CollectDroid

CollectDroid Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Ondrej Plevka

Advertisements

About CollectDroid

CollectDroid je aplikace na správu jakékoliv sbírky pomocí čárových nebo QR kódů (není nutné tyto kódy používat). Díky tomu lze jednoduše, rychle a efektivně ve sbírce vyhledávat.
Všechny sbírky a položky sbírek jde jednoduše zálohovat na server a pro daný uživatelský účet také stáhnout, takže můžete mít sbírku zazálohovanou a synchronizovanou na více Androidích zařízeních naráz.
Jedná se o součást bakalářské práce studenta 3. ročníku Informatiky na Vysoké škole ekonomické.
!!!Za jakýkoliv feedback bude autor velice vděčný :) !!!
!!!Pokud by byl zájem o customizaci (např. není problém aplikaci domyslet např. na podporu prodeje nebo skladovou evidenci), tak autor je otevřený k jakýmkoli návrhům.!!!

Návod:
1) Registrace - Registrace je jednoduchá, na přihlašovací obrazovce vyplníte údaje, které chcete mít jako přihlašovací, pokud takové uživatelské jméno není v databázi, tak vás aplikace pustí na registrační obrazovku, kde se můžete zaregistrovat.
2) Po přihlášení jste v hlavním menu aplikace. Zde uvidíte seznam svých sbírek. Po stisknutí menu se vám zobrazí možnosti.
Můžete:
- Vytvořit novou sbírku
- Nahrát sbírky na server
- Stáhnout své nahrané sbírky (i s položkami sbírek! :) )
- SCANOVÁNÍ KÓDU!!!
- Scanování kódu slouží pro vyhledávání podle čárového nebo QR kódu přes všechny položky ve všech vašich sbírkách

Po dlouhém kliknutí na sbírku ji lze smazat nebo editovat.

3) Kliknutím na sbírku se dostaneme k položkám sbírky. Zde jsou vidět názvy všech položek s přiřazeným kódem

Z menu můžete:
- Vytvořit novou položku
- Nahrát svoje položky na server (stahují se se sbírkou)

Zase je možné podlouhém kliknutí buď editovat nebo mazat jednotlivé položky.

4) A konečně, po proklinutí položky sbírky se dostanete na detail té dané položky. CollectDroid management application is any collection using barcode or QR codes (no need to use these codes). This allows you to quickly, easily and efficiently search the collection.
All collection items and collections as simply back up the server and the user account also download so you can have a collection backed up and synchronized on multiple Android devices at once.
It is part of the thesis students of the 3rd year of Computer Science at the University of Economics.
!! Any feedback for the author is very grateful :)!!
!! Should be interested in customization (eg no problem aplikaci guess as to promote the sale or stock records), so the author is open for any suggestions.!!

Instructions:
1) Register - Registration is simple, the login screen, fill in the details you want to have as your login if a username is not in the database, so, you are embarking on the registration screen where you can register.
2) After logging in you are in the main menu. Here you will see a list of their collections. When you press the menu will display options.
You can:
- Create new collection
- Record Collection on server
- Download your recorded sbírky (is položkami collections :))
- SCAN CODE!!
 - Scanning the code used to search by bar code or QR code through all the items in all your collections

After a long click a collection, it can be deleted or edited.

3) Click to collection to get to the items collection. Here you can see the names of all items assigned the code

From the menu you can:
- Create a new item
- Record your items on the server (downloaded in the collection)

Again, you can either click podlouhém edit or delete individual items.

4) And finally, his proklinutí items of a collection to get to the detail of the item.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install CollectDroid version 1.1 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Not rated
Android package: cz.oplevka.collectdroid, download CollectDroid.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
n/a
Not
rated
Android app


Oh snap! No comments are available for CollectDroid at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1