GIS.NPT

GIS.NPT Free App

Rated 5.00/5 (1) —  Free Android application by eKGIS .,JSC

About GIS.NPT

GIS.NPT là gì?

Là giải pháp quản lý thời gian thực cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại hiện trường (tại địa điểm khách hàng)

Đơn giản hơn cho nhà quản lý

Nhà quản lý có thể dễ dàng phân công việc qua ứng dụng trên Web của mobiWork

Tạo mẫu phiếu yêu cầu công việc, phiếu giao việc
Lập lịch thực hiện, giao việc, theo dõi thực hiện công việc
Giám sát nhân viên và công việc trên bản đồ

Thuận tiện hơn cho nhân viên

Nhân viên nhận yêu cầu công việc qua thiết bị di động mà không cần phải đến văn phòng

Danh sách công việc luôn trực tuyến và được thông báo tự động
Hiển thị địa điểm thực hiện công việc trên bản đồ
Thu nhận dữ liệu hiện trường : chụp ảnh, quay clip, chữ ký...
Khai báo thời gian thực hiện

GIS.NPT làm được gì?

Tùy chỉnh phiếu công việc theo ý của bạn
Thiêt kế phiếu yêu cầu công việc phù hợp với nhu cầu thông tin quản lý của từng doanh nghiệp cũng như của từng loại hình công việc.

Lập phiếu công việc và gửi đến di động của nhân viên
Nhà quản lý lập phiếu yêu cầu công việc, bổ sung thông tin công việc cần làm, lịch hoàn thành, chỉ định nhân viên thực hiện,... hệ thống sẽ tự động gửi thông báo có yêu cầu công việc mới đến thiết bị di động của nhân viên được giao.

Giám sát thực hiện công việc
Nhà quản lý có thể biết được tình trạng công việc đã giao cũng như có thể xem các thông tin, hình ảnh,... mà nhân viên gửi về từ hiện trường để có các hỗ trợ, chỉ dẫn cần thiết hoặc để kiểm tra đánh giá kết quả, tiến trình thực hiện công việc của nhân viên đó.

Thu thập dữ liệu bằng di động
Nhân viên xem nội dung phiếu yêu cầu công việc trên thiết bị di động và thu thập các thông tin theo nội dung yêu cầu được giao. Thông tin thu thập được ngay lập tức được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ đám mây.

Chấm công bằng di động
Nhân viên sử dụng thiết bị di động để khai báo thời gian, địa điểm làm việc giúp việc quản lý nhân viên được tốt hơn cũng như thuận tiện hơn cho tính toán ngày công, năng suất, hiệu quả của từng nhân viên

GIS.NPT is what?

Management solution for real-time enterprises providing services in the field (at customer location)

Simpler for managers

Managers can easily assign work through Web-based application of mobiWork

Create job request form, the delivery note
Scheduling done, assigning, tracking job performance
Supervise staff and work on map

More convenient for staff

Employees receive work orders via mobile devices without having to office

List of work always online and be notified automatically
Show job performance venues on the map
Collecting field data: take photographs, clips, signatures ...
Declare execution time

GIS.NPT do?

Custom work patterns at your disposal
Design patterns work requirements consistent with the management information needs of each business and each type of work.

Establish work patterns and send to mobile employees
Managers make written requests for work, additional work is required information, complete schedule, assign staff to carry out, ... the system will automatically send notifications of new job requirements to equipment mobile of assigned personnel.

Monitoring job performance
Managers can see the status of work assignments may also view the information, images, ... but the staff sent from the field to have the support and guidance necessary or to check evaluation of the results, progress of work of the employee.

Data collected by mobile
Employees view the job request form on the mobile device and collect the information requested content is delivered. The information collected is immediately stored and secure cloud servers.

Attendance by mobile
Employees who use mobile devices to declare the time and place of work to help manage staff better and more convenient to calculate the date of publication, the productivity and efficiency of each staff

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install GIS.NPT version 6.2 on your Android device!
APK Size: 5.5 MB, downloaded 100+ times, content rating: Not rated
Android package: gmobile.ekgis.gisnpt, download GIS.NPT.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Cập nhật logo NPT

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
1 users

5

4

3

2

1