Jami-Jami

Jami-Jami Free App

Rated 3.40/5 (5) —  Free Android application by [email protected]

Advertisements

About Jami-Jami

Aplikacja Jami-Jami jest Twoim osobistym asystentem pomagającym w wyszukaniu restauracji na podstawie Twoich potrzeb i możliwości finansowych.
Jami-Jami oferuje:
- wyszukanie restauracji zgodnej z preferencjami i gustami smakowymi klienta w jego najbliższym otoczeniu, dzięki lokalizacji GPS,
- usługę dostępną na platformy mobilne oraz przez stronę www,
- zakładkę Wirtualny Kelner, która skomponuje posiłek zgodny z oczekiwaniami Klienta,
- wyszukiwanie głosowe restauracji oraz dań
- rozszerzoną rzeczywistość pozwalającą na pozyskanie informacji o informacji bez wchodzenia do niej
- wirtualny spacer po restauracji
- na bieżąco uaktualniane menu,
- dostępność 24/h

Na chwilę obecną informacje pozwalające na skomponowanie posiłków z dań z menu:
- Wrocławia 35 restauracji
- Warszawy 100 restauracji
- Trójmiasta 45 restauracji
- Poznania 20 restauracji
- Krakowa 10 restauracji
- Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy

W opracowaniu:
- system rezerwacji stolika on-line,
- społeczność i pakiety lojalnościowe,

Liczymy na wasze sugestie i opinie w komentarzach. Pomoże nam to ulepszać aplikacje a co za tym idzie ułatwiać Wam dotarcie do restauracji.

©2014 jami-jami.pl sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Application-Jami Jami is your personal assistant to help in searching for restaurants based on your needs and budget.
Jami-Jami offers:
- Find the restaurant according to your preferences and tastes of the customer taste in its immediate vicinity, thanks to GPS location,
- A service available on mobile platforms and the website,
- Virtual Waiter tab, which compose a meal in line with the expectations of the customer,
- Voice search of restaurants and dishes
- Enhanced reality allows to obtain information about the information without entering the latter
- Virtual tour of the restaurant
- Constantly updated menu,
- The availability of 24 / h

At the moment, information allowing to compose meals with dishes from the menu:
- Wroclaw 35 restaurants
- Warsaw 100 restaurants
- Tri-City 45 restaurants
- Poznan 20 restaurants
- Krakow 10 restaurants
- Lodz, Torun, Bydgoszcz

The study:
- Reservation system for online table,
- Community and packages loyalty

We look forward to your suggestions and opinions in the comments. This will help us improve applications and thereby facilitate you to get to the restaurant.

© 2014 jami-jami.pl sp. Z o.o All rights reserved

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Jami-Jami version 1.4.56 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: com.phonegap.jamijami, download Jami-Jami.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Nowy silnik aplikacji

Oh snap! No comments are available for Jami-Jami at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.45
5 users

5

4

3

2

1