Agi Hesaplama 2018

Agi Hesaplama 2018 Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by HattaGames

Advertisements

About Agi Hesaplama 2018

Asgari geçim indirimi (AGİ) nedir?

Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Kimler asgari geçim indirimi alabilir?

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler alabilecektir. Ancak,

- Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
- Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
- Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
- Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ise;
asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.

Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
- Mükellefin kendisi için % 50'si,
- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i
- Üçüncü çocuk için % 10'u
- Diğer çocuklar için % 5'i
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

Eşi çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı nedir?

Eşi çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur.
Eşi çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı nedir?

Eşi çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.

Alınabilecek en yüksek asgari indirim oranı nedir?

En yüksek asgari geçim indirim oranı %85'tir.
18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılabilinir mi?

Asgari geçim indirimi uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmekte olup, kız veya erkek çocuk ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla, 18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılamaz. The minimum subsistence allowance (AGI) What is it?

The minimum subsistence allowance is an individual's or family's exclusion of tax deducted from the total revenue department to ensure the minimum subsistence level.

Who can receive a subsistence allowance?

Fees will be able to get real people real taxation. But,

    - Fees for services taxed under the cognoscenti other charges,
    - Fees revenue of other real people who do not,
    - Another provision of law (the 3218 Law on Free Zones, 4490 the Turkish International Ship Registry Act, 4691 Technology Development Zones Law, etc.), income tax withholding from wages made in accordance with those,
    - The revenue of the charge, under limited liability;
    Not benefit from the minimum living allowance.

    The minimum subsistence allowance calculated?

    The minimum living allowance; At the beginning of the current calendar year in which obtained the fees and the annual gross amount of the minimum wage applied to workers older than 16 years working in the industrial sector;
        - 50% for the taxpayer itself
        - non-working spouse and 10% for any income,
        - including separately for each of the children; 7.5% for the first two children
        - 10% for the third child
        - 5% for other children
    including paid properly and marital status applying the calculated reduction rate considering the base will result, the amount found by multiplying the income tax rate with 15% corresponding to a first income bracket 12 division results is calculated amounts corresponding each month. This calculated amount will be deducted from the tax payable.

    What is the wife of AGI ceiling of the number of children working staff?

    AGI ceiling of the number of children working spouse staff has 3 children.
    What is the number of children AGI ceiling personnel wife?

    AGI's wife personnel ceiling of the number of children and has 5 children.

    What is the minimum discount rate is the highest that can be taken?

    The highest minimum subsistence discount rate of 85%.
    18 years, it did not work, and learning from, use may not see a subsistence allowance due to children?

    The minimum living allowance "child" refers to taxpayers with sitting or cared for by the taxpayer (alimony paid, adopted with included sitting with taxpayers from grandchildren lost their mother or father) 18 years of age is or in the collection have not completed the 25-year-olds is to express, girl or boy There are no distinction. Thus, 18 years of age, the minimum subsistence allowance can not be exploited because of the blind children working and learning.

How to Download / Install

Download and install Agi Hesaplama 2018 version 1.0 on your Android device!
Downloaded 1+ times, content rating: Everyone
Android package: com.hattagames.agihesaplama2018, download Agi Hesaplama 2018.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
ilk versiyon yayinlandi

Oh snap! No comments are available for Agi Hesaplama 2018 at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1