽ rõ ràng, chú thích đầy đủ. Từ nay các bạn nhìn vào 1 dầm, khung có thể biết ngay chỗ nguy hiểm, nhìn vào 1 kết cấu biết ngay tần số dao động riêng….1 cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác.

3. ĐỀ THI – ĐÁP ÁN

4 bộ đề thi đáp án chi tiết bao gồm các bài tập của cả Sức bền vật liệu 1 và Sức bền vật liệu 2 được tải lên cho các bạn đang có nhu cầu ôn thi: Sinh viên, học viên cao học, học viên liên thông, thi tuyển cao học, học văn bằng 2, hoàn thiện đại học…

4. LIÊN HỆ

Khẳng định bản quyền. Toàn bộ APP bao gồm nội dung, hình ảnh,…do tác giả Tạ Đức Tâm sáng tạo. Điều này được Google (và Apple) công nhận. Mọi hành động vi phạm bản quyền đều là phạm pháp và để tạo môi trường công bằng, lành mạnh người có công được hưởng thành quả xứng đáng mong các bạn hãy có hành động phản đối quyết liệt và bài trừ mọi sự vi phạm bản quyền. APP strength of materials is complete I include the following: the basic formula, INTEGRATED lookup tables, examination questions - Answers, INTRODUCTION. The upper part consists of almost the entire contents of the course Strength of Materials, with easy sorting ensure best lookup.

1. The basic formula

134 entire calculation formula of 12 chapters Strength of materials are classified, clearly naming each chapter. Each recipe is presented including, NAME, CONTENT, EXPLANATION OF UNIVERSITY full, obviously. You look very quickly and efficiently. No need to memorize a lot.

2. SUMMARY lookup table (unsigned)

~ 1000 figures, 444 formulas to lookup, including charts internal forces, displacements, resulting chart's ... been completed correctly, the data clear, beautiful pictures, sharp. I have synthesized the lookup table as follows:

Internal force diagram 35 + 44 dangerous sections, torque value of the 35 largest isostatic beams
11 + 9 chart internal resources of the 11 largest trans statically indeterminate beams
Internal force diagram 17 + 17 dangerous sections, torque value of the 17 largest isostatic beams
16 internal force chart super static frame
43 Characteristics of 8 sectional geometry
28 Focus area 14 chart
55 Results Vereshaghin's chart
96 of 29 displacements bending beam
13 Coefficient of 13 linked structural stability under compression
24 separate frequency, the angular velocity of 12 separate structural oscillations
22 coefficient and volume of 11 structural collapse under collision

Complete the lookup table above have a clear picture, full annotation. From now you look at the first beams, frames can know immediately dangerous place, look at the first structural oscillation frequency immediately separate ... .1 quickly, conveniently and accurately.

3. IMPLEMENTATION ISSUES - Answers

4 sets of exam answer key details including the exercise of the Strength of Materials 1 and Strength of Materials 2 uploaded to your needs are studying for exams: students, graduate students, students venture communication, high school entrance exam, diploma 2, finishing college ...

4. CONTACT

Assert copyright. APP covers the entire content, images, ... by author Nicholas Duc Tam creativity. This is Google (and Apple) accreditation. Every act of piracy is unlawful and to create a fair environment, healthy people has been enjoying the fruits worthy want you to take action fierce opposition and eliminate all piracy .

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Sức Bền Vật Liệu version 1.3 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.educationappteam.hiennguyen.teachingapp, download Sức Bền Vật Liệu.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
1. Sửa đổi một số lỗi trong nội dung công thức, bảng tra cứu và đề thi.
2. Bổ xung các phương án mua app theo thời gian.

What are users saying about Sức Bền Vật Liệu

K70%
by K####:

Quá tuyệt. Cảm ơn.

H70%
by H####:

Rất hay anh ạ!!

N70%
by N####:

That tuyet voi, cam on tac gia

E70%
by E####:

App rất hay, thực tế và hữu dụng.

C70%
by C####:

Nội dung phong phú, tỉ mỉ. Giao diện thân thiện dễ dùng. Cần chú ý một số chỗ bị overlap lên phần quảng cáo và phông chữ bên trong hơi bị kéo dài quá. Còn lại mọi thứ ok. Excellent app. Recommend!

F70%
by F####:

Tuyệt vời


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
75 users

5

4

3

2

1