Mobio Partner (Cho Đối Tác)

Mobio Partner (Cho Đối Tác) Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by MOBIO Company

About Mobio Partner (Cho Đối Tác)

Ngoài phiên bản dành cho người dùng với tên gọi "Mobio - Thay Thẻ Thành Viên", nền tảng chăm sóc khách hàng thân thiết Mobio còn gồm 01 phiên bản ứng dụng khác dành cho merchant (tức các nhãn hàng tham gia hệ thống).

Với ứng dụng này, quản lý/chủ cửa hàng và nhân viên có thể:

1. TÍCH ĐIỂM CHO KHÁCH HÀNG sau mỗi lần mua sắm tại cửa hàng.
2. QUẢN LÝ VÀ XÁC NHẬN các giao dịch đổi sản phẩm, khuyến mãi, quà tặng.
3. TÍCH E-VOUCHER cho khách hàng.
4. TRA CỨU LỊCH SỬ GIAO DỊCH của khách hàng:
- Khách hàng ghé thăm cửa hàng vào lúc nào?
- Mua sản phẩm gì?
- Số điểm tích lũy là bao nhiêu?
- Khách hàng VIP hay khách hàng thông thường?

----------

LỢI ÍCH CỦA NHÃN HÀNG khi tham gia Mobio:
1. Hiểu rõ thói quen mua sắm của khách hàng nhờ công nghệ iBeacon
Với việc áp dụng công nghệ iBeacon, Mobio có thể giúp bạn biết rõ khách hàng nào đã tới cửa hàng của mình, họ tới vào lúc nào, đứng trong cửa hàng bao lâu, và đứng tại vị trí nào. Thêm vào đó, bạn cũng có thể cung cấp những thông tin sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi đúng với những gì mà khách hàng quan tâm.

Ví dụ:
- Một khách hàng vừa bước vào cửa hàng A, iBeacon có thể giúp nhân viên cửa hàng biết người đó là ai? Có phải là khách hàng VIP hay không? Thói quen mua sắm của họ là gì?
- Một khách hàng tới siêu thị B, iBeacon có thể thông báo với người đó về các chương trình giảm giá hiện có trong siêu thị, hoặc hướng dẫn đường đi tới chỗ một món hàng họ cần mua mà không mất công tìm kiếm.


2. Phát hành hàng nghìn thẻ thành viên với chi phí bằng 0
Mobio có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát hành thẻ ảo (sử dụng trên di động). Bằng cách này, doanh nghiệp của bạn có thể phát hành ngay lập tức hàng nghìn, hàng triệu chiếc thẻ thành viên mà không cần tốn bất kì chi phí in ấn hay quản lý thẻ.


3. Giảm 04-10 lần chi phí. Tiếp cận tập khách hàng lớn hơn trên toàn hệ thống
Mobio không những có thể giúp bạn chăm sóc khách hàng cũ, mà còn có thể đem lại cho bạn thêm nhiều khách hàng mới. Tạo cơ hội để bạn tiếp cận với hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của các doanh nghiệp khác có cùng lĩnh vực, hoặc có lĩnh vực ngành nghề liên quan trên cùng hệ thống.


4. Nhận biết và nhanh chóng xử lý bức xúc của khách hàng
Với quan điểm phát triển hệ thống CRM trên nền di động, Mobio có thể cung cấp cho chủ doanh nghiệp công cụ để nhận biết ngay sau khi khách hàng có phản hồi tiêu cực, bình luận khiếm nhã, hoặc đánh giá thấp (1-2 sao) sau khi trải nghiệm dịch vụ tại cửa hàng. Hình thức thông báo có thể qua: SMS, Email, thông báo về điện thoại di động.


5. Xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành, có tính tương tác cao
04 yếu tố mà Mobio có thể tạo dựng cho cộng đồng khách hàng của bạn, trong khi các nền tảng hoặc phương thức chăm sóc khách hàng khác không thể, đó là:
- Cảm giác hứng thú, "gây nghiện"
- Tương tác cao
- Lan tỏa
- Dễ đo lường hiệu quả


6. Hạn chế spam, thêm kênh truyền thông marketing hiệu quả
Kết hợp với công nghệ iBeacon và phân tích dữ liệu Big Data, Mobio còn tích hợp thông báo dạng push notification. Hình thức này giúp hạn chế các tin nhắn/ email rác hay làm phiền khách hàng.
Thông tin sản phẩm, các chương trình khuyến mãi và thông điệp marketing sẽ được truyền tải tức thời, từng giây từng phút tới đúng đối tượng khách hàng mục tiêu dựa trên sở thích, hành vi, vị trí địa lý và thiết bị di động của họ.

--------

Liên hệ:
- Hotline: 0903.439.982
- Email: [email protected]
- Website: http://mobio.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/mobiovn/
- Google+: http://bit.ly/mobiogoogleplus
- Youtube: http://bit.ly/mobioyoutube
- Twitter: https://twitter.com/mobioplatform External version for users called "Mobio - replacement of members", foundation customer care close Mobio also includes 01 versions of other applications for the merchant (ie the brands participating in the system).

With this application, managers / store owners and employees can:

1. INTERPRETATION OF CUSTOMER after every shopping in the store.
2. MANAGEMENT AND CERTIFIED product exchange transactions, promotions and gifts.
3. ANALYSIS E-VOUCHER for customers.
4. SEARCH HISTORY customer TRANSACTIONS:
- Customers visit the store at any time?
- Buy what product?
- Points accumulation is how much?
- Customer VIP or regular customers?

----------

BRANDS INTERESTS joining Mobio:
1. Understand the buying habits of customers through technology iBeacon
With the adoption of technology iBeacon, Mobio can help you know your customers have to his shop, they came when, standing in the store how long, and stand in any position. Additionally, you can also provide product information or promotions right with what customers are interested.

Example:
- A customer has entered the store A, iBeacon can help store employees know who that was? Is VIP or not? Their shopping habits are what?
- A supermarket customer to B, iBeacon can inform them about the existing deals in the supermarket, or directions to where they need to purchase an item that does not bother searching.


2. Issuance of thousands of member card at a cost equal to 0
Mobio can help your business card issuing virtual (mobile use). By doing this, your business can be released immediately thousands, millions of card members any cost without the cost of printing or card management.


3. Reduce cost 04-10 times. Reach larger customer set across the system
Mobio not only can help you to take care of old customers, but also can bring you more new customers. Create opportunities for you to reach hundreds of thousands of enterprise customers with the same field, or related industry sectors on the same system.


4. Identify and quickly handle customer's urgent
With a view to develop the CRM system on mobile platforms, Mobio can give business owners the tools to identify customer immediately after negative feedback, vulgar comments, or underestimated (1- 2 stars) after the service experience in the store. Forms may notify via SMS, Email, informed about mobile phones.


5. Community building customer loyalty, with interactive
04 factors that Mobio can build community for your customers, while the platform or customer care methods that can not be, that is:
- The feeling of excitement, "addictive"
- Interact high
- Spread
- Easy to measure effectiveness


6. Limitation of spam, more effective marketing communication channels
Combined with technology and data analysis iBeacon Big Data, Mobio also integrates a push notification notifier. This form helps limit the message / email junk or annoy customers.
Product information, the promotions and marketing messages will be transmitted immediately, every minute to the right audience target customers based on their interests, behaviors, geographic locations and mobile devices their.

--------

Contact:
   - Hotline: 0903.439.982
   - Email: [email protected]
   - Website: http://mobio.vn/
   - Facebook: https://www.facebook.com/mobiovn/
   - Google+: http://bit.ly/mobiogoogleplus
   - Youtube: http://bit.ly/mobioyoutube
   - Twitter: https://twitter.com/mobioplatform

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Mobio Partner (Cho Đối Tác) version 1.0.3 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: com.mobio.partner, download Mobio Partner (Cho Đối Tác).apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Tối ưu hóa hệ thống.

Oh snap! No comments are available for Mobio Partner (Cho Đối Tác) at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1