មគ្គុទេសក៍គ្លីនិក និង ព្យាបាលជំងឺ

មគ្គុទេសក៍គ្លីនិក និង ព្យាបាលជំងឺ Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Kingdom App 1988

Advertisements

About មគ្គុទេសក៍គ្លីនិក និង ព្យាបាលជំងឺ

-មគ្គុទេសក៍គ្លីនិក និង ព្យាបាលជំងឺ
-សម្រាប់កម្្មវិធីព្យាបាលជម្ងឺនៅ៖
-មន្ទីពេទ្យ ជាតិ
-មន្ទីពេទ្យ ខេត្ត
-មន្ទីពេទ្យ ស្រុក
-សៀវភៅនេៈសំរាប់អ្នកណា?
-សំរាប់៖
-វេជ្ជបណ្ឌិត
-គ្រូពេទ្យមធ្យម
-សៀវភៅនេៈរៀបរៀងដោយ៖
-គ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន និង ត្រូវបានកែសំរួលសំរាប់ប្រើនៅ ព្រៈរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយ ក្រសួង សុខាភិបាល
-បកប្រែដោយ៖ គ្រួពេទ្យ ក្រង ស៊ុន លន
-រៀបរៀងនិងចងក្រងដោយ៖ លោក គឹម ជឿន
-បន្តដោយ៖ Kingdom App1988
-យើងខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីនេៈឡើងក្នុងគោលបំណងទុកជាឯកសារសំរាប់ប្រជាពលរដ្ធខ្មែរទូទៅដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់។
-ជាសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចដែលលោកអក្នងាយស្រូលDownload
-ងាយស្រួលអាន
-ងាយយល់
-ងាយស្រួលប្រើទោៈបីមិនបើកinternetក៏ដោយ
-រូបភាពច្បាស់ល្អ
-ទាញយកឯកសារជា:Androind Application ផ្សេងៗទៀតមាននៅ៖
https://kingdomapp1988.blogspot.com
-It Free .Not for sale.

-បញ្ជាក់៖
-ជាឯកសារចាស់
-សូមពិនិត្យនិងពិចារណាដោយខ្លួនឯង។យើងខ្ញុំមិនទទូលខុសត្រូវរាល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទឡើយ។ - guides and medical clinics
- a Program for Action: Treatment
- National Hospital
- Provincial Hospital
- Hospital
- ne for the book?
- For:
- MD
The average doctor -
- ne book written by:
- Doctors Without Borders, and has been revised for use in the Kingdom of Cambodia, the Ministry of Health
- Translation: The doctor twisted Sun
- written and compiled by: Kim progress
- followed by: Kingdom App1988
- We create ne aimed Archived for the common citizen to study and learn.
- an electronic book that he was in easy Download
- Easy to read
- easy to understand
- Easy to use internet
- The image quality
- Download: Androind other applications are:
https://kingdomapp1988.blogspot.com
-It Free .Not for sale.

- Specify:
- Old documents
- Check and judge for yourselves. We are not responsible to the content of the article.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install មគ្គុទេសក៍គ្លីនិក និង ព្យាបាលជំងឺ version 1.0 on your Android device!
Downloaded 1+ times, content rating: Everyone
Android package: com.petpet2018, download មគ្គុទេសក៍គ្លីនិក និង ព្យាបាលជំងឺ.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for មគ្គុទេសក៍គ្លីនិក និង ព្យាបាលជំងឺ at the moment. Be the first to leave one!