REN MOBILE dla nieruchomości

REN MOBILE dla nieruchomości Free App

Rated 3.67/5 (9) —  Free Android application by ENCOM Sp. z .o.o.

Advertisements

About REN MOBILE dla nieruchomości

WERSJA TRIAL do 31.10.2016

###################################################
Pierwsza tego typu CRM w Polsce dla biur nieruchomości.
###################################################

Program do gromadzenia informacji o ofertach i klientach oraz
zarządzania ofertami i kontaktami.

System skalowalny może być wykorzystywany jako samodzielne
narzędzie bez korzystania z komputera lub współpracujące w sieci
użytkowników.

Zintegrowany z polskimi portalami ogłoszeniowymi, stroną www,
kalendarzem, telefonem, pocztą mail, wiadomościami SMS, nawigacją
GPS, mapami, Street View.


###################################################
Funkcje programu:

- gromadzenie i zarządzanie informacją o ofertach,

- gromadzenie i zarządzanie informacją o klientach,

- bardzo szybkie opisywanie ofert dzięki możliwości słownego dyktowania do telefonu wpisywanych treści

- prezentacja oferty klientowi bezpośrednio na urządzeniu, galeria zdjęć z opisami

- wykonywanie zdjęć lub filmów o nieruchomości bezpośrednio z aplikacji,

- znak wodny na zdjęcie oraz kompresja do rozmiarów wymaganych przez portale,

- wysyłanie e-maila, wiadomości sms lub wykonywanie połączenia telefonicznego do klienta wpisanego do bazy,

- aplikacja automatycznie uruchamia się w momencie połączenia telefonicznego od klienta zapisanego w bazie klientów oraz prezentuje wszystkie jego oferty klienta.

- rejestracja połączeń przychodzących i wychodzących oraz przychodzących wiadomości SMS.

- wyszukiwanie, sortowanie ofert,

- drukowanie ofert, zapis do pliku PDF,

- wysyłanie informacji o ofercie pocztą e-mail o ofercie do dowolnego klienta,

- integracja ze stroną www

- integracja z większością portali ogłoszeniowych ( format oferty.net, otodom.pl itp )

- backup bazy ofert,

- integracja z kalendarzem,

- prezentacja na mapie oferty lub grupy ofert,

- NAWIGACJA do oferty,

- Street View.

Zintegrowane portale ogłoszeniowe:
- ofertynet.pl,
- szybko.pl,
- krn.pl,
- otodom.pl,
- olx.pl,
- allegro.pl,
- nportal.pl,
- morizon.pl,
- nieruchomosci-online.pl,
- domy.pl,
- tylko-dzialki.pl,
- taakidom.pl,
- ofertymieszkan.pl,
- dominium.pl
- bezdomu.pl
i wiele innych..


Więcej na:
http://www.encomit.eu/ren
http://ren24.pl/
http://www.facebook.com/renmobileandroid/

TRIAL VERSION to 31.10.2016

################################################## #
The first of this type of CRM in Poland for real estate agencies.
################################################## #

The program to collect information on offers and customers and
portfolio management and contacts.

Scalable system can be used as stand-alone
tool without using a computer or a cooperating network
users.

Integrated with ogłoszeniowymi Polish portals, web page,
calendar, phone, e-mail, SMS, navigation
GPS, maps, Street View.

 
################################################## #
Features:

- The collection and management of information about offers,

- Collecting and managing information about customers,

- Very fast with the ability to annotate listings verbal dictate to the phone typed content

- Presentation of the offer to the customer directly on the device, pictures with descriptions

- Taking pictures or videos of the property directly from the application,

- Watermark on the image and compression to the size required by the portals,

- Sending e-mail, text messages or perform a telephone call to a customer entered into the database,

- The application automatically starts when a telephone call from a customer stored in the customer base and presents all his client's offer.

- Registration of incoming and outgoing calls, and incoming SMS messages.

- Search, sort bids,

- Printing offers, save to PDF,

- Sending information about the offer via e-mail about the offer to any customer,

- Integration with the web

- Integration with most portals advertising (format oferty.net, otodom.pl etc.)

- Backup the database offers,

- Integration with Calendar,

- Presentation of the offer on the map or group offers,

- NAVIGATION to offer,

- Street View.

Integrated advertising portals:
- Ofertynet.pl,
- Szybko.pl,
- Krn.pl,
- Otodom.pl,
- Olx.pl,
- Allegro.pl,
- Nportal.pl,
- Morizon.pl,
- Nieruchomosci-online.pl,
- Domy.pl,
- Tylko-dzialki.pl,
- Taakidom.pl,
- Ofertymieszkan.pl,
- dominium.pl
- bezdomu.pl
and many others..


More on:
 http://www.encomit.eu/ren
 http://ren24.pl/
 http://www.facebook.com/renmobileandroid/

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install REN MOBILE dla nieruchomości version 0.54 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: eu.encomit.renmobiletrial, download REN MOBILE dla nieruchomości.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update REN MOBILE dla nieruchomości was updated to version 0.54
More downloads  REN MOBILE dla nieruchomości reached 500 - 1 000 downloads
Name changed  Name changed! REN MOBILE TRIAL now is known as REN MOBILE dla nieruchomości.

Oh snap! No comments are available for REN MOBILE dla nieruchomości at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.75
9 users

5

4

3

2

1