Söderberg & Partners

Söderberg & Partners Free App

Rated 1.98/5 (46) —  Free Android application by Söderberg & Partners

Advertisements

About Söderberg & Partners

Med Söderberg & Partners App har du alltid tillgång till våra tjänster vid den tidpunkt du behöver dem.

- Lönespecifikation
Se dina lönespecar ner till minsta detalj på ett enkelt och överskådligt sätt. Funktionaliteten finns tillgänglig för alla Söderberg & Partners Lönespec-användare.

- Benefits
Benefits ger ett brett utbud av förmånliga erbjudanden från exempelvis friskvårdsleverantörer, ögonlaserkliniker och kollektivtrafik. Funktionaliteten finns tillgänglig för alla Söderberg & Partners Benefits-användare.

- Payroll
Nu finns funktionaliteten i vår webtjänst tillgänglig direkt i din smarta telefon eller surfplatta. Tidrapportera, projektrapportera och följ upp dina rapporter med några enkla tryckningar. Funktionaliteten finns tillgänglig för alla Söderberg & Partners Payroll-användare.

- Proaktiv Bevakning
Om en möjlighet eller risk uppstår agerar bevakningstjänsten Proaktiv Bevakning och informerar dig om vad som har hänt samt bistår med analysunderlag för att du ska kunna ta ställning till förändringen. På så vis ligger du alltid steget före med dina placeringar.

- Kapital

Nu kan du enkelt se och följa utvecklingen på ditt sparande i depåer och försäkringar. För fondinnehav visas Söderberg & Partners välkända betygssystem i form av trafikljus. Detta betygssystem gör att du får en enkel överblick av hur din fördelning ser ut mellan fonder som har gröna, gula och röda betyg. Önskas fördjupad information finns faktablad för fonder tillgängliga där du kan få detaljerad info kring dina innehav. På så vis får du alltid en god överblick av ditt kapital och dina placeringar.

- Söderberg & Partners Newsroom
Läs försäkringsnyheter, HR-nyheter, pressmeddelanden och marknadsbrev. Numera kan du även ta del av våra analyser direkt i Mobilen.

På Bloggen delar Gustaf Rentzhog, Walter Nuñez, Louise Hagsten, Olof Lindqvist, Anders Magnusson, Kajsa Brundin, Matthias Gietzelt och Sara Louise Axelsson med sig av sin syn på aktuella frågor.

- Hitta oss
Letar du efter ett av våra 60-tal kontor runt om i landet så hittar du det enkelt med hjälp av Hitta Oss. Filtrera med hjälp av ort, adress eller avstånd.

- Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående förmedlare av försäkringar och andra finansiella tjänster. Vi har Nordens största fristående analysavdelning och satsar mer på analys än någon annan aktör i branschen. Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika behov.Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang och intresse för sina respektive arbetsområden. With Söderberg & Partners App, you always have access to our services at the time you need them.

- Wage statement
See your lönespecar down to the smallest detail in an easy and orderly manner. The functionality is available for all Söderberg & Partners Wage Spec users.

- Benefits
Benefits offers a wide range of special offers from eg wellness providers, eye laser clinics and public transport. The functionality is available for all Söderberg & Partners Benefits users.

- Payroll
Now is the functionality of our web service, available directly on your smart phone or tablet. Report time, project reporting and follow up your reports with a few simple keystrokes. The functionality is available for all Söderberg & Partners Payroll users.

- Proactive Surveillance
If an opportunity or a risk occurs act monitoring service Proactive Monitoring and inform you about what has happened and assists with the analytical basis for you to be able to consider the change. This way, you always stay one step ahead of your investments.

- Capital
Now you can easily view and monitor the development of your savings in deposits and insurance. For fund holdings appear Söderberg & Partners is well-known rating system in the form of traffic lights. This grading means you get a simple overview of how your distribution looks like the funds have green, yellow or red rating. Desired depth information is simplified prospectus for funds available where you can get detailed info about your holdings. This way you will always get a good overview of your capital and your investments.

- Söderberg & Partners Newsroom
Read Insurance News, HR News, press releases and market letters. Nowadays, you can also take advantage of our analyzes directly on your mobile.

On the blog parts Gustaf Rentzhog, Walter Nuñez, Louise Hagsten, Olof Lindqvist, Anders Magnusson, Kajsa Brundin, Matthias Gietzelt and Sara Louise Axelsson with his views on current issues.

- Find Us
Looking for one of our 60 offices around the country you can find it easily using Find Us. Filter through city, address or distance.

- About Söderberg & Partners
Söderberg & Partners is the leading independent provider of insurance and other financial services. We have Scandinavia's largest independent research department, and concentrate more on analysis than any other player in the industry. We offer customized and professional advice based on each customer's unique needs.

We have a strong corporate culture where employees have high ambitions and a strong commitment and interest in their respective fields.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Söderberg & Partners version 6.2.0 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.sop.android, download Söderberg & Partners.apk

All Application Badges

Poor rating
Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
BankID-login
Buggfixar
More downloads  Söderberg & Partners reached 5 000 - 10 000 downloads
Version update Söderberg & Partners was updated to version 6.2.0

What are users saying about Söderberg & Partners

M70%
by M####:

Går ej att logga in

P70%
by P####:

Kan inte se lönespecar längre. Slutade fungerar från en gång till en annan. Provat installera om, hjälper ej.

O70%
by O####:

Det går ej att skriva sitt personnummer för att logga in via mobilbankID. Siffrorna raderas automatiskt. Snälla fixa detta

F70%
by F####:

Går inte längre att logga in. Får dock notiser från newsroom hela tiden som inte går att inaktivera. Kunde inte heller se något val för att göra det när det faktiskt gick att logga in. Ja, det finns lite att jobba på här...

A70%
by A####:

Eran uppdatering som kom igår/inatt har gjort att appen inte går installera längre, felkod -505.

Z70%
by Z####:

Hello the payroll show day by day??? Why useless and when click on it access denied. Should show the same info like the webpage. I hope will fix and have a good app.

W70%
by W####:

Sluta med era notifieringar som ploppar upp om "nyheter" i appen. Det ska vara avstängt default.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
2.05
46 users

5

4

3

2

1