ព្រះពុទ្ធដីកា

ព្រះពុទ្ធដីកា Free App

Rated 5.00/5 (13) —  Free Android application by Khmer Dream

Advertisements

About ព្រះពុទ្ធដីកា

-> Download ទុកជាឯកសារយោង
-> មានប្រយោជន៍នៅថ្ងៃក្រោយ
-> ត្រូវការភ្ចាប់ Internet
-> ជាកម្មវិធី Free មិនអស់លុយ
-> កម្មវិធីមានទំហំតូច ល្បឿនលឿននិងងាយស្រួលប្រើ
-> កូនខ្មែរត្រូវតែជួយកម្មវិធីខ្មែរ
-> សាកល្បងDownload បានដឹង​ ^_^
=== ការវាយតម្លៃ និងការសំណូមពរ ===
ជាកម្មវិធីជំនាន់ទី ១.០
សូមអោយផ្កាយ ៥
ដើម្បើទទួលបាននូវកម្មវិធីថ្មីៗ
ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តកូនខ្មែរ
សូមជួយ Share ទៅកាន់Facebook ផង
============================ -> Download a file reference
> Useful later in life
-> Internet connection required
-> Free free
-> The smaller, faster and easier to use
> Kon need help
-> Download Test ^ _ ^
=== ratings and suggestions ===
Software version 1.0
May 5 stars
In order to get a new program
And to encourage young
Please Share to Facebook
============================

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ព្រះពុទ្ធដីកា version 3.0 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.khmerdream.selfesteem, download ព្រះពុទ្ធដីកា.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Added Program Reward

What are users saying about ព្រះពុទ្ធដីកា

J70%
by J####:

i love this app so much