Košice - Nad jazerom

Košice - Nad jazerom Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by adsupra

Advertisements

About Košice - Nad jazerom

- Dôležité informácie okamžite kdekoľvek a priamo od zdroja – výpadok prúdu, vody, plynu, hlásenia miestneho rozhlasu, organizovaných podujatí, výluk v doprave atd.Informácie kdekoľvek aj mimo bydliska okamžite k dispozícii (napr. počas dovolenky)
- Rýchla náhrada miestneho rozhlasu, vestníka, podpora verejnej tabule, športových správ
- Notifikácia správ (Push) – okamžitá notifikácia na všetky android zariadenia formou notifikácie; nie je potrebné kontrolovať pravidelne správy alebo mať spustenú aplikáciu.
- Jednoduchosť ovládania, prehľadnosť - aplikácia stavaná aj pre deti a seniorov
- Žiadna registrácia či prihlasovanie, stačí nainštalovať
- Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy z iných aplikácii
- Minimálna veľkosť aplikácie
- Takmer žiadne náklady za dátový prenos - minimálny dátový prenos (priemerne 0,001 MB/správa)
- Podpora starších zariadení – od Android 2.3.3 (API10) - Important information instantly anywhere, straight from the source - a power outage, water, gas, local radio reports, organization of events, closures in transport atd.Informácie anywhere outside of residence immediately available (eg. When on vacation)
- Quick replacement of local radio, newsletters, promotion of public boards, sports news
- Notification messaging (Push) - immediate notification on all android devices in the form of notification; There should be checked regularly reports or have running applications.
- Ease of control, transparency - application and lovely for children and seniors
- No registration or login, just install
- Treat nezamiešajú Other notifications and messages from other applications
- Minimum application
- No significant costs for data transfer - minimum data transfer (an average of 0.001 megabytes / report)
- Support for older devices - from Android 2.3.3 (API10)

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Košice - Nad jazerom version 2.5 on your Android device!
APK Size: 2.6 MB, downloaded 10+ times, content rating: Not rated
Android package: com.impoinfo.www.kosicenadjazerom, download Košice - Nad jazerom.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app


Oh snap! No comments are available for Košice - Nad jazerom at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1