Thielska Galleriet

Thielska Galleriet Free App

Rated 1.00/5 (1) —  Free Android application by Screenlab Research AB

Advertisements

About Thielska Galleriet

Detta är Thielska Galleriets nya konstguide. Genom att rikta kameran på din telefon mot någon av de markerade målningarna på Thielska Galleriet får du tillgång till extra information om konstverken.

Guiden innehåller texter om målningarnas bakgrundshistoria; bilder på skisser och förstudier; ljudspår där intendenten och andra berättar om tavlornas innehåll; samt musik, videofilmer och länkar till vidare läsning.

Ladda ner och starta appen. Rikta därefter mobiltelefonens kamera mot något av de markerade konstverken på Thielska Galleriet. Appen känner automatiskt igen målningen varpå ett antal punkter dyker upp. Klicka på punkterna för att utforska guidens innehåll.

Om du swipar från vänster till höger öppnas en översikt genom vilken du kan snabbnavigera till samtliga målningar i guiden. Du kan nå denna översikt även om du inte befinner dig framför målningen om du skulle vilja titta vidare på konstverket när du kommit hem.

Guiden är gratis att ladda ner och att använda, men notera att din mobiloperatörs avgifter för dataöverföring kan tillkomma om du inte använder galleriets trådlösa nätverk.

Appen använder OpenCV Manager och kommer att be dig ladda ner detta kodbibliotek första gången du använder Thielska Galleriets guide-app. När nerladdningen och installationen av OpenCV Manager är klar, öppna då Thielska Galleriets guide-app som vanligt. This is the Thiel Gallery's new art guide. By pointing the camera on your phone to any of the selected paintings on Thiel Gallery, you can access additional information about the artworks.

The guide contains texts on the paintings' backstory; pictures of the sketches and preparatory studies; soundtrack where the curator and others tell of the paintings content; as well as music, videos, and links to further reading.

Download and launch the app. Then aim the mobile phone camera to one of the selected works of art on Thiel Gallery. The app automatically recognizes the painting on which a number of points emerge. Click on the dots to explore the guide's content.

If you swipar from left to right opens an overview through which you can fast navigate to all the paintings in the wizard. You can reach this overview, even if you are not in front of the painting if you would like to look upon the work of art when you come home.

The guide is free to download and use, but note that your mobile operator's data charges may apply if you do not use the gallery's wireless network.

The app uses the OpenCV Manager and will ask you to download the code library the first time you use the Thiel Gallery's Guide app. When the download and installation of the OpenCV Manager is finished, open the Thiel Gallery's guide app as usual.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Thielska Galleriet version 0.1 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: com.screenlab.thielska.app, download Thielska Galleriet.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Buggfixar

What are users saying about Thielska Galleriet

W70%
by W####:

OpenCV was not initialized correctly. Got this even after having installed OpenCV


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
1.05
1 users

5

4

3

2

1