Lær at score 2.0

Lær at score 2.0$9.99

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Info Products

About Lær at score 2.0

Lær hvordan du får selvtilliden og evnerne til at møde piger

Opfølgeren til vores populære lydbog Lær at score. Lær at score 2.0 er opdateret, nemmere at gå til, mere præcis - og fyldt med direkte-anvendelige råd.

I Lær at score 2.0 fokuserer vi på to overordnede emner: opbyggelsen af selvtillid og hvordan man får modet til at snakke med piger.

Det lærer du i Lær at score 2.0:
- Hvad du skal sige første gang du møder en pige
- Hvordan du skal gå hen til pigen og hvordan du skal opføre dig for at tiltrække hende
- En stærk opbyggelse af din selvtillid - med både coaching, øvelser og visualisering
- En række enkle og lette åbnere, som du altid kan bruge
- Scoremodellen som sikrer at du får alt med
- Samtalemodellen som i 5 super-simple trin, lærer dig at få gang i en samtale med en hvilken som helst pige
- En nem og enkel teknik til at få hendes nummer
- Og meget andet!

Programmet har fokus på at give dig en stærk selvtillid og lære dig hvad du skal sige og gøre for at møde piger - med stor succes!


Indholdsfortegnelse.

Del 1: Selvtillid som en stjerne
Effektiv selvtillidsopbygning - som gør dig klar til at møde piger, og får din selvtillid banket i vejret! Både teknikker, spændende historier, øvelser mv.

Introduktion
- Hvor stammer dårlig selvtillid fra
- Sådan får du bedre selvtillid
- Selvtillid uden egenskaber
- Hvad du er god til og hvorfor
- Visualisering
- "Repetition is the mother of skill"
- Hvordan du lærer at score
- Råd til stærkere selvtillid


2: Selvtillid med NLP
Stærk NLP visualisering til at gøre dig mere selvsikker på et øjeblik. Luk øjnene og bliv mere selvsikker ved dine tankers kraft.

- Dit ultimative jeg
- Selvtillidsmaskinen
- Opbyggelse af selvtillid nu og i fremtiden
- Dig som stærk og selvsikker person
- Selvtillidsopbyggelse og futurepacing


3: Evnen til at snakke med piger
I dette afsnit får du alt hvad du skal bruge for at åbne en god samtale med piger - så hun vil elske at snakke med dig. Lær hvad du skal sige og gøre, for at komme ind "under radaren" og få skabt en forbindelse og en god samtale på under 3 minutter. Trin-for-Trin guide, gode råd og masser af teknikker og eksempler.

- Attitude og de ord du siger
- Scoremodellen
- Hvad du skal gøre
- Vinderens kropssprog
- At føre sin stemme
- Hvad du skal sige
- Wazzit! - Gør det nemt for pigen at møde dig
- At få hendes telefonnummer
- Regler for det første møde
- Måden at starte en samtale på (Hver gang!)
- Opsamling


Kom i gang allerede i dag, med denne App! Learn how to get the confidence and skills to meet girls

The sequel to our popular audiobook Learn to score. Learn to score 2.0 is updated, easier to access, more precise - and filled with directly-usable advice.

In Learn to score 2.0, we focus on two main topics: the building of confidence and how to get the courage to talk to girls.

It teaches you to learn to score 2.0:
- What to say when you first meet a girl
- How you should go to the girl and how you should behave in order to attract her
- A strong build-up your confidence - with both coaching, exercises and visualization
- A series of simple and easy openers that you can always use
- Score model which ensures that you get everything with
- Conversation model as in 5 super-simple steps that teach you how to get started in a conversation with any girl
- An easy and simple technique to get her number
- And much more!

The program focuses on giving you a strong self-confidence and teach you what to say and do to meet girls - with great success!


Table of Contents.

Part 1: Self-confidence as a star
Effective self-confidence building - which makes you ready to meet girls and get your confidence knocked up! Both techniques, exciting stories, exercises, etc..

Introduction
- How come poor self-esteem from
- To improve confidence
- Self-confidence without properties
- What you are good at and why
- Visualization
- "Repetition is the mother of skill"
- How do you learn to score
- Advice for stronger self-confidence


2: Confidence with NLP
Strong NLP visualization to make you more confident in an instant. Close your eyes and become more confident in your thoughts force.

- Your ultimate I
- Confidence Machine
- Edification of confidence now and in the future
- You as a strong and confident person
- Selvtillidsopbyggelse and futurepacing


3: The ability to talk to girls
This section provides you everything you will need to open a good conversation with girls - so she would love to talk to you. Learn what to say and do to enter "under the radar" and create a connection and a good conversation in under 3 minutes. Step-by-Step Guide, Tips and lots of techniques and examples.

- Attitude and the words you say
- Score model
- What you should do
- Winner's body language
- To keep his voice
- What you say
- Wazzit! - Make it easy for the girl to meet you
- To get her phone number
- Rules for the first meeting
- The way to start a conversation (Every time!)
- Collection


Get started today with this App!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Lær at score 2.0 version 1.2 on your Android device!
Downloaded 1+ times, content rating: Everyone
Android package: dk.infoproducts.laeratscore2_da, download Lær at score 2.0.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
2.2+
For everyone
Android app

App History & Updates

Price update  Price changed from $9.99 to $21.40.
Price update  Price changed from $9.99 to $21.40.

Oh snap! No comments are available for Lær at score 2.0 at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1