Unit4 Cura HRM & Rooster

Unit4 Cura HRM & Rooster Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Kennys B.V.

Advertisements

About Unit4 Cura HRM & Rooster

Met de Unit4 Cura HRM & Rooster app kunt u informatie uit uw eigen personeelsdossier inzien. Denk bijvoorbeeld aan het inzien van uw persoonlijk rooster en uw verlofrecht en saldo. Verder kunt u met deze app contactgegevens van collega’s opzoeken en deze direct bellen of een bericht sturen. Ook vindt u in de app algemene informatie die door uw werkgever verstrekt wordt, zoals bijvoorbeeld het personeelsreglement.

De Unit4 Cura HRM & Rooster app is speciaal ontwikkeld voor werknemers en werkgevers in de gezondheidszorg en kan worden gebruikt als uw werkgever gebruik maakt van de modules Unit4 Cura HRM en/of Unit4 Cura Rooster uit de Unit4 Cura suite. Om de app te kunnen gebruiken moet u bij uw werkgever een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.

Overzicht van enkele voorbeelden van informatie die via de app kan worden aangeboden:

* Uw verlofrechten en verlofsaldi;
* Uw persoonlijk werkrooster;
* Uw contactgegevens;
* Collega’s opzoeken en deze direct bellen of een bericht sturen;
* Notificaties ontvangen van mutatie-aanvragen, goedgekeurde mutatie-aanvragen en/of andere mutaties in uw personeelsdossier;
* Verjaardagen, BHV’ers, Afdelingsbezetting;
* Nieuws van uw werkgever;
* Het personeelsreglement en andere algemene informatie van uw werkgever;
* Voor leidinggevenden: Het inzien van teamgegevens over verlof en verzuim;
* Toegang tot andere zaken uit het personeelsdossier zoals eigen beoordelingen etc.

Welke van de bovenstaande mogelijkheden exact voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van de keuzes die uw werkgever hierin heeft gemaakt.

Naast deze mogelijkheden zijn er aanvullende app opties. Bijvoorbeeld indienen van mutaties zoals declaraties, geïntegreerd met uw smartphone camera voor bonnetjes en met Google Maps voor reiskosten declaraties. Uw werkgever kan contact opnemen met Unit4 om de bepalen of deze aanvullende opties ook voor uw organisatie beschikbaar zijn. With UNIT4 Cura HRM & Roster app lets you view information from your personnel file. Think of the view of your personal schedule and leave your right and balance. You can search with this app contact colleagues and immediately call or send a message. You will also find in the app general information provided by your employer, such as the Staff Regulations.

The UNIT4 Cura HRM & Rooster app is specifically designed for employees and employers in health care and can be used if your employer uses the modules UNIT4 Cura HRM and / or UNIT4 UNIT4 Cura Cura Grid from the suite. To use the app you need to request a username and password from your employer.

Overview of some examples of information that can be offered through the app:

Your leave entitlement and leave balances;
Your personal work schedule;
* Your contact details;
* Looking up Colleagues and immediately call or send a message;
* Notifications receiving change requests, approved change requests and / or other changes in your personnel file;
* Birthdays, BHV, Department of Instrumentation;
* News from your employer;
* The Staff Regulations and other general information from your employer;
* For managers: The view of team data on leave and absenteeism;
* Access to other issues in the personnel file as own assessments etc.

Which of the above options are exactly available to you will depend on the choices that your employer made herein.

In addition to these features there are additional application options. For example submitting mutations such claims, integrated with your smartphone camera for receipts and Google Maps for travel expenses. Your employer contact UNIT4 is to determine whether these additional options are also available for your organization.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Unit4 Cura HRM & Rooster version 1 on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: com.kennys.unit4, download Unit4 Cura HRM & Rooster.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
De terugknop wordt beter ondersteund.

Oh snap! No comments are available for Unit4 Cura HRM & Rooster at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1