Moja Obec

Moja Obec Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by adsupra

Advertisements

About Moja Obec

- Dôležité informácie okamžite kdekoľvek a priamo od zdroja – výpadok prúdu, vody, plynu, hlásenia miestneho rozhlasu, občan má informácie kdekoľvek aj mimo bydliska okamžite k dispozícii (napr. počas dovolenky)
- Rýchla náhrada miestneho rozhlasu, vestníka, podpora verejnej tabule, športových správ
- Notifikácia správ (Push) – okamžitá notifikácia na všetky android zariadenia formou notifikácie; nie je potrebné kontrolovať pravidelne správy alebo mať spustenú aplikáciu.
- Jednoduchosť ovládania, prehľadnosť - aplikácia stavaná aj pre seniorov
- Žiadna registrácia či prihlasovanie, stačí nainštalovať

- Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy z iných aplikácii
- Minimálna veľkosť aplikácie (3MB)
- Takmer žiadne náklady za dátový prenos - minimálny dátový prenos (priemerne 0,001 MB/správa)
- Kustomizácia zdarma – vlastné logo/erb, ikona, vlastná aplikácia na google play
- Podpora vačších zariadení – tablet
- Podpora starších zariadení – od Android 2.3.3 (API10)

backend/prihlásenie do konzoly:
www.impoinfo.com
meno:obec / heslo: obec
pre kustomizáciu pre Vašu obec a nastavenie backendu kontaktujte developera.

- Important information instantly anywhere, directly from the source - power outage, water, gas, local radio reports, citizen has information anywhere outside of residence immediately available (eg. During holidays)
- Quick replacement of local radio, newsletters, promotion of public boards, sports news
- Notification messages (push) - immediate notification on all android devices in the form of notification; need not be checked regularly report or have a running application.
- Ease of control, transparency - Add constructed for seniors
   - No registration or sign in, just install

- Messages are nezamiešajú among other notifications and messages from other applications
- The minimum size of application (3MB)
- Almost no costs for data transfer - minimum data transfer (average 0.001 megabytes / report)
- Customisation free - your own logo / crest, icon, custom application on Google Play
- Support for larger devices - tablets
- Support for older devices - from Android 2.3.3 (API10)

backend / login to the console:
www.impoinfo.com
name: Town / password: village
customization for your community and backend setup, contact the developer.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Moja Obec version 1.3.4 on your Android device!
APK Size: 2.3 MB, downloaded 5+ times, content rating: Not rated
Android package: com.impoinfo.www.mojaobec, download Moja Obec.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app


Oh snap! No comments are available for Moja Obec at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1