Vinograf Lístky

Vinograf Lístky Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by drualas.cz

Advertisements

About Vinograf Lístky

Jak pravděpodobně víte, v našich barech si vyberete víno i jídlo buď v komunikaci se sommelierem, nebo dostanete do ruky tablet, na kterém si menu prohlédnete. Je to užitečné, neboť máme v nabídce přes 600 druhů vín, a proto jsme pro vás vytvořili řadu nástrojů, které vám usnadní si víno vybrat.

Pro nenáročné zákazníky je připraven Průvodce vín, Je to velmi návodný způsob, jak intuitivně, rychle a snadno dojít k výsledku cca 5 vín podle kritérií, která hledáte.

Opakem je nástroj Filtrování dle kritérií, což je pomocník pro náročné, kteří převážně vědí co hledat.

Můžete však i Vyhledávat podle části textu (např "..co jsem to včera pil? Myslím že se to jmenovalo Austerlitz. Jak se to ale píše?" - zadáte "auster" a je to).

Nástroj Oblíbené vám pomůže předvybrat si položky z menu, ke kterým se kdykoli vrátíte. Máte možnost svůj výběr uložit na Hladinku pro vaše potřeby mimo tablet, na kterém vaše selekce vydrží jen dočasně a vymaže se, jakmile jej vrátite obsluze. Z Hladinky si výběr kdykoli jednoduše do kteréhokoli tabletu znovu nahrajete (mluvou IT řečeno, váš profil na Hladince poslouží též jako trvalé cloudové úložiště pro vaší práci s našimi víny v baru). Na Hladince můžete pak k vínům psát své poznáky a sdílet je třeba s ostatnímu Hladinkáři.

Na tabletu máme pro vás připravenou i Knihu stesků, přání a pochval, kam nám můžete napsat "za čerstva" jakýkoli svůj postřeh přímo od stolu, kde jste k němu nejspíš i přišli. To nám poslouží jako zpětná vazba, kterou velmi potřebujeme, abychom byli příště pro vás zase o kousek lepší! As you probably know, in our bars you choose a wine and food either in communication with the sommelier, or get your hand a tablet on which a menu able to see. It's useful because we have over 600 varieties of wine, so we've created a number of tools to help you choose a wine.

For demanding customers ready Wizard wine is very how-way intuitively, quickly and easily be the result of about 5 wines by the criteria that you are looking for.

The opposite is the tool by filtering criteria, which is a helper for discerning who mostly know what to look for.

However, you can Search by parts of the text (eg "..co I saw yesterday? I think it was called Austerlitz. How did it but say?" - type "Auster" and it is).

Favorite tool to help you Preselect the menu items to which they return at any time. You have the option to save your selection for your needs hladinky outside the tablet where your selection will last only temporarily and will be deleted as soon as you return instructions. Of hladinky our selection at any time simply to re-upload any tablet (IT speech short, your profile Hladince also serve as a permanent cloud storage for your work with our wines in the bar). On Hladince can then write their wines to poznáky and share it with the rest Hladinkáři necessary.

On the tablet, we have prepared for you and book longings, wishes and suggestions where we can write a "freshly" any direct your observation from the table where you are on it and probably lost. This will serve as feedback that very need to be next to you a little bit better!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Vinograf Lístky version 1.3.4 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: cz.vinograf.listky, download Vinograf Lístky.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Vylepšené Vinografí listky ve vašem mobilu

Oh snap! No comments are available for Vinograf Lístky at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1