UM Rejseklar

UM Rejseklar Free App

Rated 3.19/5 (57) —  Free Android application by Udenrigsministeriet

Advertisements

About UM Rejseklar

Skal du rejse til udlandet – eller har du problemer derude? Vi er her for at hjælpe dig! App’en giver dig gode råd, så du kan forberede dig før dine rejser til udlandet og så dine rejser kan gennemføres så sikkert som muligt.

App’en
- Giver dig direkte adgang til landespecifikke rejsevejledninger;
- Hjælper dig med at finde den nærmeste danske ambassade eller konsulat, som kan assistere dig, hvis du har behov for det;
- Giver dig adgang til at registrere dit ophold i udlandet;
- Giver dig mulighed for at modtage push beskeder i konkrete krisesituationer i udlandet;
- Giver dig adgang til oplysninger, som er værd at vide vedr. rejse til udlandet, herunder oplysninger om pas- og visumforhold i udlandet;
- Giver dig mulighed for at oprette en huskeliste med ting, du skal huske i forbindelse med din rejse;

De allerfleste rejser til udlandet gennemføres uden problemer, men nogen gange går det galt. Hvert år hjælper Udenrigsministeriets Borgerservice flere tusinde nødstedte danskere og udlændinge med fast ophold i Danmark, der kommer ud for problemer under deres rejser til udlandet, og de mange sager giver os et indblik i, hvad der typisk går galt – og hvad der kunne gøres for at undgå eller mindske problemerne. Disse erfaringer vil vi gerne dele med dig, så at du får det bedst mulige grundlag for at forberede dig, og så dine rejser kan gennemføres så sikkert som muligt. Borgerservice i Udenrigsministeriet arbejder tæt sammen med vores store netværk af danske ambassader og konsulater for at bistå dig, så du får en sikker rejse i udlandet. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning før du rejser ud og ved at tilbyde dig assistance under rejsen i samarbejde med fx dit rejseforsikringsselskab og din rejsearrangør. Udenrigsministeriet kan kontakte dig via app’en ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i.

Det er frivilligt, om man ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold. Should you travel abroad - or do you have problems out there? We are here to help you! The app gives you advice so you can prepare yourself for your travels abroad and then your travels can be carried out as safely as possible.
 
App
 - Gives you direct access to country-specific travel guides;
 - Helps you to find the nearest Danish Embassy or Consulate, which can assist you if you need it;
 - Allows you access to register your stay abroad;
 - Allows you to receive push messages in specific crisis situations abroad;
 - Allows you to access information that is worth knowing concerning. travel abroad, including information on passport and visa conditions abroad;
 - Allows you to create a checklist of things you need to remember in connection with your travel;
 
The vast majority of trips abroad carried out without problems, but sometimes things go wrong. Each year, the Foreign Ministry's Consular thousands of distressed Danes and foreigners with permanent residence in Denmark who encounter problems during their travel abroad, and the many cases gives us an insight into what typically goes wrong - and what could be done to avoid or reduce the problems. These experiences we want to share with you so that you get the best possible foundation to prepare you, and then your travels can be carried out as safely as possible. Consular Services at the Foreign Ministry is working closely with our network of Danish embassies and consulates to assist you so that you have a safe trip abroad. We do this by offering advice before you leave and by offering you assistance during their journey in cooperation with, for example, your travel insurance and your tour operator. Foreign Ministry to contact you via the app by natural disasters, acts of terrorism or armed conflict in the country you are in.
 
It is optional whether you want to register. In some countries it may be relevant only to register if you have to stay in the country for a longer period. While in countries with particular risk factors is recommended that you also registering for shorter stays.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install UM Rejseklar version 1.0.3-r48 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: dk.um.danesabroad, download UM Rejseklar.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Fordbedringer og mindre fejlrettelser.
Version update UM Rejseklar was updated to version 1.0.3-r48
More downloads  UM Rejseklar reached 10 000 - 50 000 downloads

What are users saying about UM Rejseklar

K70%
by K####:

Der kommer bare en masse tomme bokse hvor jeg kan trykke Ok.

U70%
by U####:

God app i mange henseender, men hvorfor er 2006 det tidligste jeg kan registrere. Jeg flyttede til spanien i 2003.

E70%
by E####:

God app. Dejlig at have til når jeg skal rejse.

C70%
by C####:

God app

F70%
by F####:

Gud Bevare Danmark


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.25
57 users

5

4

3

2

1