Hal mBills

Hal mBills Free App

Rated 4.38/5 (37) —  Free Android application by HALCOM D.D.

About Hal mBills

Imate morda tudi vi zmedo z računi in ne veste več kateri je plačan na katerega pa se nanaša zadnji prejeti opomin?
Aplikacija Hal mBills bo vaše težave rešila, ter vam omogočila varno plačevanje računov le z enim dotikom.

Kako deluje?
1. Naložite si Hal mBills aplikacijo na svoj pametni telefon.
2. Vpišite svoje podatke ter opravite potrebno avtentikacijo, kjer bomo vaš bančni račun povezali z vašo telefonsko številko
3. Izberite svoje izdajatelje računov ali poslikajte položnico tako, da je viden sklic položnice
4. Z dotikom plačujte mesečne račune, ki k vam ne bodo več prihajali po pošti, ampak na mobilno aplikacijo Hal mBills

Zakaj izbrati Hal mBills?
- Ker mobilna aplikacija Hal MBills ponuja najenostavnejše plačevanje računov na trgu.
- Ker Hal mBills aplikacija deluje neodvisno od tega, pri kateri banki imate odprt račun
- Ker je prejemanje računov izbranih izdajateljev avtomatizirano in jih boste prejemali neposredno v aplikacijo ne več po pošti.
- Ker boste s tem imeli pregled nad vsemi plačanimi in neplačanimi računi na enem mestu
- Če vašega izdajatelja še ni med pogodbenimi, lahko katerikoli račun plačate z uporabo funkcije “Photo Pay”, ki podatke vaše položnice prenese v aplikacijo z enim samim dotikom.
- Aplikacija vas bo prejemu in zapadlosti računa samodejno obvestila
- Skupni znesek mesečni obveznosti si lahko samodejno rezervirate znotraj mobilne denarnice Hal mBills in s tem zagotovite lažje upravljanje svojega mesečnega proračuna
- Mobilna aplikacija Hal mBills je plod dela ekipe razvijalcev, ki imajo več kot 20 letne izkušnje na področju razvoja plačilnih sistemov, digitalnega bančništva ter varnosti v digitalnem bančništvu.

Naložite si aplikacijo in poenostavite svoje plačevanje.

You may be experiencing confusion with the bills and you do not know what more is paid which relates the last to receive a warning?
Application Hal mBills will solve your problems and allow you to securely pay bills with just one touch.
 
How It Works?
1. Download Hal mBills app on your smartphone.
2. Enter your data and perform the necessary authentication where your bank account linked to your phone number
3. Choose your billers or a picture of a money order so that it is visible reference slips
4. Touch Pay Monthly Bills that to you will no longer be coming by mail, but in the mobile application Hal mBills

Why choose Hal mBills?
- The mobile application offers the simplest Hal MBills paying bills on the market.
- As Hal mBills application works independently of the bank with which you have an account
- Since receive invoices of selected issuers automated and you will receive directly in the app no ​​longer in the mail.
- Since this will have an overview of all paid and unpaid invoices in one place
- If your issuer is not the contractual, any account can pay using the "Photo Pay", which details your payment slip is transferred to the application with a single touch.
- The application you will be received and maturity account automatically notice
- The total amount of monthly liabilities can be automatically reserving within the mobile wallet Hal mBills and thereby ensure better management of your monthly budget
- Mobile application Hal mBills the result of the work of developers who have more than 20 years of experience in the development of payment systems, digital banking and security in the digital banking.
 

Download the app and streamline their payment.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Hal mBills version 1.1.1 on your Android device!
APK Size: 15 MB, downloaded 500+ times, content rating: Not rated
Android package: com.halcom.epay.ebill.mobile.pilot.prod, download Hal mBills.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Omogočeno je nakazovanje drugemu uporabniku Hal mBills kar na njegovo telefonsko številko.
- Dodana so obvestila ob spremembah stanj v denarnici in v računih.
- Odpravljene druge manjše pomanjkljivosti.

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.45
37 users

5

4

3

2

1