Guides4Art - przewodnik po muzeum

Guides4Art - przewodnik po muzeum Free App

Rated 4.53/5 (30) —  Free Android application by CodersPeak Tomasz Brunarski

About Guides4Art - przewodnik po muzeum

Guides4Art to Twój osobisty przewodnik po muzeum w telefonie. Pobierz i skorzystaj z możliwości aplikacji, odkrywaj, zwiedzaj i poznawaj ponad 1400 muzeów w Polsce i na świecie, bez wypożyczenia audioprzewodników i informatorów! Kliknij i rozpocznij zwiedzanie, to proste.

Odpal aplikację, sprawdź muzea w Twojej okolicy, wyznacz trasę i zwiedzaj! Aplikacja Guides4Art stanie się Twoim osobistym przewodnikiem w smartfonie. Podczas wycieczek do muzeów i w czasie wakacji, będziesz miał możliwość sprawdzenia aktualnych wystaw, zapoznania się z wydarzeniami kulturalnymi i znajdziesz informacje niezbędne do zwiedzenia! Wystarczy jedno kliknięcie, które pozwoli Ci odkryć wszystkie muzea w Twojej okolicy.
Dla zwiedzających:
Pobierz aplikację Guides4Art na Androida i zwiedzaj muzea w Polsce i na świecie dzięki kilku prostym ruchom!

• Jedna wygodna aplikacja do zwiedzania ponad 1400 obiektów muzealnych w całej Polsce i na świecie

• Skorzystaj z osobistego przewodnika, bez konieczności wypożyczania informatorów w muzeum

• Darmowy audioprzewodnik po muzeum na wyciągnięcie palca

• Skorzystaj z wielojęzycznego przewodnika (polski, angielski, ukraiński, białoruski, niemiecki i rosyjski)

• Zaplanuj swoje wakacje! Przejrzyj zbiory dostępne w aplikacji i przygotuj się na wakacje i wczasy z Guides4Art

• Bądź na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi i imprezami w muzeach

• Filtruj interesujące cię obiekty w oparciu o kategorie i nazwy muzeów

• Wróć do swoich ulubionych muzeów i wystaw w każdym momencie, wystarczy dodać je do ulubionych

• Znajdź najważniejsze informacje o muzeach, godziny otwarcia i udogodnienia dla zwiedzających (między innymi: oprowadzanie w języku migowym, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych, przewijak dla niemowląt czy wejście z psem do muzeum)

• Wykorzystaj aplikację jako przewodnik w czasie wycieczek, odkryj kulturalną stronę polskich i zagranicznych miast (między innymi: Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Sankt-Petersburg, Moskwa czy Lwów)
Dla instytucji kultury i muzeum:
Publikuj wystawy i dzieła sztuki dla wszystkich zwiedzających. Guides4Art to mobilny przewodnik dla odwiedzających muzea.

• Digitalizacja dzieł sztuki w muzeum

• Możliwość wgrania audioprzewodnika dla zwiedzających

• Nowy kanał promocji instytucji wśród osób aktywnie zwiedzających

• Ułatwienie odwiedzającym zwiedzenia

• Wielojęzyczny przewodnik dla turystów z Polski i zagranicy

• Proste narzędzie do zarządzania zbiorami poprzez panel administracyjny


W aplikacji znajdziesz między innymi: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, muzeum Manggha, Muzeum Czartoryskich, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Sukiennice, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Orła Białego, Zamek Piastowski w Raciborzu, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Powstania Warszawskiego, MOCAK, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej, Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, Lwowskie Muzeum Piwa, Muzeum Narodowe we Lwowie, Kreml, Muzeum Moskwy, Moskiewskie Państwowe Muzeum-Rezerwat Przyrody, Krasnojarskie Muzeum Sztuki, Kijowskie Muzeum Narodowe Sztuki Rosyjskiej.

Pobierz aplikację Guides4Art już teraz!

Znajdź nas: facebook.com/guides4art
Dowiedz się więcej o Guides4Art: guides4art.pl
Napisz do nas: [email protected] Guides4Art is your personal guide to the museum on the phone. Download and use the application possibilities, discover, explore and meet more than 1,400 museums in Poland and in the world, without rent audio tours and directories! Click and start exploring, it's simple.

Fire up the app, check out the museums in your area, determine the route and explore! Guides4Art app will be your personal guide on your smartphone. During trips to museums and during the holidays, you will have the opportunity to check current exhibitions, familiarize yourself with cultural events and find the information you need to visit! Just one click that will allow you to discover all the museums in your area.
For visitors:
Download the app for Android Guides4Art and explore museums in Poland and in the world with a few simple movements!

• One convenient application to explore more than 1,400 museum objects in Poland and in the world

• Use a personal guide, without having to borrow informants in the museum

• Free audio guide of the museum at your fingertips

• Use a multilingual guide (English, Polish, Ukrainian, Belarusian, German and Russian)

• Plan your vacation! Browse the collections available in the application and get ready for vacation and holidays with Guides4Art

• Keep up to date with events and cultural events in museums

• Filter you interesting objects based on the categories and the names of museums

• Return to your favorite museums and exhibitions at any time, simply add them to your favorites

• Find the most important information on museums, opening hours and facilities for visitors (among others: guided tours in sign language, the availability of the object for the disabled, baby changing the entry of dogs to the museum)

• Use the application as a guide during the tour, discover the cultural side of Polish and foreign cities (among others to Krakow, Warsaw, Wroclaw, Poznan, Saint-Petersburg, Moscow and Lviv)
For cultural institutions and a museum:
Publish exhibitions and works of art for all visitors. Guides4Art is a mobile guide for visiting museums.

• Digitization of works of art in the museum

• Ability to upload an audio guide for visitors

• The new channel promotion institutions among active visitors

• Facilitate the visitors to visit

• Multilingual guide for tourists with Polish and foreign

• A simple tool to manage collections via the administration panel


In the application, you will find, among other things: the National Museum in Krakow, National Museum in Warsaw National Museum in Poznan The National Museum in Wroclaw, museum Manggha, Czartoryski Museum, the Aviation Museum in Krakow, the Wawel Royal Castle, Cloth Hall, the Museum of Archeology in Krakow Museum Jagiellonian University, the Museum of the White Eagle, Piast Castle in Raciborz, Zacheta National Gallery of Art, the Museum of the Warsaw Uprising, MOCAK, the Museum of Modern Art in Warsaw, the Museum of Contemporary Art, Wooden Architecture Route in Malopolska, Lviv Beer Museum, the National Museum in Lviv, the Kremlin, Museum of Moscow, the Moscow State Museum-Nature reserve, Krasnoyarsk Art Museum, Kyiv National Museum of Russian Art.

Guides4Art Download the app now!

Find us: facebook.com/guides4art
Learn more about Guides4Art: guides4art.pl
Write to us: [email protected]

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Guides4Art - przewodnik po muzeum version 2.0.15 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.guides4art.app, download Guides4Art - przewodnik po muzeum.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- optymalizacja zużycia baterii
- odświeżenie wyglądu aplikacji
- naprawa mapy google
Version update Guides4Art - przewodnik po muzeum was updated to version 2.0.15
More downloads  Guides4Art - przewodnik po muzeum reached 1 000 - 5 000 downloads
Name changed  Name changed! Guides4Art now is known as Guides4Art - przewodnik po muzeum.
Version update Guides4Art - przewodnik po muzeum was updated to version 1.3.6

Oh snap! No comments are available for Guides4Art - przewodnik po muzeum at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
30 users

5

4

3

2

1