Svensk Kalender

Svensk Kalender Free App

Rated 2.33/5 (3) —  Free Android application by Arne Nerén

Advertisements

About Svensk Kalender

Svensk Kalender är appen som hjälper dig i vardagen. Behöver du hjälp med att komma ihåg vad du ska göra, så kommer appen att passa dig utmärkt. Appen är enkel, tydlig, hjälpsam och personlig.

Appen gör det möjligt för dig att associera en händelse med en bild och på så sätt låter dig uttrycka dig på ett helt annat sätt. Man brukar ju säga att en bild säger mer än 1000 ord. En bild gör det lättare att förstå något och kan med fördel användas av personer som kan ha det svårt att toka information, t ex personer med Aspergers. Dessutom så är ju en bild alltid trevligare att titta på. Varför inte visa en bild på din vän när det är dagas att träffa henne eller honom på en fika. Eller en bild på dina barn när det är dags att hämta dem på dagis.

I Svensk Kalender kan du:

+ skapa/ändra/ta bort händelser
+ sätta starttid/sluttid på en händelse
+ skapa påminnelse för en händelse
+ associera en händelse med bild eller färg
+ skapa olika typer av händelser (enstaka, dagliga, veckovis, månadsvis och årsvis)
+ ändra en dag för en återkommande händelse
+ skapa och ladda händelsemallar för att snabb skapa händelser snabbt hoppa till en viss dag, månad och år.
+ ta bort framtida återkommande händelser eller avsluta enstaka händelse
+ ta bild med din kamera eller välja en från galleriet, vid associering av händelse med bild
+ välja mellan olika vyer
+ läsa veckonummer
+ importera och exportera händelser
+ synkronisera med externa kalendrar (Samsung kalendern, Google kalendern) vid installation av app Swedish calendar is the app that helps you in everyday life. Need help remembering what to do, so the app will suit you ideal. The app is simple, clear, helpful and personal.

The app allows you to associate an event with an image, and thus allows you to express yourself in a completely different way. They usually say that a picture is worth 1,000 words. A picture makes it easier to understand something and can be used by people who may have been difficult to fool the information, such as people with Asperger's. Moreover, it is after all a picture is always more pleasant to look at. Why not show a picture of your friend when it is dawn to meet with him or her on a coffee break. Or a picture of your child when it's time to collect them in kindergarten.

In the Swedish calendar you can:

+ Create / modify / delete events
+ Set the start time / end time of an event
+ Create a reminder for an event
+ Associate an event with a photo or color
+ Create different types of events (single, daily, weekly, monthly and yearly)
+ Change a day for a recurring event
+ Create and upload event templates for quick create events quickly jump to a specific day, month and year.
+ Delete future recurring events or terminate single event
+ Take picture with your camera or choose one from the gallery, the association of the event with picture
+ Choose between different views
+ Read week number
+ Import and export events
+ Synchronize with external calendars (Samsung Calendar, Google Calendar) when installing the app

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Svensk Kalender version 1.0.19 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.nerenaapps.se.calendar, download Svensk Kalender.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Jag har förtydligat speciella dagar in vyn "Månad översikt". Ett datum har nu ett understreck om det är en speciell dag.

Oh snap! No comments are available for Svensk Kalender at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
2.35
3 users

5

4

3

2

1