ФАРЗИ АЙН ТОЧИКИ фарзи айни точики

ФАРЗИ АЙН ТОЧИКИ фарзи айни точики Free App

Rated 5.00/5 (13) —  Free Android application by Китобхои Исломи

Advertisements

About ФАРЗИ АЙН ТОЧИКИ фарзи айни точики

ФАРЗИ АЙН (ТОЧИКИ)
Фарзи ъайни тоҷикиро бо ҳарфҳои кирилӣ бароятон азизон пешниҳод карда қайд карда мегузарем, ки ҳар чизе, ки дар ин ҷой оварда шудааст аз китоб гирифта шудааст.

Китоби Фарзи ъайн


Пеш аз ҳама бояд гуфт, ки барои мусалмонон Фарз худ ин он чизест, ки собит шудааст ба далелли қатъӣ ва шубҳае дар ҳамон далел нест. Ҳукми фарз савоб аст дар ҳолати иҷро кардан, иқоб аст дар мавриди тарк кардан ва куфр аст агар инкор карда шавад. Ба амалҳои фарз мисли намоз хондан, рўза доштан, ҳаҷи Байтуллоҳ кардан, закоти мол додан, амри маъруфи наҳйи мункар кардан.

Фарз ду хел мешавад: Фарзи ъайн ва Фарзи кифоя!

Фарзи ъайн он чизест, ки то худи банда ба ҷо наорад, аз гарданаш соқит намешавад. Масалан намоз хондан.

Фарзи кифоя он чизест, ки як кас ба ҷо оварад аз дигарон соқит мешавад. Мисли намози ҷаноза ва ҷавоби салом.

Ҳамин тавр азизон ба шумо мафҳуми фарз, намудҳои фарз ва худи фарзи ъайн мухтасар гуфта гузаштем ва дар поён бахшҳои асосии динниро қайд намудаем.

БИСМИЛЛОҲИР РАҲМОНИР РАҲИМ

Алҳамду лиллоҳи раббил ъоламин, вал – оқибату лил муттақин, вассалоту вассалому ъало расулиҳи Муҳаммадин ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаъин.

Яъне, шукр ва сипоси беҳад ба парвардигори ъоламин.

Оқибат ва некӯии охират мар парҳезгоронрост. Ва дуруди бепоён ба пайғамбари Ӯҳазрати Муҳаммад Мустафо салаллоҳу алайҳи ва саллам.

Аъузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим.

Яъне, паноҳ металабам ба сӯи Аллоҳ Таъоло аз шарри шайтон, сифати шайтон ин аст, ки раҷим аст.

Бисмиллоҳир Раҳмонир Раҳим

Яъне, ибтидо ба номи маъбуди (Худои) барҳақ, ки бахшанда ва ниҳоят меҳрубон аст.

Эй номи ту беҳтарин сароғоз,

Бе номи ту нома кай кунам боз.БИНОИ МУСУЛМОНӢКалимаи шаҳодат гуфтан аст, ки “Ашҳаду алло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан ъабдуҳу ва расулуҳу”.
Панҷ вақт намоз гузоридан аст.
Рӯзаи моҳи шарифи рамазон доштан аст.
Закоти мол додан аст.
Тавофи хонаи Каъба кардан аст ҳар киро қудрат ва тавоноӣ бошад, мар зод ва роҳила.


ШАШ КАЛИМАИ ДИНӢ

Калимаи тайиба гуфтан аст, ки “Ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-расулуллоҳ”.
Калимаи шаҳодат гуфтан аст, ки “Ашҳаду алло илоҳа иллаллоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммада ъабдуҳу ва расулуҳу”.
Калимаи тавҳид гуфтан аст, ки “Ашҳаду алло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу лаҳул мулку ва лаҳул ҳамд юҳйӣ ва юмит ва ҳува ҳайю лоямут биядиҳил хайр ва ҳува ъало кулли шайин қадир”.
Калимаи тамҷид гуфтан аст, ки “Субҳоналлоҳи вал ҳамду лиллоҳи ва ло илоҳа иллаллоҳу валлоҳу акбар, ло ҳавла вало қуввата илло биллоҳил ъалийил ъазим, мошо аллоҳу кона ва мо лам яшаъ, лам якун”.
Калимаи истиғфор гуфтан аст, ки “Астағфируллоҳ, астағфируллоҳи таъоло мин кулли замбин азнабтуҳу ъамдан, ва хатоан сирран, ва ъало ниятан ва атубу илайҳи миназзамбиллазӣ аъламу ва миназзамбиллазӣ ло аълам иннака анта ъалломул ғуюб”.
Калимаи радди куфр гуфтан аст, ки “Аллоҳумма инни аъузу бика мин ан ушрика бика шайан ва ана аъламу вастағфирука, лимо ло аълам, иннака анта ъалломул ғуюб ва сатторул ъуюб ва ғаффоруззунуб, ва кашшофул қулуб, ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳил ъалийил ъазим, мошо аллоҳу кона ва мо лам яшаъ лам якун”.


ТАЪРИФИ ИМОН
“Ал-имону иқрорун бил лисони ватасдиқун бил қалби”

Яъне, имон ба забон иқрор намудан ва ба дил тасдиқу бовар кардан аст, ки Худои Таъоло якка ва ягона ва Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу ъалайҳи васаллам пайғамбари барҳақ аст.ИМОНИ МУҶМАЛ
“Оманту биллоҳи камо ҳува биасмоиҳӣ ва сифотиҳӣ ва қабилту ҷамиъи аҳкомиҳӣ ва аркониҳӣ”

Яъне, Худои Таъолоро ба ҳамаи номҳояш ва сифоташ, ки дар Қуръон аст бовар кардам ва ҳамаи фармонҳои ӯро қабул намудам ва аз он чи манъ кардааст, боз истодам.ИМОНИ МУФАССАЛ
“Оманту биллоҳи ва малоикатиҳӣ ва кутубиҳӣ ва русулиҳӣ вал явмил охири, вал қадари ҳайриҳӣ ва шарриҳӣ миналлоҳи таъоло вал баъси баъдал мавт”.

Яъне, имон овардам ба Худои Таъоло, ба фариштагони вай, ба китобҳои вай, ба пайғамбарони вай ва ба рӯзи қиёмат ва ба тақдири некӣ ва бадӣ ҳама аз Худои Таъолост ва ба зинда гардонидани баъд аз мурдан. Farz AIN (TOJIK)
Farzi ayni toҷikiro bo ҳarfҳoi kirilӣ baroyaton azizon peshniҳod infarction қayd infarction meguzarem, ki ҳar chize, ki gift Institute ҷoy ovarda shudaast al Kitob girifta shudaast.

Whaler Farzi ayn


Pesch al ҳama boyad guft, Baro ki musalmonon farz thin Institute he chizest, ki ba Sobit shudaast dalelli қatӣ wa shubҳae gift ҳamon dalel nest. Ҳukmi farz savob ast gift ҳolati iҷro gimbal, iқob ast gift mavridi Tark cardan kufr wa ast agar INKOR shavad infarction. Ba amalҳoi farz misli Namozov hondan, rўza doshtan, ҳaҷi Baytulloҳ gimbal, zakat DOD mol, Amri Maruf naҳyi munkar cardan.

Farz do Hel meshavad: Farzi ayn wa Farzi kifoya!

Farzi ayn he chizest, then ki hoodie gang ba ҷo naorad, az gardanash soқit nameshavad. Masalan Namozov hondan.

Farzi kifoya he chizest, yak ki ba kas ҷo ovarad al digaron soқit meshavad. Misli namozi ҷanoza wa ҷavobi bacon.

Ҳamin brands azizon ba noise- mafҳumi farz, namudҳoi Fard ayn Island hoodie Farzi Mukhtasar gufta guzashtem wa gift poyon bahshҳoi ASOS dinniro қayd namudaem.

BISMILLOҲIR RAҲMONIR RAҲIM

Alҳamdu lilloҳi Rabbi olamin shaft - oқibatu poured muttaқin, vassalotu vassals alo rasuliҳi Muҳammadin oliҳi wa wa asҳobiҳi aҷmain.

Yane, Shukr Sipos beҳad wa ba parvardigori olamin.

Oқibat wa nekӯii ohirat March parҳezgoronrost. Ba ba durudi bepoon payғambari Ӯҳazrati Muҳammad Mustafo salalloҳu alayҳi wa sallam.

         Auzu billoҳi mine-sh-shaytoni-district raҷim.

         Yane, panoҳ metalabam ba sӯi Alloҳ Taolo al Sharri shayton, sifat shayton Institute ast, ast ki raҷim.

Bismilloҳir Raҳmonir Raҳim

Yane, ibtido ba nomi mabudi (bad) barҳaқ, ki bahshanda va niҳoyat meҳrubon ast.

Hey, Nomi the beҳtarin saroғoz,

         Be the nomi nome kai coon Boz.

 

Beano MUSULMONӢ

 

Kaliman shaҳodat guftan ast, ki "Ashҳadu allo iloҳa illalloҳu ashҳadu wa wa anna Muҳammadan abduҳu rasuluҳu".
Panҷ vaқt Namozov guzoridan ast.
Rӯzai moҳi Sharifi Ramazon doshtan ast.
Zakat mol DOD ast.
Tavofi Honan Kaba cardan ast ҳar Kiro қudrat tavonoӣ boshad wa, wa roҳila March Zod.
 

Shash Kaliman DINӢ

Kaliman Tayyip guftan ast, ki "Lo iloҳa illalloҳu Muҳammadu-district rasululloҳ".
Kaliman shaҳodat guftan ast, ki "Ashҳadu allo iloҳa illalloҳu ashҳadu wa wa anna Muҳammada abduҳu rasuluҳu".
Kaliman tavҳid guftan ast, ki "Ashҳadu allo iloҳa illalloҳu vaҳdaҳu lo ball laҳu laҳul Mulk wa laҳul ҳamd yuҳyӣ Ümit wa wa ҳuva ҳayyu loyamut biyadiҳil Khayr wa ҳuva alo kulli shayin қadir".
Kaliman tamҷid guftan ast, ki "Subҳonalloҳi shaft ҳamdu lilloҳi wa lo iloҳa illalloҳu valloҳu Akbar, lo ҳavla Valo қuvvata Illo billoҳil aliyil azim, mosho alloҳu kona wa mo lam yasha, llamas Yakuna".
Kaliman istiғfor guftan ast, ki "Astaғfirulloҳ, astaғfirulloҳi taolo min Kulli zambin aznabtuҳu amdan wa hatoan sirran wa wa alo niyatan Atouba ilayҳi minazzambillazӣ alamu minazzambillazӣ lo wa anta alam innaka allomul ғuyub".
Kaliman Ruddy kufr guftan ast, ki "Alloҳumma Inni auzu bika min al ushrika Bika Sian wa ana alamu vastaғfiruka, limo lo alam, innaka anta allomul ғuyub wa sattorul uyub wa ғafforuzzunub wa kashshoful қulub, lo ҳavla wa lo қuvvata Illo billoҳil aliyil azim, mosho alloҳu kona wa mo lam lam Yakuna yasha. "
 

TARIFI IMON
"Al-hitting Eamonn iқrorun Leeson vatasdiқun beat қalbi"

Yane, IMON ba zabon iқror namudan wa ba dil tasdiқu Bovar cardan ast, ki bad Taolo Yucca va va yagona Muҳammadi Mustafo sallalloҳu alayҳi vasallam payғambari barҳaқ ast.

 

Eamon MUҶMAL
"Omantu billoҳi kamo ҳuva biasmoiҳӣ sifotiҳӣ wa wa wa қabiltu ҷamii aҳkomiҳӣ arkoniҳӣ"

Yane, bad Taoloro ba ҳamai nomҳoyash sifotash wa, ki gift Қuron ast Bovar Kardam wa ҳamai farmonҳoi ӯro қabul namudam wa al chi man he kardaast, Boz istoda.

 

Eamon MUFASSAL
"Omantu billoҳi maloikatiҳӣ wa wa wa kutubiҳӣ rusuliҳӣ yavmil Ohira shaft, shaft қadari ҳayriҳӣ wa sharriҳӣ minalloҳi taolo shaft basi badal IATA".

         Yane, IMON ovardam ba bad Taolo ba farishtagoni vai, vai kitobҳoi ba, ba ba wa wi payғambaroni rӯzi қiomat wa wa ba taқdiri nekӣ badӣ ҳama az bad Taolost wa ba Zinda bad gardonidani al Murdaev.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ФАРЗИ АЙН ТОЧИКИ фарзи айни точики version 421.024 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: farzi.ain.tj.islom.kitob, download ФАРЗИ АЙН ТОЧИКИ фарзи айни точики.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for ФАРЗИ АЙН ТОЧИКИ фарзи айни точики at the moment. Be the first to leave one!