Sach noi Day Con Lam Giau

Sach noi Day Con Lam Giau Free App

Rated 5.00/5 (1) —  Free Android application by Audio Book Store

Advertisements

About Sach noi Day Con Lam Giau

Dạy Con Làm Giàu (Tập 1) - Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền

Một quốc gia có thể tồn tại như thế nào nếu việc dạy trẻ con quản lý tiền bạc vẫn là trách nhiệm của phụ huynh, mà hầu hết họ không có nhiều kiến thức về vấn đề này?

Chúng ta phải làm gì để thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình? Nhà giàu đã làm giàu như thế nào từ hai bàn tay trắng?... Cuốn sách Dạy Con Làm Giàu - Tập 1 sẽ giúp bạn giải đáp được phần nào những thắc mắc trên. Nội dung cuốn sách gồm 10 chương:

Chương 1: Cha giàu, cha nghèo

Chương 2: Người giàu không làm việc vì tiền

Chương 3: Tại sao phải dạy con về tài chính?

Chương 4: Hãy nghĩ đến việc kinh doanh của mình

Chương 5: Liên đoàn - Bí mật lớn nhất của người giàu

Chương 6: Người giàu tạo ra tiền

Chương 7: Hãy làm việc để học - Đừng làm việc vì tiền

Chương 8: Vượt chướng ngại vật

Chương 9: Sự khởi đầu

Chương 10: Vẫn còn muốn nhiều hơn? Đây là một số việc phải làm

Người giàu không làm việc vì tiền. Họ bắt tiền làm việc cho họ. Chấp nhận thất bại là bước đầu của thành công? Quyền lực của sự lựa chọn! Những bài học không có trong nhà trường. Hãy bắt đầu từ hôm nay “để không có tiền vẫn tạo ra tiền”… Teach Child Enrichment (Volume 1) - To no money still makes money

A nation can survive like if teaching children money management is still the responsibility of the parents, but most of them do not have much knowledge about this issue?

We have to do to change the fate of their money Telecom? The rich have enriched how from scratch? ... Teach Child Enrichment book - Volume 1 will help you answer questions to be somewhat above. Contents of the book includes 10 chapters:

Chapter 1: Rich Dad, Poor Dad

Chapter 2: The rich do not work for money

Chapter 3: Why should teach children about finance?

Chapter 4: Think about your business

Chapter 5: Federation - the biggest secret of the rich

Chapter 6: The rich create money

Chapter 7: Work to learn - Do not work for money

Chapter 8: Overcoming obstacles

Chapter 9: The beginning

Chapter 10: Still want more? Here are some things to do

The rich do not work for money. They captured the money work for them. Accepting defeat is the beginning of success? The power of choice! These lessons are not in school. Let's start from today "to no money still create money" ...

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Sach noi Day Con Lam Giau version 1.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: dayconlamgiau.bookstore.dayconlamgiau, download Sach noi Day Con Lam Giau.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Một cuốn sách mà bất kì ai cũng nên đọc

What are users saying about Sach noi Day Con Lam Giau

P70%
by P####:

Một cuốn sách hay