Історія України ЗНО 2018

Історія України ЗНО 2018 Free App

Rated 4.80/5 (66) —  Free Android application by D is a number!

Advertisements

About Історія України ЗНО 2018

Не можеш змусити себе почати готуватися, адже ці посібники з історії України величезні і жахливо нудні? Або шукаєш додатковий зручний засіб для підготовки до ЗНО в будь-якому місці і в будь-який час? Ми можемо допомогти. Саме для тебе створений цей додаток, який може стати твоїм незамінним помічником на тернистому шляху до успішного ЗНО 2018 з Історії України. Чому саме він? Ось основні переваги та «фішки» нашого додатку, які вигідно вирізняють його серед інших аналогів :
• Оригінальна система засвоєння матеріалу. Навчайся у процесі розв’язання тестів – після неправильної відповіді обов’язково буде показаний правильний варіант. Постійна практика сприятимете запам’ятовуванню матеріалу.
• Постійне самовдосконалення. Твоя мета при проходженні кожного з 4 тестів – набрати якомога більше балів за один раз(у тебе є можливість зробити 3 помилки). Покращення своїх результатів у тестах = збільшенню знань з історії і успішності майбутніх іспитів!
• Нестандартні тести. Окрім знайомих усім тестів на відповідність дата-подія, ми пропонуємо тобі перевірити знання з персоналій і пам’яток, якими так люблять нехтувати інші тематичні додатки. Ще один унікальний тест – «Вірю/Не вірю», що спрямований на твою точність і уважність при підготовці. Потрібно буде визначити правдивість поданого факту(тезису), який або є реальним або зміненим у деталях.
• Повна відповідність чинній програмі ЗНО. Усі дати, події, персоналії і пам’ятки для візуального розпізнавання взяті з офіціально затвердженого джерела.
• Наявність теоретичного матеріалу, зручно впорядкованого за категоріями: терміни, факти або персоналії.
Прочитай опис ще раз, якщо продовжуєш сумніватися у завантаженні..Не зволікай – і починай готуватися до іспиту разом з нами! You can not force yourself to start to prepare, because these guides on the history of Ukraine are huge and terribly boring? Or seek additional convenient way to prepare for testing in any place and at any time? We can help. That you created for this application, which can become your indispensable assistant on the thorny path to successful testing in 2018 on the history of Ukraine. Why is it? Here are the main advantages and "chips" of our application, which favorably distinguish it from other counterparts:
• The original system of learning. Learn from the process of solving test - after a wrong answer must be shown the correct option. Constant practice will facilitate memorization of material.
• Continuous improvement. Your goal in passing each of the 4 tests - to score as many points at once (you have the opportunity to make 3 errors). Improving his results in tests = increasing knowledge of the history and success of the upcoming exams!
• Non-standard tests. In addition to all the familiar tests for compliance event data, we suggest you check the knowledge of the staff and attractions are so fond of neglect other supplements. Another unique test - "I believe / I do not believe" that focused on your accuracy and care in preparation. It will be necessary to determine the veracity of facts submitted (thesis) that is either real or modified in detail.
• Full compliance with the current testing program. All dates, events, personalities and sights for visual recognition are from officially approved sources.
• A theory, conveniently organized by category, dates, facts or personalities.
Read the description again if zavantazhenni..Ne continue to doubt the delay - and begin to prepare for the exam with us!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Історія України ЗНО 2018 version 1.0.2 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: disanumber.historyzno2018, download Історія України ЗНО 2018.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Виправлені помилки у датах та подіях.
Додали можливість поділитися додатком через месенджери.

Oh snap! No comments are available for Історія України ЗНО 2018 at the moment. Be the first to leave one!