ABRA CRM

ABRA CRM Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by ABRA Software

Advertisements

About ABRA CRM

Pro obchodníky na cestách jsme připravili online mobilní řešení pro rychlé vyřizování obchodní agendy a pro online přístup k datům v ERP ABRA. Mobilní CRM je nástrojem pro realizaci denní obchodní agendy i záznamů práce obchodníka. Řešení je zaměřeno na jednoduché a rychlé akce, které se zpravidla provádějí před, během nebo krátce po jednání. Aplikace pracuje s daty uloženými v IS ABRA, takže obchodníci, jejich vedoucí i ostatní pracovníci firmy mají navzájem vždy aktuální informace o zákaznících, obchodní komunikaci i obchodních příležitostech. Uživatelé se ověřují vůči ERP ABRA a aplikace respektuje práva nastavená centrálně v ERP, a proto je zajištěna bezpečnost i nastavení viditelnosti údajů.


Co mobilní CRM nabízí?

Rychlý přístup k informacím o zákaznících (firmách a osobách)
* Přehled firem a osob
* Využití kontaktních údajů (telefon, email, navigace)
* Zobrazení souvisejících dokladů
* Historie komunikace

Přípravu před jednáním
* Zobrazení informací
* Zobrazení historie komunikací / návštěv
* Zjištění platební morálky zákazníků
* Příprava na prezentaci produktů a klíčových sdělení

Zaznamenání průběhu jednání
* Zaznamenání poznámky resp. zápisu z jednání
* Zaznamenání prezentovaných výrobků a důležitých sdělení

Zjišťování informací o zboží
* Prohlížení katalogu
* Rychlé zjištění skladové dostupnosti For business travelers we have prepared online mobile solutions for fast processing trade agenda and online access to data in the ERP ABRA. Mobile CRM is a tool for implementing daily business agendas and records of work trader. The solution focuses on simple and quick actions that are normally carried out before, during or shortly after the hearing. The application works with data stored in IS ABRA, so traders, their managers and other employees of the company have mutually date information about customers, business communication and business opportunities. Users authenticate to the ABRA ERP applications and respects the rights set centrally in ERP, and therefore ensure safety and visibility settings data.


What mobile CRM offering?

Quick access to information about customers (companies and individuals)
* Overview of companies and individuals
* Using the contact information (phone, email, navigation)
* View related documents
* Communication history

Preparation before the hearing
* View information
* View the history of communications / visits
* Determining customer payment behavior
* Preparing for the presentation of products and key messages

Recording during negotiations
* Storing notes respectively. Minutes of meetings
* Recording of presented products and important messages

Finding information about goods
* Browse the Catalog
* Quickly determine stock availability

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ABRA CRM version 0.9.14 on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: eu.abra.d460.abracrm, download ABRA CRM.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
Bug
buster
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Bug 52204 - Při vytváření řádku Košíku brát sazbu DPH ze skl. karty
Bug 52203 - Odstranit tlačítko Aktualizovat, které funguje pouze s HockeyApp

Oh snap! No comments are available for ABRA CRM at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1