Wellie

Wellie Free App

Rated 2.54/5 (13) —  Free Android application by AB Kvällstidningen Expressen

Advertisements

About Wellie

En hälsoapp för dig som vill njuta av god mat, må bra, få mer energi och samtidigt hålla koll på vikten.

DET HÄR FÅR DU:

• TUSENTALS RECEPT. Näringsfysiolog Fredrik Paulún och hans team har valt ut och granskat vartenda recept. Alla recept är kategoriserade utifrån hur vikteffektiva de är. Välj mellan recept för snabb viktminskning, viktstabilitet eller medelsnabb viktminskning.

• KOSTPROGRAM.
Välj det kostprogram som passar dig, utifrån vilken mat du gillar och vilken viktminskning du önskar. Stor variation på recepten, allt från snabblagat till gourmet, vegetariska recept och långkok, smarta mellanmål och goda frukostar.

• UNIK SKANNER. Skanna dina matvaror för att få direkt besked om hur nyttiga de är samtidigt som du får förslag på recept. Du får veta om du kan äta obegränsat av livsmedlet du just skannat, om du ska äta i begränsad mängd eller om du helt ska försöka undvika helt.

• TRÄNINGSPROGRAM. Erika Kits Gölevik är din personliga tränare i Wellie. Du hittar över 50 peppande träningsfilmer i appen. Både hela träningspass där Erika guidar dig från start till slut men också instruktionsfilmer där Erika visar övningar som du sen kan göra på egen hand. Du kan göra all träning hemma eller ute runt knuten. Testa allt från yoga och dans till tabata, löpträning och styrkepass.

• MOTIVATIONSSTÖD OCH KBT-ÖVNINGAR.
Kbt-psykologen Maria Farm hjälper dig möta motgångar och hålla motivationen på topp. Låt dig inspireras och gör hennes kbt-övningar för att ta hand om hela dig. Med kognitiv beteendeterapi kan du exempelvis stärka din självkänsla och minska stressen.

WELLIE TAR HAND OM HELA DIG
Hälsa handlar om helhet. Att äta mat som är god och nyttig, att röra på sig, bryta dåliga tankemönster och att tro på sig själv. I Wellie får du hjälp med allt.

DÄRFÖR BEHÖVER DU INTE RÄKNA KALORIER:
Modern forskning visar att kalorier från olika råvaror ger olika effekt på kroppen.
Så här förklarar Fredrik Paulún:
”Vissa kalorier är helt enkelt mer fettbildande än andra och därför går det inte att jämställa kalorier från olika råvaror. Vill du gå ner i vikt är det inte antalet kalorier som spelar roll – utan vilka råvaror du väljer att äta”.

FRÅGOR?
Om du har frågor om appen kan du kontakta [email protected] A hälsoapp for those who want to enjoy good food, feel good, have more energy while keeping track of the weight.

What you get:

• thousands of recipes. Nutritionist Fredrik Paulún and his team have selected and reviewed every single recipe. All recipes are categorized based on the weight effectiveness. Select the recipe for rapid weight loss, weight stability or medium fast weight loss.

• nutrition programs.
Choose the diet program that suits you, based on what foods you like and the weight loss you desire. Wide variety of recipes, from fast cooked to gourmet, vegetarian recipes and confit, smart snacks and good breakfasts.

• UNIQUE scanner. Scan your groceries to get direct information about how useful they are while providing suggestions for recipes. You'll know if you can eat an unlimited amount of food you just scanned, if you eat a limited amount, or if you simply must try to avoid completely.

• exercise program. Erika Kits Gölevik is your personal trainer in Wellie. You'll find over 50 peppery spirit training videos in the app. Both full workout where Erika guide you from start to finish but also instructional videos where Erika shows exercises that you then can do on your own. You can do all the training at home or around the corner. Test everything from yoga and dance to Tabata, running training and strength workouts.

• Motivation SUPPORT AND CBT exercises.
CGT-psychologist Maria Farm helps you face adversity and to keep the motivation on top. Be inspired and make her CGT exercises to take care of all your needs. With cognitive behavioral therapy can, for example, strengthen your self-esteem and reduce stress.

Wellie TAKE CARE OF ALL THE UP
Health involves a whole. Eating foods that are good and healthy, to move, break bad patterns of thinking and believing in himself. The Wellie will help you with everything.

Therefore you do not count calories:
Modern research shows that calories from different materials produce different effects on the body.
 So this explains Fredrik Paulún:
"Some calories are simply more fattening than others and therefore it is not possible to equate calories from different raw materials. If you want to lose weight, it is not the number of calories that matter - but the raw materials you choose to eat. "

QUESTIONS?
If you have questions about the app, please contact [email protected]

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Wellie version 1.7 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.wellie, download Wellie.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Prestandaförbättringar och förberett för ytterligare två träningsprogram som dyker upp inom kort. Den här gången är det lugna program för dig som aldrig tränat förut och som vill ha en mjukstart med träning 2-3 dagar per vecka.

Oh snap! No comments are available for Wellie at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
2.55
13 users

5

4

3

2

1