The Lip Sync Challenge

The Lip Sync Challenge Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Sanofi

Advertisements

About The Lip Sync Challenge

Met de Lip Sync Challenge vraagt het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF) meer aandacht voor zeldzame ziekten door samen een wereldrecord te verbreken. Het bestaande wereldrecord in het Guinness World Book of Records staat op 24 uur. Een geweldige uitdaging waarbij we iedere hulp kunnen gebruiken. Ook die van jou!
Je kunt heel gemakkelijk meedoen. Neem met deze app jouw video op en stuur deze direct door. Je kunt meerdere malen oefenen voordat je het definitief opstuurt.

Wees creatief en deel het met al je vrienden en de rest van de wereld; show that you care!
Lees voor het gebruik van deze app de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid door. Ga naar lipsync.nu

Donatie aan het ZZF
Totdat het record van 24 uur verbroken is, ontvangt het ZZF van Sanofi Genzyme een donatie van € 1 per deelname.

Over ZZF
Het Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een zeldzame ziekte. Dit doen zij door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, door bekendheid te geven aan zeldzame ziekten en door het faciliteren van lotgenotencontact. Ga voor meer informatie naar zzf.nl
Over zeldzame ziekten
• Ongeveer één miljoen mensen in Nederland hebben te maken met een zeldzame ziekte
• Er zijn naar schatting 7.000 zeldzame ziekten
• Wereldwijd leven 250 miljoen mensen met een zeldzame ziekte
• Zeldzame ziekten zijn vaak levensbedreigend
• De meeste zeldzame ziekten zijn ernstig en invaliderend
• Specifieke behandeling bestaat voor slechts enkele zeldzame ziekten

Over Sanofi Genzyme
Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Sanofi Genzyme.
Sanofi Genzyme houdt zich bezig met de behandeling van zeldzame ziekten, Multiple Sclerose (MS), oncologie en immunologie en helpt mensen met complexe aandoeningen die vaak lastig te diagnosticeren en te behandelen zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de ervaring in het ontwikkelen van zeer gespecialiseerde behandelingen en intensieve relaties met artsen en patiëntenorganisaties. De focus ligt op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe therapieën, om wereldwijd een positief verschil te kunnen maken in het leven van deze patiënten en hun families. Ga voor meer informatie naar www.sanofigenzyme.nl The Lip Sync Challenge asks Rare Diseases Fund (ZZF) to break a world together more attention to rare diseases. The existing world record in the Guinness World Book of Records for 24 hours. A great challenge in which we can use any help. Even yours!
You can easily participate. Take this app with your video and send it directly. You can practice several times before the final sending.

Be creative and share it with all your friends and the rest of the world; Show That You Care!
Before using this app by the terms of use and privacy policy. Go to lipsync.nu

Donation to the ZZF
Until the 24-hour record is broken, the ZZF Sanofi Genzyme receives a donation of € 1 per entry.

about ZZF
Rare Diseases Fund helps people with rare diseases. They do this by raising money for scientific research, to raise awareness of rare diseases and by facilitating peer support. For more information, visit zzf.nl
About rare diseases
• About one million people in the Netherlands have to deal with rare diseases
• There are an estimated 7,000 rare diseases
• Worldwide, 250 million people with a rare disease
• Rare diseases are often life threatening
• Most rare diseases are serious and debilitating
• Specific treatment consists of only a few rare diseases

About Sanofi Genzyme
This initiative is sponsored by Sanofi Genzyme.
Sanofi Genzyme focuses on the treatment of rare diseases, Multiple Sclerosis (MS), oncology and immunology and helps people with complex conditions that are often difficult to diagnose and treat. This is based on the experience in developing highly specialized treatments and intensive relationships with physicians and patient organizations. The focus is on the discovery and development of novel therapies for the world to make a positive difference in the lives of these patients and their families. For more information, visit www.sanofigenzyme.nl

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install The Lip Sync Challenge version 1.0.1 on your Android device!
Downloaded 1+ times, content rating: Everyone
Android package: com.sanofi.nl.LipsyncAndroid, download The Lip Sync Challenge.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
3.0+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for The Lip Sync Challenge at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1