WordBit Hàn Quốc (Học từ màn hình khóa)

WordBit Hàn Quốc (Học từ màn hình khóa) Free App

Rated 4.72/5 (129) —  Free Android application by WordBit (Lockscreen Study)

Advertisements

About WordBit Hàn Quốc (Học từ màn hình khóa)

■ Bạn có hay thường xuyên phải sử dụng điện thoại di động hay không? Trung bình một ngày chúng ta mở điện thoại 100 lần và khóa điện thoại 50 lần. Với công việc bận rộn và thời gian ngắn ngủi liệu bạn có nghĩ rằng một tháng chúng ta có thể học được 3000 từ mới. App WordBit với chức năng hiện từ mới khi bạn mở khóa màn hình sẽ giúp bạn học được tiếng hàn chỉ với thói quen đơn giản hàng ngày. Và tất nhiên mọi chức năng của app đều Miễn Phí!!!

■ Điều cơ bản của việc học ngoại ngữ là việc nhớ từ vựng. Việc nhìn từ thường xuyên sẽ giúp cho việc nhớ từ dễ dàng hơn. Việc nhìn từ thường xuyên sẽ giúp nhớ lâu hơn kể cả đối với những người biết nhiều từ vựng.

-------------------------------------------

■■ [Đặc điểm của WordBit ] ■■

●1. Đa dạng chức năng và chia theo từng cấp học.
- Với mỗi loại hội thoại (mối quan hệ, du lịch, người nhập môn…)
- App sẽ cung cấp cho bạn 25.000 từ vựng mới hoàn toàn miễn phí

●2.Giúp bạn học tiếng hàn thú vị hơn với các chương trình học như flash card và slide quiz.

●3.Chức năng phát âm từ sẽ giúp bạn nghe và học từ một cách chính xác

●4.App có các chức năng như: tự học, tự động nghe lại phát âm, chia sẻ câu, từ mới cùng với hình ảnh cho bạn bè, tự chọn màu cho từng chủ đề theo ý thích.

●5.Những chức năng có thể tự điều chỉnh như
- 1. Xem lại
- 2. Ẩn đi những từ đã biết
- 3. Tự động lưu câu trả lời sai (chương trình Câu đố sẽ tự động lưu lại câu trả lời sai)

-------------------------------------------

■■ [từ vựng / Hội Thoại] ■■

● Từ Vựng (Nhập Môn) - Hình Ảnh

Alphabet (Hangeul) [40]
Số-Thời Gian [107]
Động thực vật [101]
Món Ăn [148]
Mối Quan Hệ [61]
Khác [1,165]

● Từ Vựng (Từng Cấp)

Sơ Cấp [2,039]
Trung Cấp [3,703]
Cao Cấp [7,191]
Thêm [5,754]

● Từ Vựng (Từng Chủ Đề)

Từ Tượng Thanh [257]
Đơn Vị [152]
Trợ Từ [114]

● Hội Thoại - Không Hỗ Trợ Chức Năng Câu Đố
Hội thoại kpop [500]
Tiếng lóng của giới trẻ [250]
Hội Thoại Cơ Bản [1,149]
Hội Thoại Hàng Ngày [503]
Hội Thoại Du Lịch [589]

-------------------------------------------

※ Các Tip sử dụng App hiệu quả
- 1. Chức năng phát âm của app là chương trình mặc định, tuy nhiên nên cài chương trình TTS để có thể có được chất lượng phát âm tốt hơn và có thể tự điều chỉnh tốc độ phá âm. Chương trình không cần kết nối internet.
- 2. Cách sử dụng màn hình khóa. Sau khi đã cài app, chương trình hiện từ mới trên màn hình khóa sẽ tự động được cài đặt. Với mỗi lần bật máy lên sau khi bạn nhìn từ và ấn nút OK máy sẽ tự động được mở khóa

* Học Tiếng Hàn (한국어 / Korean)

Học tiếng Hàn qua thói quen hàng ngày !
Học tiếng Hàn từ màn hình khóa ! ■ You should use regular or mobile phone or not? On an average day we open the phone 100 times and 50 times the phone lock. With busy work and short time if you think that one month we can learn 3000 new words. App WordBit with new functions from now when you unlock the screen will help you learn Korean with simple daily habits. And of course all of the app are functions Free !!!

■ The basics of language learning is to remember vocabulary. The view from the often makes it easier to remember words. The view from frequent will help longer remember even for those who know a lot of words.

-------------------------------------------

■■ [Features of WordBit] ■■

● 1. Functional diversity and each grade division.
- With each conversation (relationships, travel, novices ...)
- App will give you 25,000 new vocabulary completely free

● 2.Giup you learn Korean more enjoyable with programs like flash cards and quiz slide.

● 3. Functional pronounce that will help you listen and learn from correctly

● 4.App have functions such as: self-study, a listening pronunciation, share questions, new words along with pictures to friends, choose the color for each subject at will.

● 5.The function can automatically adjust as
- 1 Review
- 2. Hiding away from known
- 3. Autosave wrong answer (program Puzzles will automatically save the wrong answer)

-------------------------------------------

■■ [vocabulary / Dialogic] ■■

● Vocabulary (Briefings) - Photos

Alphabet (Hangeul) [40]
Number-Time [107]
Fauna [101]
Recipes [148]
Relationships [61]
Other [1,165]

● Vocabulary (pairs)

Beginning [2.039]
Intermediate [3.703]
Superior [7.191]
More [5.754]

● Vocabulary (per topic)

Onomatopoeia [257]
Unit [152]
Grants [114]

● Dialogic - No Support Function Puzzle
Conversation kpop [500]
Slang of youth [250]
Dialogic Pure [1,149]
Dialogic Daily [503]
Dialogic Tourism [589]

-------------------------------------------

※ The effective use App Tip
- 1. The function of the app is to pronounce the default program, but should install TTS program to be able to get better quality and pronunciations can adjust the speed of sound break. Program does not need an internet connection.
- 2. How to use the lock screen. After installing the app, from the new program on the lock screen will automatically be installed. With each turn on after you press the OK button look from and it will automatically be unlocked

* Learn Korean (한국어 / Korean)

Learn Korean through the daily routine!
Learn Korean from the lock screen!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install WordBit Hàn Quốc (Học từ màn hình khóa) version 0.1.6 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: net.wordbit.krvn, download WordBit Hàn Quốc (Học từ màn hình khóa).apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
[2017.12.26 update]
■ Đã thêm phần phân tích ví dụ ở mục Trung Cấp.
[2017.12.07 update]
■ Đã thêm phần phân tích ví dụ ở mục sơ cấp.
[2017.11.17 update]
■ Phần phát âm câu ví dụ của Alphabet (Hangeul) đã được chỉnh sửa theo cách phát âm tiếng việt.
[2017.11.07 update]
■ Đã update thêm Hội thoại kpop và Tiếng lóng của giới trẻ (Giới thiệu cho bạn!)
- Hội thoại kpop (500)
- Tiếng lóng của giới trẻ (249)

Oh snap! No comments are available for WordBit Hàn Quốc (Học từ màn hình khóa) at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.75
129 users

5

4

3

2

1