ماشین حساب مهندسی

ماشین حساب مهندسی Free App

Rated 3.00/5 (2) —  Free Android application by bita salehi

Advertisements

About ماشین حساب مهندسی

دیگر لازم نیست برای انجام محاسباتتان حتما ماشین حساب مهندسی به همراه داشته باشید، چرا که می توانید تلفن هوشمند خود را به یک ماشین حساب فوق پیشرفته تبدیل کنید !

این نرم افزار تمام کار های عادی که یک ماشین حساب مهندسی انجام میدهد مثل محاسبه ی توابع لگاریتمی، مثلثاتی، فاکتوریل، توان ...

این ماشین حساب به شما اجازه میدهد که علاوه بر انجام محاسبات فوق و محاسبات فوق العاده پیشرفته امکان دیدن فرمول محاسبات را هم داشته باشید .

امکانات کلی :
1- وارد نمودن مجموعه ای از محاسبات در یک خط
2- نمایش ورودی بصورت فرمول
3- اطلاع از خطای موجود در ورودی
4- استفاده از توابع در داخل یکدیگر
5- تغییر واحد زوایا radian degree gradian
6- می توانید مقادیر را در مموری با یکدیگر جمع و تفریق کنید و از جواب آن استفاده نمایید.
7- محاسبه ی فاکتوریل اعداد غیر صحیح
8- مقدار ثابت Pi, e
9- استفاده از پاسخ آخرین محاسبه در محاسبات بعدی
10- پاک کردن تمام ورودی
11- پاک کردن یک کارکتر از ورودی
12- جابجا شدن بین کارکترهای ورودی برای تغییر و بررسی

امکانات محاسبه ایی
• Sin
• Cos
• Tan
• Cot
• aSin
• aCos
• aTan
• aCot
• ln
• Log
• Factorial
• Power
• Square
• Percent

تاریخچه محاسبات :
نگران پاک شدن اعداد خود نباشید. تمامی محاسبات قبلی شما با یک اشاره مقابل شما ظاهر می شوند.

اعداد بی نهایت بزرگ :
تنها ماشین حسابی که اعداد را تا جایی که چشم هایتان یاری میکند برای شما حساب می کند. You no longer have to do the calculations, engineering calculator with you, because your smart phone into a calculator that can convert high-tech!

The software does all the work normal engineering calculator performs a calculation functions such as logarithmic, trigonometric, factorial, be ...

This calculator allows you to perform calculations and calculations in addition to the super advanced formula calculations also have to see.

General:
1. Insert a set of calculations in line
2. View entry into Formula
3 of errors in input
4. The use of functions within each
5. Change angle radian degree gradian
6. You can add and subtract values ​​in our memory and use it to answer.
7. Calculation of Non-integers factorial
8. The constant Pi, e
9. Use call last calculation in the next calculation
10. Remove all entries
11. erase a character input
12. Input switching between characters to change and review

Facilities for computation
• Sin
• Cos
• Tan
• Cot
• aSin
• aCos
• aTan
• aCot
• ln
• Log
• Factorial
• Power
• Square
• Percent

The history of computing:
Do not worry about deleting your numbers. All previous calculations with a hint appear in front of you.

Infinitely large numbers:
The only calculator that figures so that your eyes will help you account for it.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ماشین حساب مهندسی version 1_w3 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: com.yooz.engineeringcal, download ماشین حساب مهندسی.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
3.0+
For everyone
Android app

What are users saying about ماشین حساب مهندسی

V70%
by V####:

ریدی

U70%
by U####:

Appe kheili jalebie bekhosoos graphingesh. Faghat chanta moshkel: 1- adada alamateshon avaz nemishe 2- nemishe moadelaro nevesh masalan y=2x nemishe nevesht


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.05
2 users

5

4

3

2

1