Grodziska 3D

Grodziska 3D Free App

Rated 3.80/5 (5) —  Free Android application by 3R Studio

Advertisements

About Grodziska 3D

Aplikacja Grodziska3D jest integralną częścią książki "Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel" (autor G. Kiarszys), w której zaprezentowane zostały rezultaty archeologicznych badań krajobrazowych przeprowadzonych w latach 2014-2015 na obszarze powiatu górowskiego (woj. dolnośląskie). Głównym celem aplikacji jest pomoc w zaprezentowaniu numerycznych modeli przedstawiających pozostałości średniowiecznych grodów zarejestrowanych za pomocą lotniczego skanowania laserowego. Publikacja "Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel" zawiera aneks (katalog stanowisk), w którym znajdują się wydruki numerycznych modeli terenu przedstawiających przebadane zabytki krajobrazowe. Dzięki aplikacji Grodziska3D można je oglądać w widoku 3D za pomocą urządzeń mobilnych.
Aplikacja Grodziska3D wykorzystuje technologię 3D oraz rzeczywistości rozszerzonej. Po jej zainstalowaniu i uruchomieniu wystarczy skierować obiektyw urządzenia mobilnego na jeden z siedemnastu modeli grodzisk zamieszczonych w książce, a na ekranie wyświetli się trójwymiarowy widok przedstawiający formę terenową grodziska. Program automatycznie rozpozna obraz i wyświetli w widoku 3D model, który został przedstawiony na ilustracji znajdującej się w polu widzenia obiektywu. Przejście do kolejnej ilustracji spowoduje wyświetlenie się następnego modelu.
Aplikacja Grodziska3D posiada dwa tryby wyświetlania numerycznych modeli terenu: 1) w odcieniach szarości i 2) w kompozycji barwnej z dynamicznym oświetleniem. Można je przełączać jednorazowym dotknięciem ekranu. Program umożliwia także prostą interakcję z obrazem dzięki przyciskom umieszczonym w narożnikach ekranu. Aplikacja pozwala ponadto na płynne obracanie modelem z równoczesną zmianą perspektywy, z której jest on oglądany, przybliżanie lub oddalanie widoku, a także zwiększanie lub zmniejszanie przewyższenia (wartości Z), dzięki czemu częściowo zniszczone obiekty staną się wyraźnie czytelne na ekranie urządzenia.
Aplikacja Grodziska3D został wykonana we współpracy z firmą 3R Studio Mobile i sfinansowana ze środków projektu ArchaeoLandscapes Europe (ArcLand). Badania zostały zrealizowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Grodziska3D application is an integral part of the book "Three Worlds of the Middle Ages. Iuxta Sandouel castrum" (by G. Kiarszys), which presented the results of archaeological research landscape carried out in 2014-2015 in a county Gorowski (province. Lower Silesia). The main purpose of this application is to assist in the presentation of numerical models depicting the remains of medieval castles captured with air laser scanning. Publication of "The Three Worlds of the Middle Ages. Iuxta castrum Sandouel" contains an annex (catalog positions), which features prints digital elevation models tested monuments depicting the landscape. With this application, Grodziska3D can be viewed in 3D via mobile devices.
 Grodziska3D application utilizes 3D and augmented reality. After it is installed and running by just pointing the lens of the mobile device on one of the seventeen models of settlements contained in the book, and the screen will display a three-dimensional view showing the form of the terrain settlement. The program automatically detects and displays the image in 3D model, which was presented in the figure contained in the field of view lens. The transition to the next illustration will show up the next model.
Aplikacja Grodziska3D has two display modes digital elevation models: 1) in shades of gray and 2) in the composition of color with dynamic lighting. You can select a single touch of the screen. The program also allows easy interaction with the image through the buttons placed at the corners of the screen. The application also allows for smooth rotation model of a concurrent change the perspective from which it is viewed, zoom in or out view, as well as increasing or decreasing clearance (the Z), so that partially destroyed objects will become clearly legible on the screen.
Grodziska3D application was made in collaboration with 3R Studio Mobile and funded the project ArchaeoLandscapes Europe (ArcLand). The study was carried out by the Department of Archaeology, University of Szczecin.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Grodziska 3D version 1.0.1 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: com.rrrstudio.Grodziska3D, download Grodziska 3D.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Grodziska 3D reached 100 - 500 downloads
More downloads  Grodziska 3D reached 50 - 100 downloads

Oh snap! No comments are available for Grodziska 3D at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.85
5 users

5

4

3

2

1