Billon

Billon Free App

Rated 3.67/5 (24) —  Free Android application by Billon sp. z o. o.

About Billon

Nie potrzebujesz ROR’a ani karty, żeby używać Billon do:
• odebrania wynagrodzenie od pracodawcy
• kupowania gier i dodatków lub artykułów, nawet za 1 grosz
• przyjmowania pieniędzy za sprzedawane treści
• doładowania telefonu pre-paid

Pieniądze do aplikacji możesz wysłać ze swojego konta bankowego (na wskazany w aplikacji numer rachunku) lub wpłacić w wielu kioskach, sklepach spożywczych czy nawet na stacjach benzynowych.

Aby komuś zapłacić wystarczy, że ta druga osoba ściągnie i uruchomi aplikację billon. Podaj swój login (nazwę użytkownika) drugiej stronie (np. pracodawcy) a pieniądze natychmiast znajdą się na Twoim telefonie lub komputerze.

Podczas płacenia, jednym kliknięciem, możesz zrobić aż trzy rzeczy: zapłacić, przekazać dane do dostawy oraz dane do faktury.

Zgromadzone pieniądze możesz wypłacić na konto bankowe.

Dlaczego Billon jest lepszy od tego co znasz?
• Każdy może używać. Wystarczy wymyśleć wygodny login (nazwę użytkownika).
• Nie ma żadnych pośredników w transakcjach. Pieniądze idą bezpośrednio od Ciebie do odbiorcy.
• Twoi klienci nigdy już nie opuszczą Twojej strony podczas płatności.
• Pieniądze są u Ciebie w aplikacji - są zawsze z Tobą.

Udostępniamy API – abyś tworzył własne rozwiązania.

Uwaga: pilotażowym emitentem pieniądza elektronicznego jest Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Dostępne funkcje w aplikacji to pierwsza publiczna faza beta.

Bank pełni jedynie rolę emitenta tj. na każde Twoje żądanie zamienia „analogowe” złotówki na cyfrowe złotówki, i odwrotnie każdemu użytkownikowi Billonu w dowolnym momencie zamienia cyfrową gotówkę na „analogową gotówkę”. W transakcjach płacenia bank nie uczestniczy.

Słowa kluczowe: bilon, billon, pieniądze, płacenie

You do not need ROR'a or card to use Billon to:
& # 8226; & # 8195; receive remuneration from the employer
& # 8226; & # 8195; buy games and accessories or articles, even for 1 cent
& # 8226; & # 8195; acceptance of money for sold content
& # 8226; & # 8195; recharge pre-paid mobile

Money for the application, you can send from your bank account (indicated in the application for account number) or pay in many kiosks, grocery stores and even gas stations.

To pay someone enough that the other person downloads and installs the application billon. Enter your login (username) to another party (eg. The employer) and the money will be immediately on your phone or computer.

While paying a single click, you can do three things: pay, pass data to the delivery and billing information.

The collected money you can withdraw your bank account.

Why Billon is better than what you know?
& # 8226; & # 8195; Everyone can use it. Just think of convenient login (username).
& # 8226; & # 8195; There are no intermediaries in the transactions. The money goes directly from you to the recipient.
& # 8226; & # 8195; your customers never leave your site when payment.
& # 8226; & # 8195; The money is with you in your application - they are always with you.

We provide APIs - you created its own solution.

Note: The pilot electronic money issuer Plus Bank SA with its seat in Warsaw. Available functions in the application is the first public beta phase.

Bank acts only as an issuer, ie. On any your request turns "analog" buck buck to digital, and vice versa Billonu each user at any time converts to digital cash "cash analog". The transaction involved the bank does not pay.

Keywords: coins, billon, money, paying

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Billon version 1.3.0 on your Android device!
APK Size: 22 MB, downloaded 500+ times, content rating: Not rated
Android package: info.billon.billon.plusbank, download Billon.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Poprawiona stabilność działania aplikacji.

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.75
24 users

5

4

3

2

1