Eerste hulp bij toezicht 1.0

Eerste hulp bij toezicht 1.0 Free App

Rated 3.67/5 (3) —  Free Android application by The Addstore

Advertisements

About Eerste hulp bij toezicht 1.0

Een inval van een autoriteit komt vaak op een onverwacht moment. Daarom is het goed om van tevoren te weten wat u kunt doen tijdens een inval, wat uw rechten en plichten zijn en wat u kunt verwachten. Niet omdat u zaken wilt verbergen, maar omdat een inval uw dagelijkse werkzaamheden danig verstoort. Een goede voorbereiding kan die verstoring verminderen.

De zorg app ‘Eerste hulp bij toezicht’ van Nysingh bevat informatie over wat te doen bij een inval van de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt, de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Openbaar Ministerie. Hierdoor bent u voorbereid op een dergelijke gebeurtenis. Direct juridische ondersteuning nodig? Bel een specialist vanuit de app, makkelijk en snel.

Over Nysingh
Bij Nysingh werken circa 90 advocaten en notarissen voor bedrijven, instellingen en overheden. Onze specialisten zijn ieder expert op hun eigen gebied en omdat juridische vragen zelden beperkt blijven tot één rechtsgebied werken zij hecht samen. Die intensieve samenwerking biedt ons een brede blik op mogelijke oplossingen. Daarmee kunnen we snel en slagvaardig optreden. Binnen de sector zorg mogen wij onszelf een topspeler noemen. Zorg heeft van oudsher binnen Nysingh de bijzondere aandacht.

Ons team van zorgsectorspecialisten biedt oplossingen voor alle denkbare juridische vraagstukken die spelen in de zorgmarkt. Onze branchegroep Zorg adviseert en procedeert van oudsher voor ruim 150 diverse (grote) ondernemingen die in de zorgsector actief zijn, waaronder zorginstellingen -zowel cure als care-, zorgverzekeraars, zorgondernemers en overheden.

Wij zijn niet alleen dé specialist als het gaat om het stelsel en de gevolgen daarvan voor de zorgpraktijk, maar hebben ook op het gebied van regelgeving in de zorg en zorgvastgoed een toppositie in de markt. Onze ervaring in de sector en kennis van het brede scala aan regelgeving maken het ons mogelijk te adviseren en te procederen op gebieden als: de Zorgverzekeringswet, AWBZ, Wet marktordening gezondheidszorg, Mededinging, Wet BIG, regelgeving en toezicht door de NZa, toezicht door de IGZ, politie en het Openbaar Ministerie, Zorgvastgoed, samenwerkingsverbanden, medisch specialist 2015 en het functioneren van medisch specialisten (vrijgevestigd en in loondienst).

A raid by an authority often comes at an unexpected moment. Therefore it is good to know what you can do during a raid, what your rights and obligations are and what you can expect in advance. Not because you want to hide things, but because invade your daily work quite perturbed. Good preparation can reduce the disruption.

Caring app 'First Aid for supervision' of Nysingh contains information about what to do in a raid by the Dutch Healthcare Authority, the Authority Consumer & Market, Healthcare Inspectorate or the Public Prosecutor. This means you are prepared for such an event. Direct legal support? Call a specialist from the app, easily and quickly.

About Nysingh
In Nysingh employs approximately 90 lawyers and notaries for companies, institutions and governments. Our specialists are all experts in their own field, and because legal questions remain rarely confined to one jurisdiction they work closely together. This intensive collaboration offers us a broad look at possible solutions. This allows us to act quickly and decisively. Concern within the industry we can now call ourselves a top player. Care has traditionally within Nysingh special attention.

Our team of healthcare specialists offers solutions for all possible legal issues that arise in the healthcare market. Our branches that Care advises traditionally for over 150 various (large) companies operating in the healthcare sector, including healthcare-both cure and care units, health insurers, care providers and governments. Litigates

We are not only the specialist when it comes to the system and its implications for health care practice, but also in the field of regulation in healthcare and healthcare property a top position in the market. Our industry experience and knowledge of the wide range of regulations make it possible for us to advise and litigate in areas such as the AWBZ, Healthcare Market Regulation Act, Competition Act, BIG, regulation and supervision by the Dutch Healthcare Authority, supervision by the IGZ, the police and the Public Prosecution Service, Care Realty, joint ventures, medical specialist in 2015 and functioning of medical specialists (vrijgevestigd and salaried).

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Eerste hulp bij toezicht 1.0 version 1.0.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Not rated
Android package: com.phonegap.nysingh, download Eerste hulp bij toezicht 1.0.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

Name changed  Name changed! Eerste hulp bij toezicht now is known as Eerste hulp bij toezicht 1.0.

Oh snap! No comments are available for Eerste hulp bij toezicht 1.0 at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.75
3 users

5

4

3

2

1