VemSiMě

VemSiMě Free App

Rated 4.33/5 (3) —  Free Android application by Reinto s.r.o.

About VemSiMě

Aplikace Vem Si Mě je skvělý pomocník pro všechny, kdo musejí užívat léky se specifickým (měnícím se) dávkováním a nechtějí neustále myslet na čas dalšího užití léku. Stačí zadat název léku, způsob užívání a můžete to pustit z hlavy, protože Vem Si Mě se vám v pravou chvíli sama ozve.

Navíc přehledně zaznamenává evidenci všech vašich léků a historii jejich užívání, pomůže vám vytvořit si evidenci lékařů a rodičům umožní lépe kontrolovat, zdali jejich děti své léky správně užívají.

Funkce aplikace:
- specifické dávkování léků pro případy, kdy se v čase frekvence dávek mění,
- dávkování léků podle kategorií onemocnění,
- evidence užívaných léků a historie jejich užívání,
- lze zadat neomezený počet léků a nastavitelných připomínek,
- evidence lékařů (kontaktní údaje lékaře, ordinační hodiny, možnost vložit do kalendáře příští návštěvu lékaře),
- možnost synchronizace s rodičem pro upozornění na braní léků a nastavení upozornění na několika mobilních telefonech zároveň.

Upozornění:

Aplikace je pouze pomůcka, výběr léků a přesné dávkování určuje lékař nebo lékárník.

Podporovaná zařízení:

Aplikace Vem Si Mě je určena pro mobilní telefony s operačním systémem Android 4.0 a vyšší.

Kontakt:

Pierre Fabre Médicament
[email protected]
Budeme rádi, když se nám ozvete, jak jste s aplikací spokojeni a co byste případně ještě vylepšili.

Děkujeme. Applications Take me is a great help for all those who need to take medicines with a specific (changing) dosage and do not want to constantly think about the time of the next drug intake. Just enter the name of the drug, method of use, and you can let it go, because they take me with you at the right moment she heard.

Additionally clearly records the records of all your medications and their use history to help you create a register of doctors and parents to better check whether their children are taking their medication properly.

Application features:
- Specific dosage of drugs for cases when time dose frequency change,
- Dispensing of drugs by disease categories,
- Records of medications and history of their use,
- You can enter an unlimited number of medications and adjustable comments
- Records of physicians (physician contact information, office hours, the ability to embed the calendar next doctor's visit)
- The ability to synchronize with the parent to alert you to take medication and alert settings for several mobile phones simultaneously.

Notice:

The application is only an aid, drug selection and accurate dosage determined by your doctor or pharmacist.

Supported devices:

Applications Take me is for mobile phones running Android 4.0 and higher.

Contact:

Pierre Fabre Medicament
[email protected]
We'd love to hear from you as you are satisfied with the application and what would be even better.

Thank you.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install VemSiMě version 1.02 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: com.reinto.vemsime, download VemSiMě.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  VemSiMě reached 500 - 1 000 downloads
Version update VemSiMě was updated to version 1.02
More downloads  VemSiMě reached 100 - 500 downloads

Oh snap! No comments are available for VemSiMě at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.35
3 users

5

4

3

2

1