ONEX

ONEX Free App

Rated 4.80/5 (49) —  Free Android application by ONEX

Advertisements

About ONEX

Start shopping at thousands of online shops from U.S., United Kingdom and Russia and get your items via ONEX directly in Armenia to your door.

- Register and get shipping addresses in the USA, Great Britain and Russia for free
- Use the addresses while shopping online
- Get your orders in Yerevan within 7 working days(USA and UK), 5-10 working days (Russia)

- Export your goods via ONEX from Armenia to anywhere in Russia and USA

- 25.000+ Registered ONEX Customers
- 65.000+ Orders Delivered via ONEX

ONEX AVERAGE SHIPPING PERIOD (February, 2017)
- 5.26 working days from USA
- 2.68 working days from Russia
- 6.81 working days from UK

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install ONEX version 1.0.1 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: com.onex, download ONEX.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app

What are users saying about ONEX

X70%
by X####:

Լավ կլինի հնարավորություն լինի տեսնել տվյալ ամսվա ընթացքում ստացած ապրանքների գումարը, մաքսային սահմանաչափերը վերահսկելու համար։

P70%
by P####:

Ծրագրում բացակայում է տվյալների թարմացման հնարավորությունը։ Հաճախ ստիպված եմ լինում հանել ծրագիրը recent listից և նորից միացնել, որպեսզի տեսնեմ ապրանքի մասին թարմ տվյալներ։

M70%
by M####:

very good i like

B70%
by B####:

very useful

Q70%
by Q####:

Can't find "Forgot Password" button. Please add it. The app is only in Armenian, or I can't find the way to change the language. Also the "Log out" button is in preferences section, so it's hard to find it. You have very high quality service, so please, increase the usability of the app also. Thank You.

G70%
by G####:

Thank You. Everything good. Would be great, if this app's size of pixels quality , became 1080p or 4K .

S70%
by S####:

թույն! շատ հարմար ափփ_ա, մերսի!

L70%
by L####:

Please add English version also.

T70%
by T####:

Good app very comfortable for using

I70%
by I####:

Great app


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.85
49 users

5

4

3

2

1