លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ Free App

Rated 5.00/5 (13) —  Free Android application by លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

Advertisements

About លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចនៃកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដែលត្រូវបានផ្ទេរមកក្រសួងយុត្តិធម៌ឱ្យមាន ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានរៀបចំបង្កើតនូវគណៈកម្មការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ដែលដាក់ឱ្យអនុវត្តដេាយអនុក្រឹត្យលេខ ៤៩១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែលមាន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាប្រធាន និងសមាជិក១៦រូបទៀត មកពីស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ។ ក្នុងការសម្របសម្រួល ការងារកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងក៏ដើម្បីជាជំនួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសផងដែរដល់ គណៈកម្មការ ដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ក្រសួងក៏បានបង្កើតនូវលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មួយ ដែលថិត ក្រេាមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ដេាយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌លេខ ១១០ កយ.ប្រក/១៣ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣។

តាមរយៈលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នេះ ក្រសួងបានរៀបចំកែសម្រួលផងដែរនូវសមាសភាពនៃក្រុមការងារ បច្ចេកទេសចំរុះខាងភាគីរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំរុះខាងភាគីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ លើ ការងារកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌។ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសចំរុះទាំងពីរ ក៏បានឯកភាពគ្នាផងដែរ លើសូចនាករតាមដានរួមគ្នា លើការអនុវត្តកម្មវិធីរកំណែទ​ម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ដែលមានការឧបត្ថមគាំទ្រទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិការ ពីខាងភាគីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ហើយថវិការគាំទ្រ ទាំងអស់នេះ នឹងត្រូវប្រើបា្រសក្នុងការងារកំណែទម្រង់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ ២០១៥ តទៅ ដេាយមានការចូលរួម ឧបត្ថមគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសផងដែរពីខាង ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

ក្រៅពីនេះ ក្រសួងក៏បានធ្វើការកែសម្រួលផងដែរនូវ រចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងភារកិច្ច របស់ក្រសួង ដើម្បីឆ្លើយ តបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែង នៃការងារកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ នឹងបំពេញតាមតម្រូវការដែល កំណត់ដេាយ ច្បាប់មូលដ្ឋានទាំងបីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុត្តិធម៌ “ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្កការតុលាការ ច្បាប់ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា និងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃ អង្គចៅក្រម” ដែលព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាប្រកាសឱ្យប្រើ នាថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤។ To perform the tasks of reform, law and justice system, which were transferred to the Department of Justice to be highly effective Ministry set up the Steering Committee reform law and justice system, which is implemented Andes and in Decree No. 491 ANK. Dated October 24, 2013, Prime Minister, President and the members 16 from the institutions involved. To coordinate the work, legal and judicial system and also to a technical support as well to the Steering Committee reform of legal and judicial ministry also creates a permanent secretariat, which included credits for control of the Ministry of Zebedee, and in announcing the state's Minister of 110 body. Practitioners / 13 dated 09 December 2013.

Through the Permanent Secretariat, the Ministry has also edited the composition of the technical working party coalition government to work with the Joint Technical Working side development partners on legal and judicial reform. Technical Working coalition They also agreed also on indicators track together on the implementation of the program of Reform laws and judicial system for 2014-2018, which has sponsored support, both technical and budget from the side of development partners and budget support, all this will have to use white in the reform work, from early 2015 onwards Andes and in the participation sponsored technical support also from the Council.

Besides, the ministry also revised also the structure, roles and responsibilities of the Ministry to respond to the specific circumstances of the employment, legal and judicial system will meet the requirements that determine the Andes and in the Basic Law, all three involving the judicial sector, "Law on the Organization organizations Courts of law on the statute of judges and prosecutors and the law on the organization and functioning of the Supreme Council of Magistracy," which King sign promulgated on 16 July 2014.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ version 0.0.1 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.ionicframework.pscljrapp272856, download លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

What are users saying about លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍

H70%
by H####:

Easy to find information.

N70%
by N####:

Good App

E70%
by E####:

Verry helpfull

C70%
by C####:

Good App

F70%
by F####:

ល្អសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
13 users

5

4

3

2

1