Trygg Surf

Trygg Surf Free App

Rated 4.55/5 (62) —  Free Android application by Com Hem AB

Advertisements

About Trygg Surf

Skydda din Android-enhet, mobil eller surfplatta, med ett komplett säkerhetspaket - Trygg Surf. Med Trygg Surf kan du känna dig helt trygg när du surfar, shoppar och utför bankärenden på nätet. Du som användare bestämmer själv vilken enhet du vill skydda. Via din personliga portal, Min Trygg Surf, kan du enkelt lägga till och ta bort skyddade enheter. Det finns även möjlighet att i portalen dela Trygg Surf med vänner och bekanta.

I Trygg Surf ingår skydd mot virus, spionprogram, skadliga appar, identitetsstöld samt möjlighet att låsa telefonen vid stöld. Trygg Surf bygger på den prisbelönta säkerhetstjänsten från F-secure SAFE för både dator och mobil enhet.

Denna app använder Administratörsrättigheter för att kunna hålla din telefon säker.

Huvudfunktioner

Antivirus: Genomsöker din enhet och skyddar mot skadliga appar, virus och oönskade program.

Surfskydd: Surfskydd blockerar åtkomst till webbplatser som kan stjäla personlig information och hjälper dig att surfa på säkra webbplatser.

Bankskydd: En extra säkerhetsnivå som gör att du kan känna dig trygg vid bankärenden på nätet.

Hitta enhet/Finder: Om din Android-enhet försvinner kan du enkelt hitta och låsa den. Det går också att sätta alarm på en försvunnen enhet samt ta bort personlig information på den. Allt detta kan du göra via din personliga sida, Min Trygg Surf.

Föräldrakontroll: Föräldrakontrollen skyddar ditt barn mot olämpligt innehåll på nätet och låter dig begränsa vilka program som de kan använda. Det går även att ställa in en daglig tidsbegränsning då dina barn har åtkomst till vissa program.

Samtalsblockerare: Med samtalsblockeraren kan du bestämma vem som ska kunna ringa dig samt att du kan blockera oönskade nummer. Oönskade nummer avböjs diskret. Protect your Android device, phone or tablet, with a complete security - Safe Surf. With Safe Surf you can feel completely safe when you surf, shop and perform banking transactions online. You as a user decide which device you want to protect. Via your personal portal, My Safe Surf, you can easily add and remove protection devices. It is also possible that the portal to share Safe Surf with friends and acquaintances.

In Safe Surf includes protection against viruses, spyware, malicious apps, identity theft and the ability to lock the phone if stolen. Safe Surf builds on the award-winning security service from F-Secure Safe for both computer and mobile device.

This app uses Administrator rights to be able to keep your phone safe.

Key Features

Antivirus: Scans your device and protects against malicious apps, viruses and unwanted programs.

Surf protection: Browsing Protection blocks access to websites that can steal personal information and helps you to surf on secure sites.

Banking Protection: An additional level of security that will allow you to feel safe when banking online.

Find Unit / Finder: If your Android device is lost, you can easily find and lock it. You can also set alarms on a missing device and delete personal information on it. All this you can do through your personal page, My Safe Surf.

Parental Controls: Parental Control protects your children from inappropriate content online, and allows you to limit which programs they can use. You can also set a daily time limit when your children have access to certain programs.

Call Blocker: With samtalsblockeraren you can decide who can call you and you can block unwanted numbers. Unwanted numbers deflected discreet.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Trygg Surf version on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.fsecure.ms.comhem, download Trygg Surf.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Generella uppdateringar och stöd för Nougat
More downloads  Trygg Surf reached 5 000 - 10 000 downloads
Name changed  Name changed! Trygg surf now is known as Trygg Surf.

What are users saying about Trygg Surf

A70%
by A####:

Awesome and smooth, works continuously in the background without disturbing or lagging the device.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
62 users

5

4

3

2

1