ធនញ្ជ័យ

ធនញ្ជ័យ Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Khmer Dream

Advertisements

About ធនញ្ជ័យ

-> Download ទុកជាឯកសារយោង
-> មានប្រយោជន៍នៅថ្ងៃក្រោយ
-> ត្រូវការភ្ចាប់ Internet
-> ជាកម្មវិធី Free មិនអស់លុយ
-> កម្មវិធីមានទំហំតូច ល្បឿនលឿននិងងាយស្រួលប្រើ
-> កូនខ្មែរត្រូវតែជួយកម្មវិធីខ្មែរ
-> សាកល្បងDownload បានដឹង​ ^_^
=== ការវាយតម្លៃ និងការសំណូមពរ ===
ជាកម្មវិធីជំនាន់ទី ១.០
សូមអោយផ្កាយ ៥
ដើម្បើទទួលបាននូវកម្មវិធីថ្មីៗ
ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តកូនខ្មែរ
សូមជួយ Share ទៅកាន់Facebook ផង
============================
It just very simple of new app which describe by picture from step to step
about paper folding. you can practice one by one. Especially allow your kids
to do this avoiding disturb you anyway. I am surely the children will love folding
paper on different kind. so take the easy one for them first, then one after one.

Let's enjoy your time with your lively children. Allow your kids playing around
with this. Then you'll have a lot of time to do something else.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ធនញ្ជ័យ version 1.0 on your Android device!
Downloaded 5+ times, content rating: Everyone
Android package: com.khmerdream.thonchey, download ធនញ្ជ័យ.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for ធនញ្ជ័យ at the moment. Be the first to leave one!