Конституція України

Конституція України Free App

Rated 4.79/5 (332) —  Free Android application by NikitaDev

Advertisements

About Конституція України

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція — Тлумачення від 15.05.2014, підстава v005p710-14

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ
- Відсутність реклами
- Простота використання і зручний інтерфейс (Material Design)
- Інтерфейс і текст українською мовою
- Пошук за ключовими словами в тексті статей та заголовках
- Можливість додавати відмічені статті в список закладок
- Можливість копіювати статті
- Прихована панель з змістом Конституції України для зручної навігації по розділах та статтях

СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЇ
Чинна Конституція України складається з 15 розділів. 161 стаття зібрана у 14 розділів, а XV розділ містить 16 перехідних положень. Тексту Конституції передує Преамбула.

Преамбула
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Розділ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
Розділ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Розділ V ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Розділ VI КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Розділ VII ПРОКУРАТУРА
Розділ VIII ПРАВОСУДДЯ
Розділ IX ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Розділ X АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Розділ XI МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Розділ XII КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Розділ XIII ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Розділ XIV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ XV ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРЕАМБУЛА
Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України.

CONSTITUTION OF UKRAINE
Document 254k / 96-BP, the current, the current version - Interpretation of 05/15/2014, the base v005p710-14

Features
- Lack of advertising
- Easy to use and user friendly interface (Material Design)
- Interface and text in Ukrainian
- Search for keywords in the text of articles and headlines
- Ability to add articles marked in the list of bookmarks
- Ability to copy articles
- Hidden panel with the Constitution of Ukraine contents for easy navigation between chapters and articles

STRUCTURE OF THE CONSTITUTION
The current Constitution of Ukraine consists of 15 chapters. Article 161 assembled in sections 14 and 16 XV section contains transitional provisions. Preceding the Preamble of the Constitution.

Preamble
Section I GENERAL PRINCIPLES
Section II Rights, Freedoms and Duties of Man and Citizens
Section III Elections. REFERENDUM
Section IV PARLIAMENT UKRAINE
CHAPTER V PRESIDENT OF UKRAINE
Section VI CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE. Other executive authorities
Section VII PROKURATURA
Chapter VIII JUSTICE
Chapter IX Territorial Structure UKRAINE
Chapter X Autonomous Republic of Crimea
Section XI LOCAL GOVERNMENT
Section XII CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE
Section XIII AMENDING THE CONSTITUTION OF UKRAINE
Section XIV FINAL PROVISIONS
Chapter XV Transitional Provisions

PREAMBLE
Verkhovna Rada of Ukraine on behalf of Ukrainian people - citizens of Ukraine of all nationalities, expressing the sovereign will of the people, based on centuries-old history of Ukrainian state and on the basis of the Ukrainian nation, all the Ukrainian people the right to self-determination, providing for the guarantee of human rights and decent conditions of life , caring for the strengthening of civil accord in the land of Ukraine, striving to develop and strengthen a democratic, social, legal state, realizing the responsibility before God, our own conscience, past, present and future generations, guided by the Act of Independence of Ukraine of August 24, 1991, approved on December 1 1991 popular vote, adopts this Constitution - the Fundamental Law of Ukraine.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Конституція України version 1.2 on your Android device!
APK Size: 4.3 MB, downloaded 10,000+ times, content rating: Not rated
Android package: com.nikitadev.ukraineconstitution, download Конституція України.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
v 1.2
- Покращено пошук по тексту статей
- Інші дрібні поліпшення
v 1.1
- Нова іконка
More downloads  Конституція України reached 10 000 - 50 000 downloads

What are users saying about Конституція України

B70%
by B####:

Простий і зручний інтерфейс

Q70%
by Q####:

Мінімалістично і функціонально

G70%
by G####:

Те що треба


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.85
332 users

5

4

3

2

1