Ανέκδοτα

Ανέκδοτα Free App

Rated 4.67/5 (6) —  Free Android application by Ithaca Apps

About Ανέκδοτα

Η εφαρμογή διαθέτει μια μεγάλη συλλογή με πάνω από 4,000 ανέκδοτα. Δεν είναι ανάγκη να είστε συνδεδεμένος με το δίκτυο για να τα διαβάσετε.

Ψάχνετε για αστεία αστεία; αυτή είναι η εφαρμογή για σας καθώς θα βρείτε όλες τις κατηγορίες ανεκδότων που μπορείτε να μοιραστείτε με τους φίλους σας με γρήγορο και απλό τρόπο και να κάνετε όλους να γελάσουν.

Βασικές λειτουργίες της εφαρμογής:
- Τα ανέκδοτα ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες, ώστε η εφαρμογή να είναι πραγματικά εύκολη στη χρήση: αστεία για παιδιά, φίλους, οικογένεια, ζευγάρια, ξανθές, αστεία ζώων και πολλά άλλα είδη ανέκδοτων.
- Δεν θέλουμε να δυσκολεύεστε για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χρήση αυτής της εφαρμογής δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη, απλώς χρησιμοποιήστε τα κουμπιά προηγούμενο / επόμενο για να μετακινηθείτε σε διαφορετικά αστεία ανέκδοτα.
- Αν βρείτε ένα αστείο που πραγματικά σας αρέσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί διαμοίρασης για να το μοιραστείτε μέσω των αγαπημένων εφαρμογών άμεσων μηνυμάτων και κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, έχετε επίσης τη δυνατότητα να στείλετε αυτά τα αστεία μέσω SMS ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα. Με λίγα λόγια, μπορείτε να μοιραστείτε τα αστεία μέσω οποιουδήποτε προγράμματος ή εφαρμογής της επιλογής σας.
- Κάθε είδους αστεία. Είτε σας αρέσει ένας ή άλλος τύπος ανεκδότου ή αν απλά ψάχνετε για ένα σύντομο αστείο για να περάσετε καλά, θα τα βρείτε όλα εδώ.
- Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτη ως "Αγαπημένα" στα ανέκδοτα της προτίμησής σας, ώστε να μπορείτε να έχετε ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά αργότερα.
- Η εφαρμογή είναι 100% στα Ελληνικά. Όλα τα αστεία που εμφανίζονται είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Θέλετε να στείλετε αστεία στους φίλους σας, αλλά κανένα δεν έρχεται στο μυαλό σας; Μην ανησυχείτε, απλώς χρησιμοποιήστε αυτήν την εφαρμογή, επιλέξτε τα αγαπημένα σας ανέκδοτα και μοιραστείτε τα μέσω του smartphone ή του tablet σας.

Όλα τα κουφά, με πόντιους, παιδικά, με ζώα, έξυπνα, με ξανθές κλπ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας και να τα δείτε αργότερα όλα μαζί.

Η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί δίκτυο για τα ανέκδοτα, επομένως μπορείτε να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε μέρος - Online ή Offline!

Περάστε ευχάριστα τον χρόνο σας κάθε στιγμή ή εντυπωσιάστε τους φίλους σας με την τεράστια ποικιλία των ανεκδότων που συλλέξαμε προσεκτικά και εισάγαμε στην εφαρμογή.

Παιδικά, Οικογενειακά, Με πολιτικούς, Έξυπνα αλλά και Πικάντικα – πάντα αστεία για ατελείωτες στιγμές πλάκας και χαβαλε.

Μπορείτε:
* να επιλέξτε κατηγορία ανέκδοτων
* να αναζητήσετε με βάση λέξεις ώστε να βρείτε κάποιο που δεν το θυμάστε ακριβώς
* να σώσετε τα αγαπημένα σας και να τα βρείτε απλά και γρήγορα αργότερα ανά πάσα στιγμή
* να μοιραστείτε (share) όποιο σας αρέσει με λίγα taps. Κάντε share μέσω e-mail, SMS, Facebook και πολλά άλλα.

Τοτός, μικρή Ελενίτσα, Τσακ Νόρις, Μπόμπος και όλες τις φευγάτες φιγούρες των παιδικών, εφηβικών αλλά και των μετέπειτα χρόνων μας…

Πικάντικα και ερωτικά (δεν βάλαμε πρόστυχα)

Η εφαρμογή δεν απαιτεί την χρήση δικτύου (μπορείτε να είστε offline για να την απολαύσετε). Η ανάγκη δικτύου είναι μόνο για την εμφάνιση διαφημίσεων – και αυτές εμφανίζονται όταν και μόνο είστε online με τρόπο διακριτικό στο κάτω μέρος της.

Κάθε φορά η εφαρμογή ανακατέβει την σειρά της κατηγορίας που επιλέξατε ώστε να μην σας εμφανίζονται τα ίδια και τα ίδια.

Σημειώνεται ότι το share μέσω Facebook γίνεται με αυτόματο copy και μετέπειτα paste απο εσάς ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο στο τι ποστάρεται στο προφίλ σας – αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω δυνατότητα.

τα πιο ωραία ανέκδοτα
τα πιο αστεία ανέκδοτα
τα πιο κουφά ανέκδοτα

Ανέκδοτα με πόντιους, ξανθές, πρόστυχα, πικάντικα αστεία, γέλιο, anekdota koufa offline τσακ νόρις, plaka gelio, xanthies, xanthes, totos anekdota, anekdota totos The application has a large collection of over 4,000 jokes. There is no need to be connected to the network to read.

You are looking for funny jokes? this is the app for you as you will find all the categories of jokes that you can share with your friends in a fast and simple way to make everyone laugh.

Key features of the application:
- The jokes sorted into various categories so that the application is really easy to use: funny kids, friends, family, couples, blonde, funny animals and many other kinds of anecdotes.
- We do not want to trouble to use this application. That is why the use of this application could not be easier, just use the buttons previous / next to move in different funny jokes.
- If you find a joke you really like, you can use the sharing button to share via your favorite instant messaging and social networking applications. Also, you can also send these jokes via SMS or email, for example. In short, you can share jokes via any program or application of your choice.
- Any kind of funny. Whether you like one or another type of joke or just looking for a quick joke about having a good time, you'll find them all here.
- You can bookmark as a "Favorite" in the jokes of your choice, so you can have faster and easier access to them later.
- The application is 100% Greek. All jokes are displayed in Greek language.

Want to send jokes to your friends, but no one comes to your mind? Do not worry, just use this app, choose your favorite jokes and share them via your smartphone or your tablet.

All deaf, with mouse, children, animals, smart, with blond etc.

You can save your favorites and watch them together later.

The application does not use the network for the jokes, so you can enjoy it in any place - Online or Offline!

pleasantly Spend your time every time or impress your friends with the huge variety of anecdotes collected carefully and we entered into the application.

Children, Family, With politicians, Smart and Spicy - always funny for endless moments chavale plate.

You can:
* To select a category anecdotes
* To search by words to find someone who did not exactly remember
* Save your favorites and find them quickly and easily at any time later
* Share (share) whatever you like with a few taps. Click share via e-mail, SMS, Facebook and more.

TOTO, small Elenitsa, Tsak Noris, Bobos and all the Lost One silhouettes of children, adolescents and our later years ...

Spicy and erotic (not we put vulgar)

The application requires no network use (you can be offline to enjoy it). The network need only to display ads - and they appear only when you are online so distinctive in the bottom.

Each time the application mix them turn the category you chose so you do not appear the same and the same.

Note that the share through Facebook becomes automatically copy and paste later by you to have complete control over what post them to your profile - if you want to use this feature.

the most beautiful jokes
the funniest jokes
most deaf jokes

Jokes with mouse, blondes, vulgar, spicy jokes, laughter, anekdota koufa offline Chuck Norris, plaka gelio, xanthies, xanthes, totos anekdota, anekdota totos

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Ανέκδοτα version 0.5 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: gr.ithacaapps.jokes, download Ανέκδοτα.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Εμφανίζει αν διαβάσατε το ανέκδοτο ώστε να μην το ξαναδιαβάζετε
Εμφανίζει μια εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για να διαβάσετε το ανέκδοτο
Βελτιώσεις ταχύτητας
Διόρθωση σφάλματος crash

What are users saying about Ανέκδοτα

G70%
by G####:

It's a really very good game from small and big!!!!girl women boy man


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.75
6 users

5

4

3

2

1