ANKARA EĞİTİM

ANKARA EĞİTİM Free App

Rated 5.00/5 (1) —  Free Android application by NEXT VISION

Advertisements

About ANKARA EĞİTİM

Ankara Eğitim Danışmanlık Şirketi’nin kurucusuyum.1996’dan bu yana eğitim Danışmanı olarak gençlere yardımcı olmaktayım.

Ankara Eğitim Danışmanlık faaliyetlerini özel ders, öğrenci koçluğu, hızlı okuma, hafıza teknikleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi konularında yürütmektedir.

Bünyemizdeki çalışmaların tamamı uzman eğitmenler tarafından kişiye özel yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülmektedir.

Ülkemizde maalesef çocuklarımız çok küçük yaşlardan itibaren ciddi bir sınav maratonu içine çekilmektedir. Ailenin, okulun, yaşanılan sosyal çevrenin beklenti ve isteklerin yanı sıra ergenlik döneminin getirdiği fizyolojik ve psikolojik problemleri de yaşayan çocuk; kendini daralan bir kıskacın içinde hissetmektedir.

Bu durum hem veli hem de öğrenci açısından sıkıntılı bir süreç oluşturur.

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yaşamış oldukları tüm zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Unutulmamalıdır ki “ Doğru yol gösterimle çözülemeyecek hiç bir problem yoktur”

Son yıllarda gelişen teknolojinin etkisiyle eğitim sistemi değişmiştir. Artık bilgi ve bilginin doğruluğu sürekli sorgulanmaktadır. Bu da ezberci sistemin bittiği anlamıma gelir.

Artık öğrenciler sürekli araştıran; güncel bilgi ve olayları takip eden, bilgiyi yorumlama yeteneğine sahip bireyler haline gelmektedir. Bu sistem içerisinde hızla değişen bilgi akışı, öğrencilerin yorum yetenekleri ile harmanlanmalıdır.

Başarılı olabilmek için; öğrenci günlük hayatında yaşadığı olaylar ile derslerde öğrendiği bilgileri bir arada kullanabilmelidir.

Günümüzde; öğrencilerden bilgiyi tüketmelerinden çok, bilgiyi üretmeleri beklenmektedir.

Çağdaş dünyanın kabul ettiği birey; kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen değil; bilgiyi yorumlayarak çözüm sürecine etkin olarak katkıda bulunan kişidir.

Ankara Eğitim Danışmanlık öğrencilerin başarıya ulaşması için ezberden uzak, yeni fikirlere açık, bilgiyi çevre ile ilişkilendiren, araştırmacı bir eğitim anlayışını benimsemiştir.

Benimsenen bu eğitim anlayışı ile öğrencilerin girişimci olma, kendini ifade etme, iletişim kurma, eleştirel gözle bakma, plan yapma ve öğrendiklerini yaşamda kullanma gibi yeteneklere sahip olmaları hedeflenmektedir.

Unutmayalım ki “ Eğitim, çocuğa tüm yeteneklerinin hakimi ve ustası olması için imkan vermek demektir.”

Şafak Ersoy

Ankara Training and Consultancy company from kurucusuyum.1996 Let's help young people training as a consultant since then.

Ankara Training and Consultancy activities of tutoring, student coaching, speed reading, memory techniques, engages in issues such as attention deficit hyperactivity disorder.

All of our work is ongoing within the person by qualified instructors using special methods and techniques.

Unfortunately, our country is starting from a very young age children are drawn into a serious examination marathon. Family, school, living and social environment brought about by the desire's expectations as well as physiological and psychological problems in adolescence living children; It felt themselves in a shrinking clamp.

This creates a difficult situation for both students and parents process.

Students have lived throughout their educational life of our activities to help them cope with all the difficulties.

It should be noted that "can not be solved with the right way to show there is no problem"

The education system has changed in recent years, the impact of emerging technologies. Accuracy of information and knowledge is now being constantly questioned. This comes to memorizing the meaning of the system is complete.

Now, students are constantly researching; following current information and events, information has become the individuals have the ability to interpret. Rapidly changing information flow in this system, students must be blended with review capabilities.

To be successful; students with information learned in the course should be able to use a combination of events experienced in everyday life.

Today; consume a lot of information from students, it is expected to produce the information.

Contemporary world adopted by individuals; just accept the information transmitted to him, not waiting to be guided and shaped; information is as active contributors to the solution process by the comments.

Remote recite Ankara Training and Consultancy for the success of students, open to new ideas, relating the information environment, the researchers adopted an educational approach.

Training students to become entrepreneurs adopted this approach, self-expression, communication, critical care, and aims to have the ability to make plans, such as using what they have learned in life.

Let us not forget that "Education is meant to allow the children to dominate and master all the skills."

Dawn Ersoy

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install ANKARA EĞİTİM version 1.0.0 on your Android device!
APK Size: 4.1 MB, downloaded 10+ times, content rating: Not rated
Android package: com.mobincube.ankara_eitim.sc_3ZNAMJ, download ANKARA EĞİTİM.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app


Oh snap! No comments are available for ANKARA EĞİTİM at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
1 users

5

4

3

2

1