2000 SLOVÍČEK

2000 SLOVÍČEK Free App

Rated 4.10/5 (71) —  Free Android application by Jakub Vančišin

Advertisements

About 2000 SLOVÍČEK

Pro naši paměť jsou cizí slovíčka příliš abstraktní a neuchopitelná. Proto je učení se slovíček pouhým biflováním taková dřina. Jde to ale i jinak. Lidská paměť si totiž nejlépe pamatuje obrazy a pocity. Čím konkrétnější a jedinečnější obraz, tím lépe si ho pamatujete.

Na tomto principu je postavena unikátní aplikace 2000 SLOVÍČEK od nejznámějšího trenéra paměti v České republice Jakuba Poka. Ke každému slovíčku v ní najdete vtipný, absurdní a nezapomenutelný obraz, který si snadno zapamatujete. Budete se učit cizí jazyky efektivně a ještě se u toho pobavíte!

Kromě samotných slovíček aplikace obsahuje i spoustu dalších užitečných funkcí:

- Chytré opakování

Aplikace sama hlídá a plánuje opakování naučených slovíček tak, aby Vám už navždy zůstala v hlavě. Respektuje při tom křivku zapomínání a také to, kdy jste slovíčko procvičovali naposledy a jak Vám jde. Slovíčka, ve kterých často děláte chyby, budete automaticky procvičovat častěji.

- Efektivní procvičování

Slovíčka procvičujete tím nejefektivnějším způsobem - aktivně. Překládáte z češtiny do cizího jazyka i naopak. Při vyhodnocování výsledků je aplikace tolerantní - uznává i drobné překlepy nebo chyby v nejčastěji zaměňovaných znacích.

- Vlastní slovíčka

Do aplikace si můžete přidat i svá vlastní slovíčka z libovolného jazyka. Aplikace pak hlídá a plánuje jejich opakování stejně, jako u všech ostatních slovíček v aplikaci. Můžete si také sestavit vlastní lekce ze slovíček, která již v aplikaci jsou.

- Upozorňování e-mailem

Aplikace Vás sama upozorní na blížící se opakování e-mailem, takže na ně nemusíte neustále myslet. Přímo v e-mailu vidíte, kolik slovíček máte opakovat a odhadovaný čas, jak dlouho Vám opakování asi bude trvat.

Více se dozvíte na http://www.2000slovicek.cz For our memory are foreign words too abstract and elusive. That is why learning vocabulary simply by rote such drudgery. It goes well otherwise. Human memory it had best remember images and feelings. The more specific and more unique image, the better you remember him.

On this principle, built in 2000 by a unique vocabulary memory of the most famous coach in the Czech Republic Jakub Poka. For each word you find it funny, absurd and memorable image that is easy to remember. You will learn foreign languages ​​effectively and still have fun with it!

Apart from the vocabulary app contains plenty of other useful features:

- Smart repetition

The application itself monitors and plans to repeat memorized vocabulary so that you will forever remain in my head. While respecting the forgetting curve and also when you were practicing last word and how you going. Words, in which often make mistakes, you automatically practice more often.

- Effective training

Words are exercising the most efficient way - actively. Translate from Czech to foreign language and vice versa. When evaluating the results of the application is permissive - recognizing even minor typos or errors in most zaměňovaných characters.

- Own words

The app can even add your own words from any language. The application then monitors and plans to repeat the same as with all the other words in the application. You can also compose your own vocabulary lesson of which already are in.

- E-mail notification

The application itself to warn of the impending repetition of e-mail, so they do not have to constantly think about. In the e-mail you can see how many words you have to repeat and estimated time of how long you will last repetitions, about.

Learn more at http://www.2000slovicek.cz

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install 2000 SLOVÍČEK version Varies with device on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: cz.vancisin.ordmob.android, download 2000 SLOVÍČEK.apk

All Application Badges

Free
downl.
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Přidána možnost vyhledávání ve slovníčku.
- U zkoušení před lekcí přidána možnost vybrat si, která slovíčka chcete vyřadit.
- Opraveno několik drobných chyb.

Oh snap! No comments are available for 2000 SLOVÍČEK at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.15
71 users

5

4

3

2

1