Конституція України

Конституція України Free App

Rated 4.78/5 (640) —  Free Android application by NikitaDev

Advertisements

About Конституція України

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.09.2016, підстава 1401-19

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ
- Відсутність реклами
- Простота використання і зручний інтерфейс (Material Design)
- Інтерфейс і текст українською мовою
- Пошук за ключовими словами в тексті статей та заголовках
- Можливість додавати відмічені статті в список закладок
- Можливість копіювати статті
- Прихована панель з змістом Конституції України для зручної навігації по розділах та статтях

СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЇ
Чинна Конституція України складається з 15 розділів. 161 стаття зібрана у 14 розділів, а XV розділ містить 16 перехідних положень. Тексту Конституції передує Преамбула.

Преамбула
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Розділ III ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
Розділ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Розділ V ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Розділ VI КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Розділ VII ПРОКУРАТУРА
Розділ VIII ПРАВОСУДДЯ
Розділ IX ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Розділ X АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Розділ XI МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Розділ XII КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
Розділ XIII ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Розділ XIV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ XV ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРЕАМБУЛА
Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України. CONSTITUTION OF UKRAINE
Document 254k / 96-VR, current, current version - Version of 30/09/2016, the base 1401-19

Features
- No advertising
- Easy to use and user friendly interface (Material Design)
- Interface and text in Ukrainian
- Search for keywords in the text articles and headlines
- Ability to add articles marked bookmarks list
- Ability to copy articles
- Panel with hidden meaning of the Constitution of Ukraine for easy navigation between sections and articles

STRUCTURE OF THE CONSTITUTION
The current Constitution of Ukraine consists of 15 chapters. Article 161 collected in 14 chapters, and the XV Section 16 contains transitional provisions. Preceding the Preamble of the Constitution.

Preamble
Section I GENERAL PRINCIPLES
Section II Rights, Freedoms and Duties of Man and Citizens
Section III Elections. REFERENDUM
Section IV UKRAINE PARLIAMENT
Section V PRESIDENT OF UKRAINE
Section VI CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE. Other executive authorities
Chapter VII PROKURATURA
Chapter VIII JUSTICE
Chapter IX Territorial Structure UKRAINE
Chapter X Autonomous Republic of Crimea
Section XI LOCAL GOVERNMENT
Chapter XII CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE
Chapter XIII AMENDING THE CONSTITUTION OF UKRAINE
Chapter XIV Final Provisions
Chapter XV Transitional Provisions

PREAMBLE
The Verkhovna Rada of Ukraine on behalf of Ukrainian people - citizens of Ukraine of all nationalities, expressing the sovereign will of the people, based on centuries-old history of Ukrainian state and on the basis of the Ukrainian nation, all the Ukrainian people the right to self-determination, providing for the protection of rights and freedoms and of the worthy conditions of life , caring for the strengthening of civil accord in the land of Ukraine, striving to develop and strengthen a democratic, social, legal state, realizing the responsibility before God, his own conscience, past, present and future generations, guided by the Act of independence of Ukraine of 24 August 1991, approved on December 1 1991 popular vote, adopts this Constitution - the Fundamental Law of Ukraine.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Конституція України version 1.3 on your Android device!
Downloaded 100,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.nikitadev.ukraineconstitution, download Конституція України.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
v 1.3
- Документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.09.2016, підстава 1401-19
v 1.2
- Покращено пошук по тексту статей
- Інші дрібні поліпшення
v 1.1
- Нова іконка
Version update Конституція України was updated to version 1.3
More downloads  Конституція України reached 100 000 - 500 000 downloads
More downloads  Конституція України reached 10 000 - 50 000 downloads

What are users saying about Конституція України

T70%
by T####:

Зроблено з любов'ю!

L70%
by L####:

Простий і зручний інтерфейс

G70%
by G####:

Те що треба

Q70%
by Q####:

Мінімалістично і функціонально

B70%
by B####:

Простий і зручний інтерфейс


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.85
640 users

5

4

3

2

1