TromboMed Ortopedie

TromboMed Ortopedie Free App

Rated 5.00/5 (7) —  Free Android application by MedWare Labs

Advertisements

About TromboMed Ortopedie

TromboMed Ortopedie este o aplicație de tromboprofilaxie venoasă în contextul pacientului ortopedic care are ca și scop aderarea sporită a medicilor specialiști și rezidenți din cadrul specialităților Ortopedie-Traumatologie și Anestezie - Terapie Intensivă la Ghidul Național de Tromboprofilaxie din România (disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiunea de Ghiduri Clinice cu ORDIN nr. 1529 din 23.12.2010).

Cu ajutorul aplicației se poate calcula scorul de risc, încadrarea într-un nivel de risc și afisarea recomandărilor de tratament, toate acestea fiind orientate după “Ghid de prevenție a trombembolismului venos. Ediția a II-a” și “Ghid de profilaxie a trombembolismului venos. Ediția a III-a”.

Prin completarea unui chestionar cu datele pacientului, aplicația generează o foaie de tromboprofilaxie care poate fi imprimată și anexată foii de observație clinică generală a pacientului. Aplicația conține “Ghid de prevenție a trombembolismului venos. Ediția a II-a” care poate fi accesat de către utilizator prin apăsarea butonului “Ghid de tromboprofilaxie” și totodată permite calcularea indicelui de masă corporală (IMC) al pacientului prin intermediul unui calculator.

Aplicația sugerează metodele de tromboprofilaxie orientate după cele două ghiduri, cu mențiunea că medicului curant îi revine întreaga responsabilitate a aplicării metodelor de tromboprofilaxie.

Ordinul nr. 1529 din 23.12.2010 care cuprinde ghidul de prevenție menționează în cadrul articolului 4: “Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Pe această cale dorim să mulțumim autorilor celor două ediții ale Ghidului Național de Tromboprofilaxie (Prof. Dr. Leonida Gherasim, Prof. Dr. Dinu Antonescu, Prof. Dr. Dan Tulbure și Prof. Dr. Ana Maria Vlădăreanu) pentru elaborarea acestor recomandări menite să fie în beneficiul pacientului și al medicului. TromboMed Orthopaedics is an application of thromboprophylaxis vein in the context of orthopedic patient having as goal accession increased medical specialists and residents of the specialties Orthopaedics-Traumatology and Anesthesiology - Intensive Care at National Guidelines for thromboprophylaxis in Romania (available on the website of the Ministry of Health Practice Guidelines section of the Order no. 1529 of 23.12.2010).

Can be calculated by using the risk score, the assignment of a risk level and display treatment recommendations, all of which are targeted "Guidelines for the prevention of venous thromboembolism. Issue II "and" Guide prophylaxis of venous thromboembolism. Edition III ".

By completing a questionnaire with the patient data, the app generates a sheet of thromboprophylaxis can be printed and attached sheet clinical observation of the patient. The app contains "Guidelines for the prevention of venous thromboembolism. Issue II "which can be accessed by the user by pressing the" Guide thromboprophylaxis "and also allows to calculate body mass index (BMI) of the patient through a computer.

The application suggests methods of thromboprophylaxis targeted two guides, noting that the physician is solely responsible application methods of thromboprophylaxis.

Order no. 1529 of 23.12.2010 which includes prevention guide mentioned in Article 4: "The specialized directorates of the Ministry of Health, county public health departments and Bucharest, members of the specialized commissions of the Ministry of Health, public health units and private and medical staff involved in providing medical services in the specialties involved will carry out the provisions of this order. "

In this way we want to thank the authors of the two editions of the National Guidelines for thromboprophylaxis (Prof. Dr. Leonida Gherasim, Prof. Dr. Dinu Antonescu, Prof. Dr. Dan Cloudy and Prof. Dr. Ana Maria Vlădăreanu) for making these recommendations aimed to the benefit of patients and physicians.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install TromboMed Ortopedie version 1.1 on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: com.medwarelabs.trombomed.orthopedy, download TromboMed Ortopedie.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Am corectat durata tratamentului pentru Dabigatran
- Am updatat textul pentru notele din sectiunea Principii generale

Oh snap! No comments are available for TromboMed Ortopedie at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
7 users

5

4

3

2

1